Vay thế chấp Vay vốn

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank [Link tải về]

Ai đang có nhu cầu vay thế chấp ngân hàng Agribank bằng tài sản người khác thì cần lưu ý các quy định về Ủy quyền tài sản và dưới đây là link tải Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank hiện nay, mọi người theo dõi chi sẻ của Infofinance.vn để tải và nắm rõ cách điền thông tin.

Tin liên quan: Điều kiện vay vốn ngân hàng Agribank

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là gì

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là văn bản dùng để thực hiện ủy quyền cho một cá nhân nào đó thay mình thực hiện bất kỳ một công việc nào giao dịch nào đó theo đúng quyd dịnh của pháp luật.

Đó là hiểu một cách đơn giản còn để định nghĩa thì Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Trong các dịch vụ ngân hàng hiện nay bạn có thể ủy quyền để:

 • Thanh toán dịch vụ
 • Ủy quyền sử dụng dịch vụ thay
 • Ủy quyền Séc
 • Ủy quyền giao dịch ngân hàng

Ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank là gì

Ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank thực chất chỉ là tên gọi để dễ hiểu còn vay vốn thì không thể ủy quyền người khác vay chỉ có ủy quyền sử hữu tài sản cho bên thứ 3 để họ có thể sử dụng tài sản đó để vay vốn dưới sự đồng ý của mình.

Hình thức ủy quyền phổ biến 

Có rất nhiều hình thức ủy quyền hiện nay, trong tất cả các hoạt động linh vực đa số đều có sự tham gia của hình thức ủy quyền. Có thể ủy quyền bằng miệng giữa 2 người với nhau hoặc ủy quyền trên giấy tờ nhưng để có giá trị thì hình thức ủy quyền trên giấy tờ sẽ có căn cứ trước pháp luật hơn còn nói miệng không có hiệu lực thực hiện.

Khi nào thì sử dụng giấy ủy quyền vay vốn

Như nhiều người khi vay vốn thì ngân hàng đều yêu cầu người chính chủ đứng tên để vay vốn nhưng trường hợp người vay ở nơi khác, tài sản đứng tên người khác thì bạn cần đến giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng. Có nghĩa là người vay sẽ ủy quyền cho một ai đó ( đa số là người trong gia đình) để vay vốn khi ở xa.

Vợ ủy quyền cho chồng vay vốn

Một số trường hợp sau thực hiện ủy quyền vay vốn:

app-vay-tien-online-uy-tin-nhat-2020

 Vay vốn thế chấp, nhưng tài sản do cả vợ/ chồng hoặc ai đó cùng nhau đứng tên sở hữu thì người vay có thể thống nhất và nhờ người kia làm giấy ủy quyền vay vốn cho mình. Như vậy là ủy quyền khi đúng chung tên sở hữu tài sản.

Ngoài ra còn một số hình thức ủy quyền sau:

 • Tài sản thế chấp do người khác đứng tên nhưng người vay mượn giấy tờ sở hữu tài sản đó của người khác để vay vốn => Phải có giấy ủy quyền vay vốn  của người sỏ hữu tài sản.
 • Người trong gia đình, trong gia đình có nhiều người thì bố mẹ có thể ủy quyền cho con vay thế chấp tài sản đứng tên hoặc ủy quyền cho anh chị em trong nhà vay vốn giúp

Tài sản đang thế chấp có được ủy quyền

Trường hợp bạn có một tài sản nào đó đang vay thế chấp ở ngân hàng thì vẫn có thể ủy quyền nhưng cần tuân thủ các vấn đề và quy định của ngân hàng. Trường hợp ủy quyền tài sản ở ngân hàng thì người nhận ủy quyền cần tuân thủ quy định tại Điều 324 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Giay-uy-quyen-vay-von-ngan-hang-agribank
Giấy ủy quyền tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng

Người nhận ủy quyền tài sản thế chấp có quyền:

 + Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận
+Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Người nhận ủy quyền tài sản có nghĩa vụ:

 • Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường
 • Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp
 •  Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank

Mọi người có thể thực hiện các khoản vay thế chấp ở ngân hàng Agribank bằng giấy ủy quyền vay vốn một cách nhanh chóng, lưu ý chỉ áp dụng với hình thức vay thế chấp, vay có tài sản đảm bảo còn vay tín chấp thì không thể.

Mẫu giấy ủy quyền tài sản nhà đất ( link tải)

Việc vay vốn bằng tải sản của người khác được ủy quyền mọi người chỉ cần thực hiện giống như hoạt động vay vốn bình thường.

👉 👉 👉 Tải mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank Tại đây

Hướng dẫn điền giấy ủy quyền tài sản thế chấp vay vốn

Mọi người có thể lấy giấy này từ nhân viên ngân hàng Agribank hoặc có thể tải từ trên mạng về để điền sẵn thông tin sau đó thống nhất giữa 2 bên ủy quyền.

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

II.  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

1.Phạm vi ủy quyền [Ghi rõ phạm vi ủy quyền nhà đất do hai bên thỏa thuận, ghi cụ thể những công việc ủy quyền là vay vốn ngân hàng]

……………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian ủy quyền [Ghi rõ thời gian ủy quyền là bao nhiêu năm và bắt đầu thời gian ủy quyền vào ngày/ tháng/năm nào, thống nhất vơi người nhận ủy quyền họ vay vốn trong bao lâu để có thời gian cụ thể]

…………………………………………………………………………………………………..

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ]

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là quyền vay vốn thế chấp và nghĩa vụ trả tài sản thế chấp đúng hạn]

V. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
( ký và ghi rõ họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
( Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sau khi điền thông tin dưới sự thống nhất giữa 2 bên, 2 người cần đến cơ quan hành chính như Ủy ban nhân dân để xác nhận, công chứng dưới sự chứng kiến của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của 2 bên khi có vấn đề xảy ra bằng pháp luật.

Thủ tục ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank

Trường hợp ủy quyền cho ai đó để vay vốn thì mọi người cần quan tâm đến nhất đó chính là hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.[ Theo điều 581 của Bộ luật Dân sự ]

Hợp đồng này cần có công chứng và xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc ký kết hợp đồng ủy quyền là phải dựa trên cơ sở tự nguyện của 2 bên. Sau khi có ủy quyền thì người vay có thể thực hiện việc vay vốn thế chấp theo thủ tục quy định đối với từng sản phẩm vay của ngân hàng Agribank.

Trên đây là link tải mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank mọi người có thê tải về để điền thông tin sẵn, thông  nhất giữa 2 bên để hoạt động vốn thực hiện nhanh chóng và đơn giản hơn.

Post Comment

banner-vay-tien