Monday, 18 Oct 2021
Thị trường cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ là gì? Có nên mua không? Và cách mua đầu tư?

Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu mà được chính công ty phát hành mua lại và nắm giữ như các nhà đầu tư sở hữu vậy. Đây là một trong những loại cổ phiếu an toàn, tính thanh khoản cao. Để nắm rõ hơn về cổ phiếu quỹ là gì, cách thức mua bán như thế nào mọi người theo dõi thông dưới đây của Infofinance.vn

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do các công ty/ doanh nghiệp phát hành sau đó mua lại với tư cách là nhà đầu tư một cách hợp pháp. Có thể hiểu đơn giản như việc các tiệm vàng vậy, họ bán vàng ra và có chế độ mua lại vàng của mình đã bán cho khách hàng. Vậy nên cổ phiếu quỹ được hiểu cơ bản là như vậy, việc mua lại cổ phiếu quỹ của công ty là đều có mục đích của họ.

Nhiều người sẽ lo lắng là cổ phiếu quỹ là cổ phiếu có vấn đề, không phải như vậy, nếu như có vấn đề thì doanh nghiệp phát hành đó không dại gì đi mua lại vừa mất tài chính vừa lại ôm rủi to cho mình cả.

Đặc điểm cổ phiếu quỹ

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ:

 • Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết
 • Cổ phiếu quỹ không được chi trả cổ tức
 • Cổ phiếu quỹ không được phép mua cổ phiếu mới
 • Việc mua bán cổ phiếu quỹ có quy định cụ thể để không làm gián đoạn thị trường

Cổ phiếu quỹ là tài sản hay nguồn vốn

Cổ phiếu quỹ là nguồn cổ phiếu được doanh nghiệp mua lại, trước đó khi cổ phiếu niêm yết trên thị trường cổ phiếu được xem là tài sản của doanh nghiệp nên nếu bạn hỏi cổ phiếu quỹ là tài sản hay nguồn vốn thì nó chính là tài sản. Cổ phiếu quỹ là công ty dùng nguồn vốn là tiền mặt của mình để mua lại nên sau khi được mua lại nó không được xem là tài sản của doanh nghiệp nữa.

Co-phieu-quy-la-gi
Cổ phiếu quỹ là gì

Cổ phiếu quỹ thực ra cũng không hoàn toàn là tài sản bởi nó không thể nhìn được, không sờ được không thể nắm được điều chúng ta nhìn thấy ở đây chỉ là giá trị mà thôi nên nói nó là tài sản thì cung không hoàn toàn. Và tùy vào mục đích mua của doanh nghiệp là gì nữa.

Cổ phiếu bị hủy sau khi mua có phải cổ phiếu quỹ không?

Mục đích mua lại cổ phiếu của mình trên thị trường của doanh nghiệp đó là bán lại hoặc hủy cổ phiếu, triệt tiêu đi số cổ phần mà số cổ phiếu đó mang lại. Và cổ phiếu mua lại với mục đích hủy thì không được gọi là cổ phiếu quỹ mà chỉ có cổ phiếu được mua lại và có kế hoạch bán ngay sau đó hoặc thời gian sau đó mới gọi là cổ phiếu quỹ.

Mục đích doanh nghiệp mua lại cổ phiếu

Thực ra thì mục đích khi nhìn nhận vào khá đơn giản, cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Việc doanh nghiệp mua lại cổ phiếu là để:

banner-bonus-giao-dich

Tăng quyền kiểm soát cũng như quyền hạn của doanh nghiệp

Cổ phiếu là một trong những lợi ích của cổ động, việc nắm giữ cổ phiếu giống như là việc nắm giữ cổ phần của công ty vậy, nắm giữ càng nhiều thì quyền kiếm soát sẽ càng lớn. Vậy nên để giữ được sự kiểm soát của mình đối với thị trường chứng khoán công ty sẽ mua lại cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu để tránh được vấn đề có người thao túng, làm bất ổn giá cổ phiếu hay tham gia quá nhiều vào các quyết định của doanh nghiệp.

Đồng thời việc mua lại cổ phiếu quỹ cũng là cách để đảm bảo lợi ích của cổ đông công ty. Cổ đông công ty sẽ có nhiều quyền hạn, được chia cổ tức nhiều hơn.

Mua lại để bán lại

Cũng như nhà đầu tư cá nhân vậy thôi, việc mua lại cổ phiếu khi giá thấp là đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh của cổ phiếu trong tương lai, lúc đó bán ra sẽ có lợi hơn rất nhiều. Đây cùng được xem như là hình thức đầu tư của doanh nghiệp. Bởi vậy các doanh nghiệp thường sẽ mua lại cổ phiếu quỹ để chờ thời cơ tốt bán ra thị trường.

Đây cũng được xem như chiến lược đầu tư hiệu quả mà nhiều doanh nghiệp mùa dịch đang thực hiện hiện nay, khi hoạt động kinh doanh không được hiệu quả, nguồn thu không nhiều.

Tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường 

Việc mua lại cổ phiếu quỹ là đang trực tiếp giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp lại, một khi giảm số lượng cổ phiếu mà giá trị tiềm năng cũng như nhu cầu mua nhiều thì sẽ tăng giá cổ phiếu, tăng giá trị của cổ phiếu thông qua các chỉ số tài chính của cổ phiếu đó cũng được cải thiện rất nhiều.

Tại sao thu mua cổ phiếu quỹ

Bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp cho rằng cổ phiếu của mình đang bị thị trường đinh giá thấp so với tính toán của mình. Nên việc mua lại là để tăng giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) thông qua rút bớt số cổ phiếu lưu hành.

Hoàn vốn cho cổ đông

Mục đích chìm khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình có thể là hoàn vốn cho cổ đông công ty. Triệt tiêu những quyền lợi của các cổ đông bên ngoài, đưa quyền hạn cũng như quyền lợi của cổ đông góp vốn ban nhiều về vị trí ban đầu.

Lưu ý: Có một vấn đề mọi người cần lưu ý đó là nếu như doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ, và sau đó hủy cổ phiếu thì cổ phiếu đó không được xem là cổ phiếu quỹ.

Những quy định về mua bán cổ phiếu quỹ  hiện nay

Để tránh việc công ty thua mua quá nhiều cổ phiếu quỹ, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường hay chính xác tránh tình trạng thao túng giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó thì sẽ có các quy định đối với việc mua lại cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp.

Quy định về mua cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp thu mua không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã được bán trước đó, hay 1 phần hay toàn bộ cổ phiếu ưu đãi theo quy định chung như sau:

 • Đối với Hội đồng quản trị: Được mua nhưng không quá 10% cổ phần đã chào bán trong 12 tháng qua.
 • Hội đồng quản trị được quyết định giá cổ phần mua lại và giá mua sẽ không được cao hơn so với giá hiện tại của thị trường.
 • Khi muốn mua lại cổ phần của các cổ đông phải có sự thông qua các các cổ đông khác trong thời hạn 30 ngày.

Để mua lại cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp cần đảm bảo về điều kiện vốn:

 • Công ty phải đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu quỹ và vốn đó được kiểm toán dựa trên báo cáo tài chính.
 • Nếu đó là công ty mẹ thì khi mua cổ phiếu quỹ thì có thể sử dụng vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ khác
 • Nếu sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mua lại cổ phiếu thì nguồn vốn mua lại không được lớn hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đó.

Kèm theo điều kiện vốn thì khi mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể, giá xác định, thời gian…

Có nên mua cổ phiếu quỹ không

Quy định về bán cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ sau khi được doanh nghiệp mua lại là cổ phiếu không có quyền biểu quyết, không được chia cổ tức và có thể bán lại. Nhưng để có thể xử lý bạn lại thì phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Thời gian có thể mở bán: 6 tháng kể từ đợt thu mua cổ phiếu quỹ cuối cùng của doanh nghiệp. Nhưng nếu như phát hành lại với mục đích làm cổ phiếu thưởng hoặc cổ phiếu bán cho nội bộ nhân viên công ty.

Để bán được thì doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể về xác định giá bán, thời gian thực hiện cụ thể mới có thể thực hiện được.

Rủi ro khi doanh nghiệp mua lại cổ phiếu

Mua lại cổ phiếu của mình để biến thành cổ phiếu quỹ là chiến lược và kế hoạch có tính toán của công ty, nhìn vào mục đích nổi thì ai cũng sẽ nói là có lợi cho công ty, có lợi cho doanh nghiệp họ mới mua. Nhưng thực chế nó vẫn có những mặt chìm mà doanh nghiệp bắt buộc phải chịu, đó có thể là rủi ro cho chính doanh nghiệp.

Giảm lượng tiền mặt của công ty: Khi mua lại cổ phiếu quỹ thì cần lượng tiền mặt lớn nên đối với doanh nghiệp không có tiền mặt quá nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng nhiều. Chưa kế trong trường hợp xấu xảy ra cần lượng tiền mặt lớn sẽ không sử dụng được tiền mặt.

Nếu tính toán sai cổ phiếu quỹ sẽ biến thành 1 khoản thua lỗ cho doanh nghiệp, trong tính toán khi mua cổ phiếu quỹ thì sẽ có ngày nào đó cổ phiếu của công ty lên giá cao trên thị trường, bán ra sẽ có khoản lời lớn. Nhưng nếu ngược lại thì đó là khoản lỗ lớn cho doanh nghiệp.

Bán cổ phiếu quỹ là tốt hay xấu

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được nằm dự trữ, mục đích mua về của doanh nghiệp có thể là bán lại sau đó nhưng việc bán cổ phiếu quỹ  ra lại thì trường có thể nhìn thấy ở bề nổi là doanh nghiệp muốn kiếm lợi nhuận, muốn nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường lên. Nhưng đằng sau đó có thể  là mục đích khác, nhìn vào có thể hiểu là: Doanh nghiệp đang thiếu nguồn vốn, đang thiếu tiền mặt để thực hiện dự án hay đầu tư.

Việc mua cổ phiếu quỹ ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp bởi việc mua lại sẽ phải sử dụng nguồn vốn của công ty, sử dụng tiền mặt nên sẽ giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Việc bán cổ phiếu quỹ ra ngoài thực chất là điểu có lợi cho doanh nghiệp. Bởi trong sự tính toán của họ thì mua cổ phiếu của mình với mức giá thấp chờ thời điểm giá cao thì bán ra như vậy nó được xem như là khoản đầu tư có lời.

Nhưng trong trường hợp doanh nghiệp tính toán sai khi mua thì mua ở mức giá cao, sau đó giá xuống thấp, lúc đó cần bán và bán ra là 1 khoản lỗ nặng cho doanh nghiệp đó. Vậy nên việc bán cổ phiếu quỹ ra thị trường nó có lợi cho doanh nghiệp tùy thời điểm. Nhưng khi bán cổ phiếu ra nếu như không được thị trường đón nhận thì đó là khoản lỗ, còn nếu được thị trường đón nhận thì sẽ trở thành khoản lời.

Có nên mua cổ phiếu quỹ không ?

Mục đích chính của doanh nghiệp khi mua cổ phiếu quỹ là để bán lại hoặc mục đích cho đi ngủ đông. Tuy nhiên trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành bán cổ phiếu quỹ của mình thì khiến cho nhiều nhà đầu tư phân vân, không biết có nên mua hay không. Thì câu trả lời, còn tùy thời điểm cũng như giá bán và giá trị doanh nghiệp tại thời điểm đó như thế nào.

Nếu doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ còn nhiều tiềm năng, giá bán cổ phiếu quỹ không quá cao so với định giá thị trường hiện tại thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc việc mua lại. Nhưng nếu việc bán tháo cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp là có vấn đề do nợ hay cần huy động vốn giải quyết vấn đề thì nên thận trọng.

 Trên đây là giải thích rõ về cổ phiếu quỹ là gì, hy vọng với những kiến thức được cung cấp trên đây mọi người hiểu rõ hơn về cổ phiếu quỹ, cũng như giải thích cho bản thân hiểu được việc doanh nghiệp thu mua lại cổ phiếu của mình trên thị trường hiện nay là như thế nào. Việc mua lại cổ phiếu quỹ là chiến lược của các doanh nghiệp, thực ra nó không ảnh hưởng quá lớn đến số cổ phiếu lưu hành trên thị trường đại chúng hiện nay.