Sunday, 5 Dec 2021
Học đầu tư chứng khoán Thị trường chứng khoán

Các chỉ số quan trọng nhất trong chứng khoán. Nên chú ý chỉ số nào?

Bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán bạn không thể bỏ qua các chỉ số quan trọng trong chứng khoán như PE, PE, EPS, Volume, ROE, ROA…Giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa từng chỉ số, cũng như nắm bắt được các chỉ số quan trọng Infofinance.vn có tổng hợp dưới đây.

Các nhóm chỉ số cơ bản trong chứng khoán

Mỗi nhóm chỉ số đều có ý nghĩa riêng của nó, để đánh giá 1 vấn đề nào đó về doanh nghiệp, về cổ phiếu hiện hành nên mọi người cần nắm rõ các nhóm chỉ số sau đây để có thể nắm rõ hơn các chỉ số mình sử dụng:

 • Chỉ số khả năng thanh toán: Là gồm các chỉ số biểu thị về khả năng thanh toán nợ, thanh toán lãi vay của doanh nghiệp, qua đó có thể biết được khả năng tài chính của doanh nghiệp. Có thể kể đến như chỉ số khả năng thanh toán hiện hành, chỉ số khả năng thanh toán nhanh, chỉ số thanh toán tức thời…
 • Chỉ số đánh giá hiệu  suất  hoạt động: Biểu thị cách quản lý của doanh nghiệp, cách sử dụng vốn hiện tại của doanh nghiệp như thế nào.  Gồm các chỉ số như:  Số vòng quay hàng tồn kho, Số vòng quay nợ phải thu, Số vòng quay vốn lưu động, Hiệu suất sử dụng vốn cố định ,Vòng quay tài sản.
 • Chỉ số định giá cổ phiếu: Đây nhóm chỉ số biểu thị tiềm năng cũng như giá trị thực tại của cổ phiếu, xem cổ phiếu trên hay dưới giá trị thực, so sánh với các doanh nghiệp khác: Chỉ số PE, PB, EPS…
 • Chỉ số hiệu quả hoạt động: Đánh giá về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hiện tại, quá khứ thông qua các chỉ số như: Tỷ suất lợi nhuận sau doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu…

Các chỉ số quan trọng nhất trong chứng khoán

Dưới đây là tổng hợp các chỉ số tài chính quan trong trọng chứng khoán mọi người cần nắm rõ khi đầu tư, cũng như khi phân tích bất kỳ chứng khoán nào.

co-phieu
Chỉ số cổ phiếu BCC

Chỉ số PB – Giá trị thị trường trên giá trị sổ sách

Chỉ số PB là một chỉ số định giá cổ phiếu, biểu thị sự chênh lệch giá thị trường của 1 cổ phiếu  so với giá trị sổ sách của doanh nghiệp đó.

Cách tính:

 P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
Hay P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa:

Chỉ số PB cao Chỉ số PB thấp
 • Cổ phiếu đang định giá cao.
 • Triển vọng công ty trong tương lai rất tốt.
 • Công ty có nhiều tài sản ngầm đáng giá hơn
 • Cổ phiếu đang bị định giá thấp
 • Công ty đang gặp vấn đề (tài chính, kinh doanh…)
 • Tài sản thực tế của công ty thấp hơn  so với phần ghi ở sổ sách (BCTC)

Chỉ số PE – Giá trị trường trên thu nhập

PE là viết tắt của Price to Earning ratio là chỉ số biểu thị tương quan giữa giá thị trường của cố phiếu trên thu nhập trên mỗi cổ phần của doanh nghiệp. Hoặc bạn có thể xem đây là chỉ số biểu thị số năm hòa vốn khi mua cổ phiếu, hoặc bạn phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua 1 đồng lợi nhuận được doanh nghiệp tạo ra.

banner-bonus-giao-dich

Cách tính:

P/E = Giá thị trường / EPS

Hay  P/E = Vốn hóa công ty / Lợi nhuận sau thuế

Trong đó:  EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành)

Ý nghĩa chỉ số PE: 

Đối với cổ phiếu thì đa phần nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu được định giá PE thấp hơn so với giá trị doanh nghiệp, bởi nó có nhiều tiềm năng tăng trưởng lớn. Còn đối với cổ phiếu PE cao hơn so với giá trị thực có thể là nhờ những thông tin bị thổi phồng, hoặc do yếu tố tác  động nào đó mà thôi.

Chỉ số PE thấp Chỉ số PE cao
 • Cổ phiếu đang bị định giá thấp
 • Công ty xuất hiện lợi nhuận đột biến, do bán tài sản chẳng hạn
 •  Công ty ở vùng đỉnh chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ
 • Công ty đang gặp vấn đề (tài chính, kinh doanh…)
 •  EPS tăng cao
 •  Cổ phiếu đang định giá cao
 •  Lợi nhuận ít nhưng mang tính tạm thời
 •   Công ty ở vùng đáy chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ
 •  Triển vọng công ty trong tương lai rất tốt.
 •   EPS giảm xuống
 • Vị thế của công ty cao

Chỉ số EPS

EPS là chỉ số biểu thị lợi nhuận sau thuế của 1 cổ phiếu, có lẽ đây là chỉ số giúp nhà đầu tư xác định lợi nhuận mình thu được sau khi trừ thuế của 1 cổ phiếu nào đó như thế nào. Hay hiều đơn giản là khoản lời bạn nhận được từ lượng vốn bạn bỏ ra ban đầu để mua cổ phiếu.

Cách tính :

EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi)/ Số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành

Hoặc mọi người có thẻ tính EPS thông qua PE => P/E = Giá thị trường / EPS

Ý nghĩa của EPS:

 • EPS phản ánh tình hinh kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại như thế nào, nếu EPS cao chứng mình lợi nhuận của doanh nghiệp thu về khá tốt và ngược lại.
 • EPS hỗ trợ xác định chỉ số PE để định giá cổ phiếu được chính xác hơn
 • EPS được sử dụng để so sánh tiềm năng của các doanh nghiệp cùng ngành

Chỉ số ROA

ROA viết tắt của Return on total assets là chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp, biểu thị mối tương quan giữa khả năng sinh lời trên tài sản của doanh nghiệp. Hay có thể hiểu là đo lượng khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp.

Cách tính:

ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản

Trong đó:

 • Lợi nhuận ròng có thể hiểu là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, nó được tính toán theo quy hoặc năm. 
 • Tổng tài sản trong cùng kỳ 

Ý nghĩa chỉ số ROA: 

 • Qua ROA bạn có thể nắm bắ được hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp như thế nào, từ tài sản doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay thua lỗ.
 • ROA cao chứng minh doann nghiệp sử dụng tài sản để tạo lợi nhuận tốt, và ngược lại chứng minh doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Cac-chi-so-trong-chung-khoan
Tìm hiểu về các chỉ số trong chứng khoán

Chỉ số ROE

ROE viết tắt của Return on common equyty là chỉ số đo lường khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của doanh nghiệp. Thường đây là chỉ số đánh giá các dự án của doanh nghiệp đang thực hiện, với số vốn đầu tư vào ban đầu thì nó tạo ra lợi nhuận như thế nào.

Cách tính ROE:

ROE = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Vốn cổ phần thường

Trong đó:

 • Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau thuế trong 1 kỳ tính, có thể là quý hay năm tùy nhu cầu
 • Vốn cổ phần thường hay là vốn sở hữu bình quân

Ý nghĩa chỉ số ROE: 

 • ROE thể hiện với 1 đồng vốn sở hữu bỏ ra doanh nghiệp thu về bao nhiêu lợi nhuận
 • Với ROE cao chứng tỏ lợi nhuận thu về cao, doanh nghiệp được đánh giá tốt còn nếu nhu ROE thấp chứng minh lợi nhuận thu về thấp.
 • ROE âm chứng minh doanh nghiệp không có lợi nhuận

Chỉ số ROS – Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

ROS là viết tắt của Return On Sales hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, là chỉ số biểu thị lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp từ các doanh thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ…Hay hiểu là từ 1 đồng doanh thu thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Bởi một số doanh nghiệp có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thu được lại thấp.

Cách tính:

ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%

Trong đó: 

 • Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giảm trừ các chi phí

Ý nghĩa chỉ số ROS:

 • Chỉ số ROS dương chứng minh doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất có lãi, với ROS càng cao chứng minh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất tốt.
 • Chỉ số ROS âm chứng minh doanh nghiệp kinh doanh không có lãi, ROS càng thấp chứng minh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang thua lỗ.

Chỉ số BVPS – Giá trị sổ sách cổ phiếu

BVPS là viết tắt của Book Value Per Share là chỉ số biểu thị giá trị sổ sách của doanh nghiệp trên giá của 1 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Cách tính:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Nợ)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Hoặc

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ý nghĩa chỉ số BVPS:

 • BVPS là yếu tố quan trọng trong việc tính toán chỉ số PB, giúp định giá cổ phiếu trên thị trường
 • Giúp so sánh giá trị thực của cổ phiếu so với giá trị trên thị trường hiện nay như thế nào, quá đó định giá chính xác về cổ phiếu bạn có ý định đầu tư.

Tỷ số nợ trên tài sản

Tỷ số nợ trên tài sản là chỉ số đo lường năng lực quản lý nợ  cũng như sử dụng nợ của doanh nghiệp. Thể hiện mối tương quan giữa tài sản được tạo ra đối với các khoản nợ vay. Có thể là các khoản vay của doanh nghiệp được thực hiện để tạo ra thêm tài sản cho doanh nghiệp.

Cách tính:

TD/TA = (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn)/ Tổng tài sản 

Ý nghĩa chỉ số nợ trên tài sản:

 • Với chỉ số nợ trên tài sản cao có thể hiểu tổng nợ của doanh nghiệp đang rất cao, cao hơn rất nhiều so với tài sản hiện có của doanh nghiệp,  công ty có thể có nguy cơ vỡ nợ đối với các khoản vay nếu lãi suất vay tăng.
 • Vói chỉ số nợ trên tài sản thấp thì nợ của doanh nghiệp giảm, tài sản của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng.
 • Nếu như chỉ số nợ trên tài sản của doanh nghiệp dưới 1 có nghĩa là  tài sản của doanh nghiệp được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.

Chỉ số VN- Index

Chỉ số VnIndex là chỉ số đại diện cho sàn Hose, tập hợp tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn đại diện cho tất cả cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên HoSE. Trong đó nổi bật với chỉ số Vn30 là chỉ số đại diện cho 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất, có giá trị thương hiệu cũng như tiềm lực tài chính lớn nhất sàn hose.

Công thức tính: 

VN-Index = (Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của các cổ phiếu niêm yết cơ sở) x 100

Ý nghĩa chỉ số VN-index

 • Thể hiện sự tăng giảm chung của thị trường chứng khoán trên sàn Hose
 • Thể hiện mức độ chi phối của thị trường đến giá cổ phiếu
 • Thống kê được tổng quan về thị trường chứng khoán được niêm yết trên sàn Hose, và làm căn cứ để đầu tư chứng khoán phái sinh.
chi-so-chung-khoan
Chỉ số chứng khoán là gì?

Chỉ số HNX  Index

Chỉ số HNX Index là chỉ số đại diện cho sàn HNX – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đại diện để tổng hợp về các mã cổ phiếu hiện được niêm yết và giao dịch trên sàn. Trong đó có HNX30 là chỉ số đại diện cho 30 mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn HNX, có tiềm lực tài chính mạnh cũng như có sự tác động đến các mã cổ phiếu khác trên thị trường.

Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán Việt Nam

Chỉ số chứng khoán hay nói chính xác là những con số biết nói, đây là những con số được tính toán dựa trên số liệu thực của doanh nghiệp cung cấp trên báo cáo tài chính của mình. Tuy nhiên, đôi khi những con số đó không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn có sự tác động cũng là yếu tố cơ bản  nhất để đánh giá về 1 doanh nghiệp, 1 cổ phiếu nào đó có nên đầu tư hay không. Các chỉ số trong chứng khoán mang ý nghĩa

Dùng để định giá cổ phiếu 

Thông qua các chỉ số chứng khoán bạn có thể định giá được cổ phiếu nào đó có tốt hay không, nên đầu tư hay không. Xem giá trị của nó hiện tại trên thị trường như thế nào có tiềm năng hay không. Đặc biệt là giúp người đầu tư xác định được giá trị của cổ phiếu so với giá trị thực của doanh nghiệp phát hành hiện nay như thế nào.

Nắm bắt và phân tích tình hình phát triển doanh nghiệp 

Thông qua các chỉ số chứng khoán có thể biết được doanh nghiệp hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh ra sao, có lời lãi hay thua lỗ như thế nào. Qua đó có thể nhận định tiềm năng phát triển cũng như tăng trưởng của doanh nghiệp đó như thế nào.

Đánh giá tiềm năng của 1 cổ phiếu 

Qua các dữ liệu, con số được cung cấp bởi các chỉ số bạn có thể đánh giá được cổ phiếu đó có tiềm năng hay không. Bởi không có 1 cổ phiếu nào tiềm năng lại xuất phát từ doanh nghiệp làm ăn không lợi nhuận, nợ lớn, các dự án không có kết quả, kinh doanh không có lời…Vậy nên dựa trên các chỉ số biết về tình hình doanh nghiệp, giá trị của cổ phiếu hiện tại từ đó đánh giá được tiềm năng của 1 cổ phiếu.

Nên chú ý chỉ số chứng khoán nào?

Mỗi một nhóm chỉ số đều đại diện cho 1 ý nghĩa nhất định, tuy nhiên nếu bạn muốn tìm chỉ số quan trọng nhất thì còn tùy mục đích bạn muốn đánh giá cái gì, đánh giá doanh nghiệp hay đánh giá cổ phiếu. Nhưng theo chúng tôi thì bạn không nên tập trung vào bất kỳ chỉ số nào, bởi đôi khi với 1 chỉ số nó không phản ánh lên bất kỳ điều gì cả.

Hiệu quả nhất cho việc đánh giá chỉ số tài chính, đánh giá cổ phiếu và doanh nghiệp cần phân tích hầu hết các chỉ số, xem xét kết quả phân tích có logic với nhau hay không. Đôi khi bạn phân tích các chỉ số chứng khoán nhưng có 1 chỉ số đi ngược lại với các chỉ số khác thì chứng tỏ bạn đã tính toán sai hoặc có yếu tố, vấn đề nào đó đang xảy ra và tác động vào. Vậy nên mọi người cần phân biệt rõ ràng, tính toán cần có sự kết hợp và sâu chuỗi phân tích, không đánh giá riêng lẻ mới có kết quả chính xác nhất.

Trên đây là tổng hợp các chỉ số quan trọng nhất trong chứng khoán mọi người có thể tham khảo qua để có thể nắm bắt được cơ bản về phân tích, cũng như định giá cổ phiếu, đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Thông qua phân tích các chỉ số giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì mình sắp đầu tư, hiểu rõ hơn về bản chất của cổ phiếu hay doanh nghiệp nào đó.

Tìm hiểu thêm: