Thursday, 25 Apr 2024
Phong Thủy

Bài tụng kinh cho người mới mất trong 49 ngày, văn khấn cầu siêu

Bài tụng kinh cho người mới mất trong 49 ngày được nhiều người quan tâm để mong cho người thân của mình sớm được siêu thoát và đến được miền cực lạc. Tham khảo ngay những thông tin dưới đây của Infofinance.vn để rõ hơn về những bài tụng kinh này.

Vì sao cần tụng kinh cho người mới mất?

Nghi lễ cầu siêu cho người mới mất là một phần không thể thiếu trong văn hóa tâm linh, phong thủy dân gian. Đây không chỉ là một buổi lễ cầu siêu mà còn là dịp để người thân trong gia đình tưởng nhớ đến ân đức, công sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Chính vì thế, bạn nên thường xuyên tụng kinh cầu siêu cho đến hết 49 ngày đầu của người mất.

Việc đọc kinh cầu siêu không chỉ giúp cho linh hồn của người đã mất sớm đầu thai chuyển kiếp, mà còn có tác dụng tiêu trừ nghiệp chướng đối với họ, giúp họ đến miền cực lạc. Thường xuyên tụng niệm kinh chú cũng giúp vong linh thấu hiểu và chấp nhận nghiệp quả do mình gây ra.

Điều này giúp vong linh hướng thiện, từ bỏ những đau khổ còn tồn đọng trong thế gian. Nhờ vào việc tụng kinh, linh hồn của người mới mất có thể sớm tiến vào luân hồi chuyển kiếp, tránh khỏi sự khổ đau trong địa ngục u tối.

Nghi thức cầu siêu không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một phần quan trọng trong việc tưởng nhớ và ghi nhớ công ơn của người đã mất. Nó tạo ra một không gian tâm linh, tạo dựng sự gắn kết và ý thức về sự sống và cái chết trong cộng đồng.

Nghi thức tụng kinh cho người mới mất

Nghi thức tụng kinh cho người mới mất gồm ba bài tụng và cần được thực hiện theo trình tự sau để đảm bảo nghi thức diễn ra chỉn chu nhất:

+ Cúng hương: Trước tiên, bạn thắp 3 nén nhang và quỳ thẳng lưng. Giơ nhang cao ngang trán và tụng bài cúng hương. Sau đó, làm lễ xá 3 cái rồi cắm hương vào bát.

+ Tán Phật, quán tưởng: Sau khi cắm hương, bạn quay lại chỗ quỳ thẳng và đọc bài tán Phật, quán tưởng. Lưu ý rằng sau mỗi lần đọc, phải xá lại 1 cái.

+ Đảnh lễ: Tiếp theo, bạn đọc bài đảnh trễ trì tụng, sau đó đọc bài Tán lư hương 3 lần.

Nghi thức tụng kinh cho người mới mất
Đảnh lễ tụng kinh cho người mới mất

Sau đó, bạn tiếp tục tụng niệm Chú Đại Bi và Phát Nguyên trì kinh. Bắt đầu đọc kinh cầu siêu từ khai kinh đến phật nói kinh A Di Đà. Niệm kinh maha Bát nhã ba-la mật đa tâm – kinh rồi đến vãng sanh chơn ngôn, tán phật.

Tiếp theo, bạn đọc thần chú Thất Phật diệt tội, phục nguyên và hồi hướng.

Sau cùng là tự quy và đảnh lễ cúi lạy Tam bảo thường trụ mười phương. Kết thúc bước này là kết thúc nghi lễ cầu siêu.

Nghi thức tụng kinh cho người mới mất nên được thực hiện đầy đủ và chỉn chu. Đọc kinh và cầu siêu cho người đã mất là truyền thống lâu đời trong văn hóa tâm linh dân gian của người Việt. Đây là cách để tưởng nhớ và ghi nhớ công ơn của người đã mất.

Việc đọc kinh và cầu siêu đúng cách giúp linh hồn của người đã mất hiểu và chấp nhận nghiệp quả, từ bỏ những đau khổ còn tồn đọng và sớm tiến vào luân hồi chuyển kiếp. Ngoài ra, việc đọc kinh cầu siêu cũng mang ý nghĩa tích lũy công đức cho người thân trong gia đình còn sống, mang lại hạnh phúc và an yên cho họ.

Tham khảo thêm: Người chết làm gì trong 49 ngày, đi đâu về đâu?

Bài tụng kinh cho người mới mất trong 49 ngày

Bài kinh cầu siêu cho người mới mất

Niệm hương lễ bái là một phần quan trọng trong nghi lễ cầu siêu cho người mới mất. Sau khi thắp đèn và đốt hương trầm, bạn đứng ngay ngắn và chắp tay ngang ngực để mật niệm. Sau đó, bạn thực hiện các bước sau:

Tịnh pháp – giới chơn – ngôn:

+ Án lam xóa ha. (3 lần)

Tịnh tam – nghiệp chơn – ngôn:

+ Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

Cúng hương

+ Thắp ba cây hương và quỳ ngay thẳng.

+ Cầm hương ngang trán và niệm lớn bài cúng hương.

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt-thế Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh văn chúng,

Cập nhứt thế Thánh-Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật-sự,

Phổ huân chư chúng-sanh,

Giai phát Bồ-Đề tâm,

Viễn-ly chư vọng-nghiệp,

Viên-thành vô-thượng đạo.

(Sau đó, xá 3 lần và đọc bài kỳ nguyện)

Kỳ nguyện:

Tư thời đệ-tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng-danh, tập thử công-đức, nguyện thập-phương thường-trú Tam-bảo, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Đà Phật, từ-bi tiếp độ hương linh….. pháp-danh….. phiền-não đoạn-diệt, nghiệp-chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh-độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ-bi phóng quang tiếp độ hương-linh vãng sanh Cực-lạc quốc.

Tán phật:

Pháp vương vô-thượng tôn,

Tam-giới vô luân thất,

Thiên nhơn chi Đạo-sư,

Tứ-sanh chi từ-phụ,

Ư nhứt niệm quy-y,

Năng diệt tam-kỳ nghiệp,

Xưng dương nhược tán-thán,

Ức kiếp mạc năng tận.

(Sau đó, đứng dậy cầm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn)

Đọc các bài kinh và cầu siêu cho người đã mất là một nghi lễ truyền thống trong văn hóa tâm linh của người Việt. Bằng cách thực hiện đúng và chỉn chu các bước trong nghi thức này, chúng ta tưởng nhớ và ghi nhận công ơn của người đã mất, và cầu mong cho linh hồn họ được an lạc và tiếp tục hành trì trong cuộc sống tiếp theo.

Tham khảo thêm: Cách đặt tên cho vong linh thai nhi đã mất hay và ý nghĩa nhất

Bài kinh hồi hướng cho người mới mất

Cách tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát hồi hướng cho người đã khuất có các bước như sau:

+ Thắp hương trước khi khai kinh.

+ Âm thầm triệu thỉnh vong linh người mới mất bằng cách khấn:

“Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày… tháng… năm… Con phát nguyện vì vong linh… vì pháp giới chúng sanh và vì hết thảy các linh hồn oan gia trái chủ của vong linh… mà tụng kinh Địa Tạng. Con cầu nguyện ơn trên Tam Bảo, chư Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, chư Tôn Long Thần Hộ Pháp từ bi phóng quang gia hộ, giúp cho vong linh… về nơi đây, cùng với con tụng Kinh Địa Tạng. Nguyện cho hết thảy đồng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật!”

Bài tụng kinh cho người mới mất trong 49 ngày
Bài kinh hồi hướng cho người mới mất

Trong quá trình tụng kinh, bạn có thể quỳ hoặc ngồi. Quỳ sẽ có công đức lớn hơn, mặc dù có thể khó kham nhẫn.

Hồi hướng sau khi tụng kinh Địa Tạng bằng cách đọc:

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức tụng kinh này cho vong linh… cho pháp giới chúng sanh và cho hết thảy các linh hồn oan gia trái chủ của vong linh. Nguyện cho hết thảy đồng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật!”

Sau khi hồi hướng kinh Địa Tạng, người tụng kinh cúi lạy ba lạy rồi lui ra. Sau khi tụng kinh theo nghi thức, người tụng có thể ngồi niệm Phật thêm khoảng một giờ đồng hồ.

Hồi hướng cho người mới mất bằng cách đọc:

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.”

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện các bước này, hãy tôn trọng và tận hưởng không gian tâm linh, và thực hiện với lòng thành kính và tình yêu từ bi.

Văn khấn cầu siêu cho người mới mất

Dưới đây là bài văn khấn cầu siêu cho người mới mất mà mọi người có thể tham khảo:

“Hôm nay là ngày … tháng … năm,

Tín chủ con là … ở lại số nhà … thành kính dâng lên cúng dường Chư Phật, mong Chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh, không chừa sót một ai, những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Chư Phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người; đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác, để tất cả hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước Chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân, khẩu, ý con đã phạm phải từ trước tới nay.

Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp, mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm.

Văn khấn cầu siêu cho người mới mất
Chi tiết bài khấn cầu siêu cho người mới mất

Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh, không chừa sót một ai, đang lang thang trong cõi thân trung âm hay cõi âm, để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, gia tiên, gia tộc, họ …, cho cha …, mẹ …, hay … được hoan hỉ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác.

Sau khi đã cúng xong, gia chủ hãy nói ‘Lễ hoa cúng đến đây là kết thúc; xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời. Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ để được siêu thoát. Cũng xin che chở cho gia chủ mọi sự được tốt đẹp an lành. Gia chủ xin cảm tạ.'”

Tham khảo thêm: Có nên đốt trầm hương hằng ngày trong trên bàn thờ không

Tụng kinh A Di Đà cho người mới mất

Dưới đây là bài tụng kinh A Di Đà cho người mới mất mà mọi người có thể tham khảo:

“Nam Mô A Di Đà Phật”

“Hôm nay, chúng con thành kính dâng lên Đức Phật A Di Đà vô lượng công đức và từ bi, để nguyện cầu cho linh hồn của người mới mất tại nơi cực lạc, về hưởng an lành và tịnh độ.

Chúng con cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, Đấng đầy lòng từ bi, sẽ giúp đỡ và bảo vệ linh hồn này khỏi mọi khó khăn, gian nan và đau khổ. Xin Đức Phật ban cho linh hồn được tiếp tục hành trình tu học, vượt qua mọi trở ngại và đạt được giải thoát tối cao.

Chúng con xin cầu nguyện cho người mới mất được giải thoát khỏi vòng luân hồi, đi qua mọi nơi trong không gian và thời gian, để đạt được sự giác ngộ và sự chứng minh của Đức Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.”

Hãy tụng kinh này với lòng thành tâm và niệm tưởng về người mới mất, hy vọng rằng linh hồn sẽ được an lành và tiếp tục trên con đường giải thoát.

Tụng kinh Địa Tạng cho người mới mất

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

“Hôm nay, chúng con thành kính dâng lên Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài vô lượng công đức và từ bi, để nguyện cầu cho linh hồn của người mới mất.

Nguyện rằng Đức Địa Tạng, Đấng đầy lòng từ bi, sẽ ban cho linh hồn bình an và chúng sanh tại cõi âm giữ được sự an lành và tịnh độ. Xin Ngài giúp đỡ linh hồn này vượt qua mọi gian truân và đau khổ, để tiến tới cõi thanh tịnh và đạt được giải thoát.

Chúng con xin cầu nguyện cho người mới mất được hướng dẫn và che chở bởi Đức Địa Tạng trong mọi hành trình, qua mọi cõi khác nhau, để đạt được sự giác ngộ và sự chứng minh của Phật Đạo.

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát”

Hãy tụng kinh này với lòng thành tâm và niệm tưởng về người mới mất, hy vọng rằng linh hồn sẽ được an lành và tiếp tục trên con đường giải thoát.

Bài niệm Phật cho người mới mất

Dưới đây là bài tụng kinh và các nghi thức cho việc niệm Phật và hồi hướng công đức cho người mới mất:

Chuẩn bị

+ Chọn một thời gian cố định để niệm Phật, ví dụ như 6 giờ sáng.

+ Ngồi trước bàn thờ nếu có, nếu không thì chọn một phòng sạch sẽ, gọn gàng và thanh tịnh.

+ Nếu có, thắp một nén hương trên bàn thờ. Nếu không có, không sao.

Triệu thỉnh:

+ Trước khi niệm Phật, âm thầm triệu thỉnh bằng cách khấn:

+ “Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày tháng năm… con vì vong linh tên là… mà phát nguyện niệm hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho vong linh… được khai tâm, được về nơi đây, cùng với con niệm hồng danh của Ngài. Nguyện đức Phật từ bi gia bảo cho vong linh… nghe được danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật.”

Nghi thức niệm Phật

+ Sau khi khấn xong, tụng nghi thức này trong suốt thời gian niệm Phật (khoảng 1 giờ):

+ “Namo Amituofo” (Nam mô A Di Đà Phật)

Hồi hướng công đức

+ Sau khi niệm Phật xong, hồi hướng công đức cho hương linh và Pháp giới chúng sanh:

+ “Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.”

Cách này dành cho những người không thể ăn chay. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn nên kiêng ăn Ngũ vị tân và giữ các giới sát đạo, tránh những ảnh hưởng của dục vọng và sự tổn hại đạo đức.

Tham khảo thêm: Nhà có tang kiêng đến nhà người khác bao lâu?

Cách tụng kinh cho người mới mất

Trước khi tụng kinh cho người mới mất, hãy ghi nhớ các điều sau đây:

+ Tránh sát sinh: Không giết chết bất kỳ sinh vật nào trong nhà, bao gồm cả con trùng.

+ Cúng chay: Chỉ nên cúng chay, không cúng mặn, vì cúng mặn sẽ làm tăng tội cho người đã mất.

+ Ăn chay và kiêng ngũ vị tân: Người tụng kinh nên ăn chay, giữ giới và kiêng ngũ vị tân trong thời gian niệm kinh. Ăn mặn sẽ làm mất cảm ứng khi tụng kinh, còn ăn ngũ vị tân sẽ gây mùi hôi và không thu hút được sự hộ trì từ các linh thiện.

+ Rửa sạch và kiêng quan hệ: Trước khi tụng kinh, hãy tắm rửa sạch sẽ. Nếu có gia đình, hạn chế quan hệ trong thời gian tụng kinh để tạo sự tịnh tài.

+ Tụng kinh trọn vẹn: Tự bản thân vong linh bị đau lòng nếu nghi thức tụng kinh bị hời hợt. Hãy tụng kinh đầy đủ và không sao lãng. Một tâm niệm sân hận có thể gây khổ cho vong linh trong cảnh giới Thân Trung Ấm.

+ Chuẩn bị: Làm sạch bàn thờ hoặc một kệ sạch sẽ để đặt kinh. Đặt kinh ở nơi cao ráo và sạch sẽ. Không để rượu, vàng mã hoặc tiền bạc trên bàn thờ.

+ Triệu thỉnh: Trước khi bắt đầu kinh, thắp hương và khấn triệu thỉnh vong linh bằng cách đọc: “Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày…tháng…năm….Con phát nguyện vì vong linh…vì pháp giới chúng sanh và vì các linh hồn oan gia trái chủ của vong linh…mà tụng kinh Địa Tạng. Con cầu nguyện từ Pháp từ bi, chư Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, chư Tôn Long Thần Hộ Pháp từ bi phóng quang gia hộ, giúp vong linh…về nơi đây cùng với con. Nguyện cho tất cả lìa khỏi khổ đau và về địa điểm thanh tịnh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật!”

+ Tụng kinh: Ngồi hoặc quỳ và bắt đầu tụng kinh theo giờ quy định. Sau khi kết thúc, phát nguyện hồi hướng công đức cho vong linh và pháp giới chúng sanh.

Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn tụng kinh và hồi hướng công đức cho người mới mất một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Trên đây là những thông tin chi tiết về các bài tụng kinh cho người mới mất trong 49 ngày mà Infofinance.vn đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người. Hy vọng với những thông tin trên thì mọi người có thể tham khảo để tụng kinh hồi hướng cho người thân của mình khi qua đời để vãng sanh về cõi lành.

Tìm kiếm liên quan:

Post Comment