Tuesday, 31 Jan 2023
Kiến thức Tin khác

Cách ghi phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học THCS mới nhất 2023

Việc ghi phiếu đánh giá tiết dạy là rất quan trọng và là một hoạt động  phổ biến tại các trường hiện nay, bởi qua đó có thể nhận xét được khả năng sư phạm của từng giáo viên. Vậy cách ghi phiếu đánh giá tiết dạy như thế nào phù hợp và chuẩn nhất thì mọi người cùng tham khảo qua bài viết sau đây của infofinance.vn

Phiếu đánh giá tiết dạy là gì?

Phiếu đánh giá tiết dạy còn được nhiều giáo viên gọi với cái tên là phiếu dự giờ, bởi qua đó những giáo viên dự giờ có thể nhận xét hay đánh giá kỹ năng sư phạm của từng giáo viên đang giảng dạy. Thông qua những lời nhận xét của giáo viên thì mọi người có thể biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình để sau đó khắc phục để có một tiết dạy có chất lượng và hiệu quả.

Tiêu chí của phiếu đánh giá tiết dạy cũng khác nhau, sẽ có một mức điểm cụ thể tương ứng với mỗi tiêu chí , vì vậy các giáo viên dự giờ sẽ thông qua bài giảng dạy của giáo viên dạy để đánh giá cuối cùng thì cho ra một kết quả chung sau khi tổng hợp

Mục đích của phiếu đánh giá tiết dạy

Mục đích chính của phiếu đánh giá tiết dạy đó là để các giáo viên khác, cán bộ lãnh đạo, quản lý đưa ra những đánh giá kỹ năng sư phạm một cách chuẩn nhất cho các thầy cô giảng dạy. Từ đó thầy cô sẽ có được những phương pháp dạy học mới hoặc bổ sung sao cho hợp lý nhất, sau khi tham khảo qua những đánh giá  hạn chế của mình trong phiếu đánh giá đó. Ngoài ra các nhà trường còn đánh giá giáo viên một cách toàn diện và đầy đủ hơn

Qua phiếu đánh giá tiết dạy này có thể nêu rõ các thông tin về người dạy, tiến trình hoạt động dạy và học, nêu ra những ưu và nhược điểm của tiết học cũng như đánh giá cụ thể về tiết dự giờ và xếp loại cụ thể đối với tiết học đó.

Giúp giáo viên có thể điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương án giáo dục trong quá trình dạy học. Ngoài ra còn có thể phát hiện những cố gắng tiến bộ của từng học sinh, hay những khó khăn chưa thực hiện được nhằm nâng cao chất lượng, rèn luyện học sinh

Học sinh có thể tự nhận xét, hay các bậc phụ huynh tham gia đánh giá quá trình học tập hay kết quả học tập trong các giáo dục học sinh.

Những yêu cầu cần đánh giá tiết dạy

Các  giáo viên có thể đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, hay có thể đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét định kỳ. Ngoài ra thì còn có thể thông qua nhận xét đánh giá của học sinh, phụ huynh học sinh tuy nhiên trong đó thì đánh giá được xem là quan trọng nhất là của giáo viên

Đặc biệt không so sánh học sinh này với học học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Luôn đánh giá sự tiến bộ của học sinh  vì qua đó có thể khuyến khích sự cố gắng trọng học tập và rèn luyện của mỗi học sinh

Thông qua mức độ đáp ứng yêu cầu đạt hay không có thể đánh giá học sinh đó, qua các thành phần năng lực của từng môn học hay qua hoạt động giáo dục

Cách ghi phiếu đánh giá tiết dạy

Việc ghi đánh giá tiết dạy thường được các giáo viên dự giờ nhận định, các giáo viên đó cần đặt mình vào vị trí của người cần nhận đánh giá để có những góp ý bình đẳng, khách quan. Sau đây là một số cách ghi nhận xét đánh giá tiết dạy mà infofinance.vn cập nhật và chia sẻ qua nội dung

+ Nhận định đưa ra đánh giá xem giáo viên đã dạy đúng đặc trưng loại bài hay bộ môn học hay chưa, những hoạt động mà giáo viên đưa ra có mang lại hiệu quả hay không. Học sinh có thể vận dụng hình thức và phương pháp để phát huy những tính tích cực, năng động trong bài học chưa

Cach-ghi-phieu-danh-gia-tiet-day
Cách ghi phiếu đánh giá tiết dạy

+ Cách thức truyền đạt của giáo viên có phù hợp với hoạt động của bài học không, những thông tin mà giáo viên muốn đem lại cho học sinh phải rõ ràng và mạch lạc

+ Giáo viên giảng dạy đã phân bố thời gian tiết dạy có phù hợp với tiền trình học hay không. Đáng giá giáo viên có tiết dạy có đạt đượᴄ mụᴄ tiêu bài họᴄ, phù hợp ᴠới thựᴄ tế không

+ Thái độ, tinh thần giảng dạy của giáo viên đứng lớp ra sao, có những câu nói hay câu hỏi gì giúp khích lệ tinh thần cho học sinh trong tiết dạy không. Trong học tập giáo viên có giúp đỡ học sinh khó khăn trong học tập không

+ Xem học sinh có chủ động tích cực tiếp thu bài hay không, có thể vận những kiến thức vừa học đó trong bài kiểm tra hay không

Phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học theo thông tư 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

Họ và tên người dạy:

Tên bài:                                                                                 Tiết PPCT:

Môn:                                                                                      Tiết:

Thứ:                                                                                       ngày ….. tháng …. năm 2022.

Lớp:                            Trường Tiểu học …..                          Quận/ huyện:                           Tỉnh/ Thành phố:

Họ và tên người cùng dự:

Tiến hành hoạt động dạy và học

Diễn biến bài giảng

(Theo nội dung cần trao đổi)

Nhận xét

(Ưu, nhược điểm)

Nhận xét chung

Các mặt Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm đánh giá Nhận xét
Nội dung (6 điểm) Xác định được vị trí, mục tiêu và kiến thức kĩ năng trọng tâm của bài học 2,5
Trong bài học học sinh đạt được các phẩm chất, năng lực tốt nhất 2,0
Có tính cập nhật, liên hệ thực tiễn thể hiện tính giáo dục 1,5
Phương pháp (10 điểm) Để đạt mục tiêu bài học giáo viên tổ chức họạt động học tập linh hoạt sáng tạo và phù hợp 2,5
 Sử dụng hợp lí, hiệu quả về các phương tiện dạy học 1,0
Các nhiệm vụ giao cho học sinh đa dạng, có tính phân hóa cho đối tượng, kích thích sự sáng tạo của học sinh 2,0
Học sinh tham gia học tập

– Chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo phù hợp với nhận thức từng đối tượng.

– Có sự tương tác, hợp tác với nhau

3,0
Để phát hiện kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng, vận dụng vào thực tê qua đó học sinh được tạo điều kiện liên hệ những kiến thức đã biết 1,0
Các hoạt động được phân bố thời gian hợp lí. Đảm bảo thời gian quy định. 0,5
Đánh giá (4 điểm) Giáo viên và học sinh được tổ chức hoạt động đánh giá linh hoạt phù hợp, kết hợp những đánh giá hiệu quả 1,0
Học sinh có cơ hội tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 1,0
Mục tiêu bài học đạt hiệu quả 2,0
Tổng cộng 20,0
Xếp loại

Đánh giá chung

+ Ưu điểm: ….

+ Khuyết điểm: ….

Ngày …. tháng …. năm 20…

Người dạy                                                                          Người ghi đánh giá

Ký và ghi rõ họ tên                                                               Ký và ghi rõ họ tên

Hướng dẫn đánh giá tiết dạy THCS

Các cơ sở giáo dục trường Trung học cơ sở đã thực hiện các kế hoạch dự giờ, đánh giá tiết học của các giáo viên của trường, nhằm phát huy được tính chủ động tính sáng tạo của tổ chuyên môn và các giáo viên trong việc thực hiện các chương trình; khai thác và sử dụng hiệu quả về cơ sở vật chất, về thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu thực hiện những phương pháp dạy học và kiểm tra, hay đánh giá theo các yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

PHÒNG GD&ĐT ……… 

TRƯỜNG THCS ……………..   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Họ và tên người dạy:…………………………….

Môn:…………….. Tên bài học:…………………….

Họ và tên người dự giờ: …………………. Chuyên môn:……………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………

 

 

Nội dung Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Giáo án và tài liệu dạy học (25 điểm) Về chuỗi hoạt động học với mức độ phù hợp và với cả mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dung trong tiết dạy 5
Mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập ở một mức độ rõ ràng 10
Các thiết bị dạy học và tài liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh có mức độ phù hợp 5
Các phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh có  mức độ hợp lý 5
Hhình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập và phương pháp học tập 10
2. Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (35 điểm) Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập 10
Với những khó khăn của học sinh có khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời 10
Khi thực hiện nhiệm vụ học tập có mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích hợp tác 5
Khả năng tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh 10
3. Hoạt động của học sinh (40 điểm) Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 5
Trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính tích cực, chủ động sáng tạo, hợp tác của học sinh 15
Trong quá trình trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập có khả năng tham gia tích cực 10
Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 10
Tổng điểm 100

Đánh giá chung

+ Giáo viên dạy tự nhận xét: ………………………

+ Người dự giờ nhận xét: ………………………….

Đánh giá về những thành công của giờ học như về nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh…

Cần lưu ý những hạn chế của tiết học như nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học, hoạt động của học sinh………………….

 ………………., ngày ……. tháng …… năm …………

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi ghi phiếu đánh giá tiết dạy

Trách nhiệm của những giáo viên giảng dạy hay những chủ thể là cần phải nêu rõ ràng quan điểm và tự nhận xét về tiết dạy của bản thân. Còn đối với những người tham dự nêu đánh giá tiết dạy thì cần đặt mình vào vị trí của người nghe, qua đó mới có thể đưa ra những đánh giá bình đẳng

Khi những người tham gia dự giờ đưa ra nhận xét thì người giảng dạy hay chủ thể cần tập trung, lắng nghe những ý kiến với thái độ tôn trọng, tất cả các đóng góp cần phải tiếp thu. Từ những ý kiến đóng góp đó thì người nghe cần viết lại những ý chính, ngoài ra cần hỏi lại những thông tin chưa rõ ràng

Những cán bộ, giáo viên nắm bắt cụ thể về giáo viên giảng dạy qua báo cáo của người dự giờ, qua đó để họ có tác động phù hợp, dẫn chứng đầy đủ để  nhận định những điều mà giáo viên cần cải thiện sau dự giờ

Trên đây là thông tin chia sẻ về cách ghi phiếu đánh giá tiết dạy, cùng với một số mẫu đánh giá tiết dạy cho từng cấp học. Hy vọng với những gì vừa tham khảo trên sẽ giúp những người tham gia dự giờ có thể đưa ra những đánh giá phù hợp và chuẩn nhất

Post Comment