Saturday, 25 Mar 2023
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán Thị trường cổ phiếu

Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát là gì? Có nên mua không?

Nhiều người lo ngại khi có thông báo cổ phiếu của mình bị đưa vào diện kiểm soát của Sở giao dịch chứng khoán, vậy là bán ngay và luôn, và nhiều người còn lo ngại không biết nên mua hay không. Nhưng đó là do bạn chia hiểu rõ về cổ phiếu bị đưa  vào diện kiểm soát là gì? Vậy cần đọc ngay những thông tin  chia sẻ dưới đây của InFofinance

Các trạng thái của chứng khoán

Trước hết chúng ta đi tìm hiểu rõ hơn về các trạng thái của chứng khoán, để còn để nhận biết được.

1.Chứng khoán bị cảnh báo 

Đây là trạng thái được đưa ra khi chứng khoán của doanh nghiệp nào đó: Không có giao dịch trong 6 tháng, vốn điều lệ đã góp giảm xuống dưới 30 tỷ, Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên… Về cơ bản là chứng khoán của tổ chức niêm yết vi phạm các vấn đề theo quy định sẽ đưa vào diện cảnh báo.

2. Chứng khoán bị kiểm soát 

Là trạng thái cao hơn đối với các điều kiện được cảnh báo, nếu như cảnh báo nhưng không có sự thay đổi, cũng như các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thì sẽ đưa vào diện bị kiểm soát.

3. Chứng khoán bị nhắc nhở vi phạm 

Đây là trạng thái được nhắc nhở trên toàn thị trường đối với 1 chứng khoán nào đó khi vi phạm công bố thông tin từ 03 lần trở lên trong vòng 01 năm.

4. Tạm ngừng giao dịch 

Là trạng thái thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với 1 cổ phiếu, trái phiếu nào đó khi phát hiện các dấu hiệu bất thường về khối lượng giao dịch, về giá và không có các biện pháp khắc phục sau khi bị cảnh báo và bị kiểm soát…

5. Không được giao dịch ký quỹ 

Là trạng thái của chứng khoán chưa đủ điều kiện theo quy định hoặc chứng khoán đang nằm trong diện cảnh báo, bị kiểm soát hoặc tạm ngừng giao dịch.

Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát là gì?

Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát  là những mã cổ phiếu hiện được Sở giao dịch chứng khoán đưa vào diện đang bị kiểm soát, theo dõi về các hoạt động của doanh nghiệp, về cổ phiếu trên sàn giao dịch.

Trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát bao gồm:

+ Vốn điều lệ đã góp của tổ chức niêm yết giảm xuống dưới 30 tỷ đồng Việt Nam (đối với cổ phiếu) hoặc dưới 10 tỷ đồng Việt Nam (đối với trái phiếu doanh nghiệp) tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp sau khi chứng khoán bị cảnh báo theo quy định

+ Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 09 tháng trở lên
+ Lợi nhuận sau thuế  2 năm gần nhất của doanh nghiệp phát hành là số âm

+ Lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất
+ Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hoặc/và không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo.

Co-phieu-bi-kiem-soat
Cổ phiếu vào diện kiểm soát là gì?

Về cơ bản thì những mã cổ phiếu trước đó đã được Sở giao dịch chứng khoán đưa vào diện Cảnh báo, nhưng không có bất kỳ sự khắc phục hay cách giải quyết nào thì sẽ chuyển sáng diện bị kiểm soát.

Có nên mua cổ phiếu bị kiểm soát không?

Đối với cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát có nghĩa là nó đang có vấn đề, và lúc này cổ phiếu này đang có mức giá thấp đó chính là điều khiến nhiều nhà đầu tư phân vân, và nhiều người lại cho đó là cơ hội tốt để mua. Tuy nhiên, mọi người cần hiểu đổi với cổ phiếu bị rơi vào trạng thái này thì nó đang có rất nhiều vấn đề:

+ Hoạt động kinh doanh đang có vấn đề: Có thể là tạm ngừng kinh doanh hoặc đã ngừng các hoạt động kinh doanh trong thời dai dài => Có vấn đề về tình hình chung của 1 doanh nghiệp.

+ Lợi nhuận âm

+ Vốn điều lệ giảm

+ Vi phạm các vấn đề về công bố thông tin doanh nghiệp trong năm

Về cơ bản cổ phiếu nằm trong diện này nếu mua vào rủi ro cực cao, bởi bạn không thể biết được khi nào thì nó sẽ bị hủy niêm yết hay khi nào nó sẽ bị buộc ngừng giao dịch. Vậy nên việc mua sẽ khá nguy hiểm, tốt nhất bạn nên chọn mua cổ phiếu ở doanh nghiệp này.

Đối với những mã chứng khoán đang đang nằm trong diện này, tốt nhất bạn nên chờ thêm 1 thời gian nữa để tình hình như thế nào, không liều lĩnh. Và bên cạnh đó còn xét thêm nhiều khía cạnh khác nữa. Nhưng bạn cần xét xét xem những cổ phiếu bị đưa vào diện này với lý do nào, có những lý do có thể chấp nhận được còn một số lý do liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không nên chọn.

Danh sách cổ phiếu bị cảnh báo, bị kiểm soát

Dưới đây là dánh sách được sàn HNX công bố hiện đang nằm trong diện bị cảnh báo, bị kiểm soát và không được giao dịch ký quỹ bạn có thể tham khảo qua.

Danh sách tham khảo tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/

Mã CK

Tên công ty

Ngày thông báo

Lý do

ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát – Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán
AMC CTCP Khoáng sản Á Châu 10/11/2021 Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
BLF CTCP Thủy sản Bạc Liêu 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
HPM CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc 10/11/2021 – Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. – Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
IPA CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 01/11/2021 Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
KMT CTCP Kim khí Miền Trung 10/11/2021 Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
KSD CTCP Đầu tư DNA 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
KSQ CTCP CNC Capital Việt Nam 10/11/2021 – Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
KTT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT 10/11/2021 LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
MAS CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng 10/11/2021 ‘- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
MIM CTCP Khoáng sản và cơ khí 10/11/2021 – Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
NRC CTCP Tập đoàn Danh Khôi 10/11/2021 LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
NST CTCP Ngân Sơn 10/11/2021 LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
OCH CTCP Khách sạn và dịch vụ OCH 10/11/2021  Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; – Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
PGT CTCP PGT Holdings 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
PVL CTCP Đầu tư Nhà đất Việt 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
SCG CTCP Xây dựng SCG 25/10/2021 thời gian niêm yết dưới 6 tháng
SD2 CTCP Sông Đà 2 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
SD4 CTCP Sông Đà 4 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo – Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
SDA CTCP SIMCO Sông Đà 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
SDT CTCP Sông Đà 10 10/11/2021 LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
SGD CTCP Sách Giáo dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh 10/11/2021 LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
TST CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 10/11/2021  Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
TTZ CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung 10/11/2021  Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát – Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
VAT CTCP VT Vạn Xuân 10/11/2021 -Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2020 quá 05 ngày làm việc. – Chứng khoán vào diện bị tạm ngừng giao dịch
VC9 CTCP Xây dựng số 9 10/11/2021 – Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát – Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2021 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán;
VDL CTCP Thực phẩm Lâm Đồng 08/12/2021 LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2021 là số âm
VIG CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 10/11/2021 – Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
VTL CTCP Vang Thăng Long 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
VTZ CTCP Sản xuất Thương mại Nhựa Việt Thành 25/11/2021 Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
VXB CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre 10/11/2021 Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

Lưu ý: Danh sách trên có thể thay đổi liên tục, bởi bên Sở giao dịch chứng khoán sẽ giám sát và đánh giá liên tục các doanh nghiệp nên mọi người cần cập nhật thường xuyên.

Trên đây là những thông tin giải thích về cổ phiếu đang bị kiểm soát là gì, có nên mua hay không ?Qua đó giúp mọi người hình dung về  những mã cổ phiếu này, có nên mua hay không. Đối với cổ phiếu đang bị kiểm soát thì khi mua vào khá rủi ro, nên bản thân mọi người cần cân nhắc trước khi quyết định.

Xem thêm: Nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt nhất

Post Comment

You cannot copy content of this page