Wednesday, 22 May 2024
Edu Tin khác Tin tức

Cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm tiểu học

Đối với tất cả giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học thì việc quan trọng nhất là cần phải nắm cách ghi nội dụng sổ chủ nhiệm. Vậy cách ghi như thế nào phù hợp và chính xác nhất thì mọi người hãy theo dõi bài viết sau đây của infofinance.vn nhé!

Tìm hiểu sổ chủ nhiệm tiểu học là gì?

Sổ chủ nhiệm tiểu học có thể được xem là vật  bất ly thân của các giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học, đây là một cuốn sổ mà giáo viên có thể ghi toàn bộ thông tin của học sinh lớp học để dễ dàng theo dõi các học sinh đó. Các nội dung chủ yếu của sổ chủ nhiệm đó là quy định nhiệm vụ của học sinh, danh sách học sinh, tên phụ huynh học sinh, sơ đồ lớp, kế hoạch trong năm học, theo dõi chuyên cần của học sinh, các khoản thu chi của lớp…

Sổ chủ nhiệm tiểu học có tác dụng như thế nào?

Khi lập ra  một kế hoạch hay một loại sổ nào đó thì người lập cũng cần nắm rõ chức năng mà nó đem lại. Với sổ chủ nhiệm tiểu học thì nó có một số tiện ích nhất định sau đây mà mọi người cần nắm rõ

+ Giúp giáo viên chỉ nhiệm có thể dễ dàng trong việc quản lý học sinh của mình một cách chi tiết và rõ ràng nhất

+ Thông thường thì nhà trường sẽ kiểm tra tình hình các lớp học, vì vậy với sổ chủ nhiệm thì giáo viên chỉ cần nộp sổ là đã báo cáo tất cả thông tin về lớp học của mình

+ Sổ chủ nhiệm  không chỉ có những chức năng mà infofinance.vn chia sẻ bên trên, mà nó còn giúp các giáo viên tiểu học có thể dựa vào sổ chủ nhiệm tiểu học để phục vụ công tác giảng dạy và giáo dục học sinh

+ Vào cuối học kỳ thì giáo viên chỉ cần sử dụng sổ chủ nhiệm đó để đánh giá cũng như xếp loại từng học sinh một các chuẩn xác nhất

+ Khi bạn đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp quận thì có thể thông qua sổ chủ nhiệm đó dành điểm thi đua

Mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học hoàn chỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…..

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

SỔ CHỦ NHIỆM

Họ và tên giáo viên: …………………..………………….….

Chủ nhiệm: …………………..………………….………………

Trường Tiểu học: …………………..………………….……..

Huyện – Thành phố: …………………..………………….…

NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP….

Chương IV

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

  1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây   

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

Cach-ghi-noi-dung-so-chu-nhiem-tieu-hoc
Cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm tiểu học
  1. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh

  1. Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
  2. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
  3. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.
  4. Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
  5. Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học sinh

  1. Được học tập

a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

b) Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

c) Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

d) Học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.

đ) Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.

e) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội.

Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

g) Học sinh có kết quả học tập còn hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mà vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, giáo viên báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các biện pháp giáo dục phù hợp.

2. Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

3. Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của cá nhân.

4. Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CƠ BẢN HỌC SINH

TT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,năm sinh Giới tính Hộ nghèo,cận nghèo, khuyết tật, mồ côi

(Con thương binh, liệt sĩ)

1
THÔNG TIN CƠ BẢN PHỤ HUYNH HỌC SINH

TT Họ và tên học sinh Tên bố (mẹ) Đia chỉ Số ĐT
1

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

STT Họ và tên Nghề nghiệp Địa chỉ và SĐT Nhiệm vụ
1

SƠ ĐỒ LỚP HỌC 

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Nhiệm vụ
1

HỌC SINH KHUYẾT TẬT

STT Họ và tên Giới tính Dân tộc Hoàn cảnh
1

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN QUAN TÂM GIÚP ĐỠ

STT Họ và tên Nam/nữ Cần quan tâm
1

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

STT Tên học sinh Nhiệm vụ được giao trong lớp Ghi chú
1

Cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm tiểu học

Như đã chia sẻ thì sổ chủ nhiệm tiểu học có nhiều mục nên mỗi mục có cách viết khác nhau, sau đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi sổ chủ nhiệm tiểu học mọi người cùng tham khảo

Về mục  nhiệm vụ của học sinh

+ Trước tiên cần liêt kê toàn bộ nhiệm vụ cũng như quyền lợi của học sinh tiểu học cần có

+ Nếu học sinh tiểu học có những hành vi, thái độ và biểu hiện thì không được thực hiện

+ Cần có những hình thức khen thưởng cho học sinh tốt, đồng thời kỷ luật học sinh kém một cách thích đáng nhất

+ Có những quy định về sử dụng dụng cụ học tập

Mục thông tin của học sinh

+ Ghi đúng và chính xác theo giấy khai sinh về họ tên, giới tính,  ngày tháng năm sinh của học sinh

+ Ghi rõ những học  sinh là đội viên, ngoài ra cần theo dõi kết quả năm trước của học sinh, những danh hiệu đạt được của năm trước. Nếu học sinh nào cần ghi chú thì ghi rõ ở muc ghi chú

Mục đội ngũ cán sự lớp

+ Học sinh nào nằm trong ban cán sự thì nên liệt kê cụ thể và phân công nhiệm vụ vụ rõ ràng

+ Mỗi vị trí có một nhiệm vụ khác nhau nên cần đề ra vài trò cụ thể

+ Theo từng hoc kỳ về ban cán sự không nên giữ nguyên mà cần thay đổi, ngoài ra nên phân chia theo các nhóm các tổ riêng

+ Nhiệm vụ của từng nhóm cần liệt kê cụ thể

Mục danh sách học sinh chia theo nhóm và tổ riêng

+ Một nhóm, tổ có bao nhiêu  học sinh, họ tên từng thành viên và nhóm trường là ai

+ Ban đại diện hội phụ huynh học sinh gồm những ai, ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại

+Theo dõi những học sinh có năng khiếu vượt trội và có danh sách cụ thể

+ Những học sinh tham gia các câu lạc bộ cần có danh sách cụ thể

+ Học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng có danh sách rõ ràng

Kế hoạch trong năm học

+ Để lập nên sổ chủ nhiệm thì cần có kế hoạch và những căn cứ cụ thể

+ Cần nêu một cách khái quát về tình hình chung của lớp

+ Danh sách cụ thể đối với những bạn cá biệt để uốn nắn và quan tâm trong mọi trường hợp

+ Cần nắm kết quả thông kê của năm học cũ của lớp

Các mục cần đạt được

+ Theo khảo sát thì giáo viên chủ nhiệm cần có những số liệu cụ thể về các môn học, hoạt động giáo dục, kỹ năng mềm cũng như phẩm chất của học sinh

+ Cần đạt những chỉ tiêu như vở sạch chữ đẹp, danh hiệu lớp, phong trào thi đua của lớp, những hoạt động ngoài giờ…

Mục kế hoạch từng tháng

+ Trong tháng cần chú ý những điểm gì

+ Những tiêu chí như giáo dục, hoạt động đạo đức, các phong trào cần có nội dung từng tháng rõ ràng

+ Thực hiện những giải pháp đã đặt ra để thực hiện

+ Có thông tin cụ thể về kết quả từng hoạt động hay danh sách học sinh thực hiện

+ Sau mỗi tháng nên tổng kết và đánh giá chung một lần, những nội dung nào cần điều chỉnh cần ghi lại rõ ràng

Theo dõi kết quả định kỳ

+ Thông qua các phần mềm cần đưa ra những báo cáo với số liệu cụ thể

+ Về kết quả các môn học cũng như từng hoạt động thì cần có sổ tổng hợp kết quả

+ Những kết quả mà lớp đạt được cần ghi chép đầy đủ và chính xác

Mục theo dõi chuyên cần học sinh

+ Về mục chuyên cần đối với học sinh tiểu học là rất tốt nên chỉ cần đưa ra từng học kỳ và cả năm

Mục theo dõi các khoản thu

+ Những khoản mà giáo viên được thu thì mới ghi chép, hay những khoản thu hộ như  BHYT, các quỹ ủng hộ, cấp trên có chỉ đạo về các quỹ cần thu

Mục theo dõi phụ huynh học sinh

+ Sau mỗi học kỳ thì sẽ có buổi họp phụ huynh  giáo viên cần có kế hoạch hay giáo án cụ thể, đồng thời nắm danh sách phụ huynh đến tham gia

+ Cần có biên bản hoàn chỉnh về buổi họp sau khi kết thúc

Thông tin mà mọi người vừa tham khảo trên là về cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm tiểu học và mẫu sổ chủ nhiệm tiểu học hoàn chỉnh. Hy vọng qua những gì vừa tìm hiểu trên giúp các giáo viên chủ nhiệm tiểu học thuận lợi trong việc quản lý học sinh của mình

Post Comment