Sunday, 5 Dec 2021
Thị trường cổ phiếu

Loại hình công ty nào được phát hành cổ phiếu? Thực hiện như thế nào?

Ở Việt Nam hiện có rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, với nhiều quy mỗ cũng như hình thức hoạt động khác nhau như CTCP, Công ty TNHH, công ty hợp danh… vậy thì trong những loại này loại hình công ty nào được phát hành cổ phiếu. Và nếu phát hành thì điểu kiện như thế nào, thủ tục như thế nào, ngay dưới đây cùng tìm hiểu qua những chia sẻ của Infofinance.vn

Các loại hình công ty hợp pháp tại Việt Nam

Trước khi muốn biết loại hình công ty nào được phép phát hành cổ phiếu thì mọi người cần tìm hiểu qua các loại hình công ty/ doanh nghiệp hợp pháp hiện nay ở Việt Nam:

 • Công ty tư nhân: Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và người đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này không có tư cách pháp nhân.
 • Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó góp vốn thành lập
 • Công ty hợp danh: Là công ty được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa 2 cá nhân trở lên, có thể có thêm cá nhân góp vốn.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là doanh nghiệp được thành lập có 2 thành viên trở lên, thành viên ở đây có thể là cả nhân hoặc tổ chức, và không giới hạn về số lượng thành viên.
 • Công ty cổ phần – CTCP:  Là loại hình công ty thành lập được sự góp vốn từ nhiều người, vốn được góp được chia thành các cổ phần tùy vào số lượng tiền góp vốn. Người góp vốn ở đây có thể là cá nhân hoặc tổ chức và không giới hạn về số lượng thành viên góp vốn nhưng đảm bảo mức tối thiểu là 3 thành viên.

Hiện ở Việt Nam loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH là nhiều nhất, còn các loại hình khác thì không nhiều.

Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Viêt Nam

Công ty nào được phát hành cổ phiếu

Có rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể phát hành cổ phiếu được. Đối với các loại hình công ty sẽ có quy định riêng, đặc thù hoạt động riêng. Theo luật quy định năm 2014, thì công ty cổ phần được phép hành phát hành cổ phiếu, nếu đáp ứng được các điểu kiện cơ bản.

Theo luật doanh nghiệp năm 2020 thì công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.  Về cơ bản thì hiện nay công ty có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ công chúng thì chỉ có loại hình công ty cổ phần.

Công ty TNHH có được phát hành cổ phiếu không

Đối với công ty hoạt động theo loại hình TNHH 1 thành viên hay nhiều thành viên thì cũng không được phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Theo khoản 3 Điều 46  trong Luật Doanh nghiệp 2020 của Việt Nam thì ” Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần

 Như vậy là công ty TNHH sẽ không được phát hành cổ phiếu, nhưng nếu công ty phát hành cổ phần với mục đích là chuyển đổi thành công ty cổ phần thì có thể xem xét lại. Nguyên nhân là vì:

 • Về quy định số lượng thành viên của công ty là từ 2 – 50 thành viên, nếu như phát hành cổ phần dưới hình thức cổ phiếu thì sẽ phá vỡ cấu trúc doanh nghiệp theo quy định pháp luật
 • Công ty TNHH là công ty đối nhân, sự kết hợp nhiều thành viên với nhau dựa trên sự tin tưởng nên trong nhiều trường hợp sẽ xảy ra các vấn đề liên quan đến lợi ích khiến hệ thống quản lý dễ bị tác động và thay đổi.

Điều kiện công ty phát hành cổ phiếu

 Mọi người lưu ý việc niêm yết sàn chứng khoán và phát hành cổ phiếu là 2 vấn đề khác nhau, nhiều bạn cứ nhầm lần vấn đề này.

banner-bonus-giao-dich

Công ty cổ phần muốn phát hành cổ phiếu còn tùy vào hình thức phát hành là gì, ví dụ phát hành cổ phiếu ưu đãi hay phát hành cổ phiếu đại chúng sẽ khác nhau hoàn toàn.

 • Cổ phiếu thường
 • Cổ phiếu ưu đãi
 • Cổ phiếu thưởng…
Công ty nào được phát hành cổ phiếu

Điều kiện phát hành cổ phiếu thường

Cần đáp ứng các điểu kiện sau đây nếu phát hành cổ phiếu thường:

 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ đạt từ 10 tỷ đồng trở lên  tại thời điểm đăng ký chào bán ( số liệu này căn cứ trên giá trị sổ sách tài chính kế toán). 
 • Về hoạt động kinh doanh: Phải có lãi liên tục trong 5 năm gần nhất, không lỗ lũy kế và có nhiều triển vọng phát triển. Và tài chính là phải sạch, lành mạnh không vướng các vấn đề tài chính bẩn, pháp luật. 
 • Kèm theo điều kiện về hạn chế chuyển nhượng 
 • Chào bán cổ phiếu thành nhiều đợt, không tâp trung duy nhất 1 đợt 
 • Không được chào báo cổ phiếu khi doanh nghiệp đang trong quá trình sáp nhập và hợp nhất, nghĩa là chỉ được phát hành khi đã hợp nhất và sáp nhập xong. 
 • Phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại Đại hội cổ đông 
 • Doanh nghiệp phát hành phải có cam kết đưa cổ phiếu, chứng khoán và giao dịch duy trì trong 1 năm. 
 • Vốn cổ phần doanh nghiệp:  Đạt điểu kiện 20% phải có trên 100 cổ đông, nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100 tỷ thì chỉ cần đạt 15%. 
 • Các cổ đông sáng lập công ty phải đảm bảo nắm giữ 20% cổ phần doanh nghiệp và giữ tối thiểu trong vòng 3 năm 

Điều kiện doanh nghiệp phát hành cổ phiếu esop

ESOP là viết tắt của Employee Stock Ownership Plan có thể dịch ra là Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nhân viên trong công ty. Mọi người hiểu đơn giản cổ phiếu Esop là cổ phiếu các công ty/ doanh nghiệp phát hành cho nhân viên trong công ty của mình.

Điều kiện doanh nghiệp phát hành cổ phiếu Esop:

 • Kế hoạch phát hành cổ phiếu Esop được đại hội đồng cổ đông thông qua
 • Số cổ phiếu ESOP phát hành trong 1 năm không  vượt quá 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo các điều kiện về vốn: Nguồn vốn thực hiện để phát hành cổ phiếu esop không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tổng giá trị nguồn vốn trên không nhỏ hơn tổng giá trị nguồn vốn tăng thêm…
 • Có quy định rõ về phát hành cổ phiếu: Tiêu chuẩn nhân viên tham gia vào chương trình, xác định giá, định lượng cổ phiếu chia

Thủ tục phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp

Để phát hành cổ phiếu thì thủ tục doanh nghiệp phát hành cần khá nhiều giấy tờ, quy trình cũng khá phức tạp nên nếu mọi người có nhu cầu tìm hiểu thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Về cơ bản thì khi phát hành cổ phiếu doanh nghiệp cần có các loại giấy tờ sau đây:

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lập theo mẫu quy định
 • Bản cáo bạch lập theo mẫu: Trong đó có các thông tin cơ bản về thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành; Thông tin về đợt chào bán chứng khoán, thông tin tình hình hoạt động kinh doanh…
 • Bản điều kệ công ty
 • Quyết định của đại hội cổ đông về chào bán cổ phiếu
 • Báo cáo tài chính của công ty phát hành: Báo cao năm, báo cáo năm trước
 • Cam kết bảo lãnh phát hành
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

Thủ tục đăng ký phát hành khá phức tạp, vậy nên khi nghe đến phát hành cổ phiếu sẽ mất nhiều thời gian, đặc biệt các đợt phát hành cổ phiếu cổ tức, esop thì người nhận được cổ phiếu phải mất đến 3 – 6 tháng mới nhận được cổ phiếu.

Trên đây là những hướng dẫn cũng như giải thích về công ty nào được phát hành cổ phiếu, mọi người xem qua để có thể hiểu rõ hơn về cách thức phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp hiện nay. Việc phát hành cổ phiếu không đơn giản công ty nào cũng có thể thực hiện được bởi điều kiện phát hành hiện nay của luật khá phức tạp, cũng khá khó cho các công ty.

Tìm hiểu thêm:

 1. Số lượng công ty niêm yết trên sàn Hose 
 2. Điều kiện niêm yết sàn chứng khoán 
 3. Sàn Hose phải mua tối thiểu bao nhiêu cổ phiếu 
 4. Thời gian giao dịch chứng khoán sàn Hose trong ngày