Saturday, 25 Mar 2023

Chính Sách Tiếp Thị Liên Kết

Một điều mà bạn cần biết rằng, Infofinance.vn là partner của các Network Affiliate hàng đầu Việt Nam như Accesstrade, Masoffer, adflex, shareasale,adpia, … đây là chương trình quảng cáo tiếp thị liên kết giúp cho chủ sở hữu trang web có thu nhập bằng cách giới thiệu liên kết từ các công ty tài chính, ngân hàng và bất kỳ trang web nào là đối tác của những Network này.

Đặc biệt chú ý rằng, chúng tôi không tiếp thị bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho trẻ em dưới 13 tuổi

Chi phí sản xuất nội dung cho Website đều chi từ lợi nhuận của các liên kết và chúng tôi đảm bảo Website này hoàn toàn miễn phí cho bạn. Tuy nhiên, nội dung của chúng tôi không phải luôn ưu tiên cho các sản phẩm của Accesstrade hay bất kỳ công ty tài chính, ngân hàng nào khác.

Để đánh giá các sản phẩm chúng tôi đều dựa trên tiêu chuẩn khách quan và chân thực. Trong nội dung trang Web, đội ngũ biên tập của chúng tôi có chèn liên kết vào các trang nhưng doanh thu của sản phẩm đó không phải là cách để chúng tôi đánh giá sản phẩm và cá nhân biên tập không được hưởng lợi từ việc đó.

You cannot copy content of this page