Monday, 18 Oct 2021
Thị trường cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi ở Việt Nam 2021

Cổ phiếu ưu đãi có thể hiểu như là một loại chứng khoán lai tạp, nó được kết hợp giữa cổ phiếu thường với trái phiếu tạo nên những đặc điểm riêng biệt. Vậy để hiểu rõ hơn về cổ phiếu ưu đãi, xem nó có gì đặc biệt cũng như có sự khác biệt nào không so với cổ phiếu thường mọi người đọc ngay những thông tin dưới đây InfoFinance.vn cung cấp.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán  lai tạp, có điểm giống với cổ phiếu thường đồng thời có điểm giống với trái phiếu. Cổ phiếu ưu đãi là chứng nhận cổ đông nhận được quyền ưu đãi hơn so với cổ đông thường.

Cổ phiếu ưu đãi sẽ có nhiều mục đích khác nhau, nó được quy định sẵn khi phát hành cho cổ đông và tùy vào mục đích của nó cổ phiếu đó sẽ có quyền hạn khác nhau. Loại cổ phiếu này còn được chia làm nhiều loại khác nhau vậy nên tùy mỗi loại sẽ có những đặc điểm riêng biệt.

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Để có thể nắm rõ về cổ phiếu ưu đãi mọi người cần phần biệt rõ các loại sau đây:

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ tức là  khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận được giữ lại của công ty sau thuế. Có nghĩa là bạn là cổ đông của doanh nghiệp nào đó, hoạt động kinh doanh của họ tốt, lợi nhuận tăng thì sẽ có hoạt động chia cổ tức cho những người đóng góp.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là loại cổ phiếu mà người sở hữu cổ phiếu này sẽ nhận được ưu đãi trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức cổ phần phổ thông hoặc được chia cao hơn so với quy định chi trả hàng năm của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn loại là cổ phiếu mà người sở hữu nó được nhận ưu đãi hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hay các yêu cầu hoàn lại được ghi trên cổ phiếu. Với cổ phiếu ưu đãi này, thì người nào nắm giữ bạn có quyền yêu cầu phía công ty/ doanh nghiệp mà mình đã góp vốn đầu tư hoàn lại số tiền vốn đã góp vào trước đó nếu có nhu cầu chính đáng.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có ưu đãi biểu quyết cao hơn, nhiều hơn so với cổ đông cổ phiếu thường. Đối với cá nhân nhà đầu tư nào nắm cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ được ưu tiên và được biểu quyết nhiều hơn trong các cuộc họp cổ đông hay trong các quyết định nào đó của doanh nghiệp theo quy định.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Phân biệt cổ phiếu ưu đãi với chứng khoán khác

So sánh cổ phiếu ưu đãi với cổ phiếu thường

banner-bonus-giao-dich

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn  về đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi thì phải đặt nó so sánh với các loại cổ phiếu thường.

Giống nhau:

 • Cổ phiếu ưu đãi hay cổ phiếu thường đều do công ty/ doanh nghiệp phát hành
 • Cổ phiếu ưu đãi hay cổ phiếu thường đều là cổ phiếu, đều là sản phẩm của chứng khoán
 • Đều là công cụ hay chứng nhận xác nhận được quyền và lợi ích của nhà đầu tư đối với số  của phần vốn của mình đã đầu tư vào tổ chức hay công ty phát hành.

Khác nhau 

Cổ phiếu ưu đãi:

 • Cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông ( cổ phiếu ưu đãi biểu quyết) còn cổ phiếu thường thì tất cả các loại cổ phiếu đều có quyền biểu quyết.
 • Cổ tức mà cổ phiếu thường nhận cổ tức theo quy định trước đó, theo quy định của công ty phát hành còn đối với cổ phiếu ưu đãi thì họ được nhận cổ tức cao hơn ( nếu bạn sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức)
 • Nếu bạn đang sở hữu cổ phiếu thưởng thì có thể chuyển nhượng cổ phiếu cho người khác bất kỳ t lúc nào. Đối với cổ phiếu ưu đãi thì cổ phiếu có cổ phiếu hoàn lại với cổ phiếu cổ tức mới được chuyển nhượng còn cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng.

So sánh cổ phiếu ưu đãi với trái phiếu

Như đã nói thì cổ phiếu ưu đãi  là cổ phiếu lai tạp giữa cổ phiếu phổ thông với trái phiếu thì chắc chắn nó có phần giống với trái phiếu. Vậy để ngay dưới đây cùng làm rõ sự giống nhau và khác nhau này:

Giống nhau:

 • Đều là sản phẩm của thị trường chứng khoán, công cụ để các doanh nghiệp gọi vốn
 • Đều là sản phẩm do các doanh nghiệp phát hành
 • Có thể mua lại hay chuyển nhượng cho người khác
 • Được nhận lãi cố định theo thông tin trên  trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi

Khác nhau: 

 • Trái phiếu là chứng chỉ nợ, còn cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền lợi của nhà đầu tư.
 • Trái phiếu không có quyền biểu quyết, trong khi đó cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền thực hiện điều đó
 • Trái phiếu an toàn, vẫn sẽ được trả tiền nếu như công ty phá sản còn với cổ phiếu ưu đãi khi công ty phá sản bạn sẽ không nhận được bất kỳ số tiền nào
 • Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường, nhưng cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành trái phiếu

Về cơ bản thì cổ phiếu là cổ phiếu còn trái phiếu vẫn là trái phiếu, mọi người vẫn có thể phân biệt được đơn giản.

Lợi ích cổ phiếu ưu đãi

Có mua – bán cổ phiếu ưu đãi được không?

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu dành cho các cổ đông của công ty, của người đóng góp cổ phần trong một công ty doanh nghiệp phát hành nào đó. Và nhiều người thắc mắc liệu có thể bỏ tiền ra để mua cổ phiếu ưu đãi hay cổ phiếu ưu đãi có bán được hay không.

Cổ phiếu ưu đãi có mua được không?

Việc bạn mua bán cổ phiếu thường sẽ được thực hiện đơn giản, bởi có thể mở tài khoản chứng khoán sau đó mua trên các sàn Hose, HNX hay Upcom đều được. Còn đối với cổ phiếu ưu đãi thì đây là cổ phiếu quyền lợi của các cổ đông do công ty phát hành cổ phiếu nên họ không bán mà sẽ cung cấp cho người nào sở hữu, cổ đông ở đây không phải là cổ đông thường mà là các cổ đông đặc biệt, có đóng góp nhiều…Thường thì cổ phiếu ưu đãi khi được công ty phát hành sẽ có quy định cũng như mục đích phát hành riêng, như phát hành cho công nhân hay cho cổ đông thì lúc đó bạn nằm trong đối tượng nhận ưu đãi sẽ được mua.

Vậy nên khẳng định lại là cổ phiếu thường bạn sẽ không mua được, nếu có nhu cầu sở hữu thì bạn sẽ nhận chuyển nhượng từ người khác, trao đổi với người sở hữu nhưng chỉ có cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại mới có thể chuyển nhượng.

Cổ phiếu ưu đãi có bán được không?

 Cổ phiếu ưu đãi cũng là cổ phiếu mọi người hoàn toàn có thể báo cho người khác thông qua hình thức chuyển nhượng, nếu như cổ phiếu ưu đãi phát hành thông qua sàn chứng khoán, được niêm yết thì việc bán sẽ dễ dàng hơn, có thể giao dịch thông qua sàn chứng khoán. Tuy nhiên, đối với việc bán thì cổ phiếu ưu đãi cổ tức và ưu đãi hoàn lại mới có thể bán còn đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không thể bán lại.

Về mức giá thì thương lượng, nếu có quy định trên cổ phiếu thì sẽ dễ hơn còn không thì tùy thuộc vào việc thương lượng giữa người mua và người bán. Nói chung cổ phiếu này rất khó bán, nó có lợi cho nhà đầu tư về khía cạnh nào đó nhưng xét về việc lợi nhuận thì không nhiều bởi không phải loại nào cũng có thể bán được. Ở Việt Nam hiện nay việc các công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi là rất hạn chế, còn đối với nước ngoài thì phổ biến hơn rất nhiều.

Tại sao doanh nghiệp phải phát hành cổ phiếu ưu đãi

 Nhiều người thắc mắc tại sao doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu thường, niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán rồi mà còn phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi để làm gì. Thực ra việc phát hành cổ phiếu ưu đãi là với mục đích là chương trình tri ân, chương trình cảm ơn cổ đông hay nhóm đối tượng nào đó.

Như cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên công ty, bán giá ưu đãi hơn so với giá thị trường để tạo động lực cũng như chia sẻ kết quả doanh thu, cũng như lời cảm ơn đến họ đã nổ lực làm việc vì công ty trong thời gian vừa qua. Cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài khá phổ biến còn ở Việt Nam còn khá hạn chế.

Cổ phiếu ưu đãi không có tính thanh khoản cao như cổ phiếu thường, nếu bạn chấp nhận mua các loại cổ phiếu này cần cân nhắc. Thông tin về cổ phiếu ưu đãi là gì được chúng tôi đề cập trên đây, hy vọng giúp mọi người mang lại những thông tin hữu ích, nắm rõ hơn về loại cổ phiếu này trên thị trường hiện nay.