Saturday, 10 Dec 2022
Thị trường chứng khoán Thị trường cổ phiếu

Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm năm 2023

Nhiều công ty hiện nay có nhu cầu phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục đích mở rộng thêm sau thời gian hoạt động hiệu quả. Vậy thì các công ty cần phải nắm rõ cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm năm 2022 để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Hãy cùng Infofinance tìm hiểu ngay sau đây

Tìm hiểu về cổ tức

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng dùng trong nghĩa vụ tài chính nhằm phân phối lại lợi nhuận sau khi huy động thành công vốn đầu tư thông qua việc chi trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cho các cổ đông.

Cổ tức cũng là trong 2 vấn đề quan trọng khi đầu tư vào cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm. Vấn đề được quan tâm thứ 2 khi đầu tư vào cổ phiếu thì nhà đầu tư còn quan tâm đến Lãi vốn (Capital Gain).

Đối với cổ tức thì khi bạn là một cổ đông của công ty/ doanh nghiệp thì bạn sẽ được trả cổ tức thông qua 3 hình thức khác nhau đó là: Mua lại cổ phiếu, cổ phần bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Những quy tắc phát hành cổ phiếu

Đối với cổ phần riêng lẻ

Nếu không phải là công ty đại chúng trong hoạt động tăng vốn phát hành cổ phiếu phải tuân theo quy tắc sau:

+ Không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng nhằm chào bán

+ Khi chào bán thì quy định chỉ được chào bán dưới 100 nhà đầu tư

Nếu không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phần riêng lẻ thì phải tuân theo quy tắc sau:

+ Công ty quyết định cách chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy tắc

+ Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần

(Không tính việc sáp nhập hay hợp nhất công ty)

Đối với cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng như sau:

+ Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

+ Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông

(Phải chắc chắn đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông – thời gian tối đa là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần)

Thông báo phải gồm:

+ Họ tên

+ Địa chỉ liên lạc

+ Quốc tịch

+ Số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân

+ Tên + mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức

+ Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức

+ Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty

+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua

+ Giá chào bán cổ phần

+ Thời hạn đăng ký mua

+ Họ + tên + chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành

(Nếu như phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua)

Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

Đối với những chuyên gia đã tìm hiểu nằm lòng về công thức dùng trong việc tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm nhằm cho việc điều chỉnh giá khi chia cổ tức thì họ đều rõ bản chất của những công thức ấy.

Bản chất của công thức ấy đầu tiên phải nói rằng chúng phụ thuộc vào định luật bảo toàn vốn hóa cùng với dòng tiền. Để dễ hiểu hơn thì mọi người có thể hiểu như nghĩa phía toán học trong cách tính chia cũng như không chia. => Bởi vậy nên mới có con số bằng nhau là kết quả của tổng vốn hóa và tiền – trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

cach-tinh-gia-co-phieu-sau-khi-phat-hanh-them
Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

Để tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm mới nhất trong năm 2022 thì mọi người sẽ phải tính theo công thức như sau:

P’ = ( P – C + P1*R1 + R2) / ( 1+R1+R2)

Trong đó

P1: Giá cổ phiếu bán khi phát hành thêm, bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu

R1: Tỷ lệ phát hành thêm (%)

R2: Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu

P : là giá thị trường của cổ phiếu trước ngày điều chỉnh

C: cổ tức bằng tiền mặt

Tại sao giá cổ phiếu lại thay đổi

Các nguyên nhân sau khi nghiên cứu được cho là đối tượng gây nên việc giá cổ phiếu bị thay đổi bao gồm những việc sau:

+ Việc chia thưởng bằng tiền mặt của công ty

+ Việc phát hành thêm quyền mua cổ phiếu của công ty

+ Việc chia cổ phiếu thưởng của công ty

+ Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của công ty

+ Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của công ty

=> Nếu dựa theo những gì mà chúng tôi đã xem xét thì hầu như nguyên nhân của việc giá cổ phiếu thay đổi là bắt nguồn từ những sự việc trên.

Hi vọng sau những thông tin về chủ đề cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm năm 2022 ở trên mà chúng tôi đã tổng hợp mang đến cho mọi người có thể giúp mọi người biết cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm trong năm nay. Chúc mọi người thực hiện thành công.

Xem thêm:

Post Comment