Sunday, 19 May 2024
DigiFin Tin tức

GRDP là gì? Cách tính tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 2024

Tổng sản phẩm trên địa bàn hay còn gọi là GRDP, một trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hoạt động sản xuất của một địa phương, một khu vực. Vậy thực chất GRDP là gì, cách tính tổng sản phẩm trên địa bàn như thế nào sẽ được Infofinance.vn thông tin ngay dưới đây, mọi người tham khảo để có thể tính toán chính xác và nhanh chóng nhất.

GRDP là gì

GRDP là viết tắt của Gross Regional Domestic Product hay được dịch ra là tổng sản phẩm trên địa bàn: Là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thực hiện bởi các đơn vị sản xuất thường trú trên địa bàn Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam).

Ở Việt Nam GRDP là chỉ tiêu Kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị mới tăng thêm của Hàng hóa và Dịch vụ được tạo ra trên địa bàn tỉnh/thành phố trong một thời gian nhất định (6 tháng, năm). Cụm từ “hàng hóa và dịch vụ cuối cùng” được hiểu theo nghĩa không tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Để dễ hiểu hơn mọi người có thể hiểu GRDP là Toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của tỉnh trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm); phản ánh các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế địa phương.

Phân biệt GRDP với GDP

GDP là thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là thuật ngữ kinh tế được xem là quan trọng đối với một đất nước.

  • GDP là tổng sản phẩm trong nước hay tổng sản phẩm quốc nội là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định ( 1 quốc gia)  trong một thời gian nhất định ( thường là 1 năm).

Điểm khác biệt đó chính là GDP là tổng sản phẩm của 1 quốc gia đất nước còn GRDP là tổng sản phẩm của 1 vùng, tỉnh hay thành phố nhất định. Điểm khác biệt đó chính là phạm vị, bên GDP có phạm vi tính lớn hơn còn bên GRDP lại có phạm vi tính nhỏ hơn.

GRDP bình quân đầu người là gì

GRDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm trên mỗi người tại địa bàn tỉnh/ thành phố được tính là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết quả sản xuất tính bình quân đầu người trong một năm. Căn cứ vào chỉ số đó mà có thể đánh giá, so sánh được mức thu nhập, tổng sản phẩm của vùng này với vùng khác trong nước, có thể thấy được tỉnh/ TP nào có nhiều sản phẩm hơn.

Tăng trưởng grdp là gì

Tăng trưởng  GRDP là sự thay đổi theo hướng tịch cực theo chiều đi lên của các chỉ số GRDP. Nếu GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn thì tăng trưởng ở đây chính là tỷ lệ tăng trưởng của các sản phẩm, tất cả các hoạt động sản xuất. Hiện nay khi nhìn vào chỉ số tăng trường người ta thường mang đi so sánh để thấy được mức tăng trưởng như thế nào, có tăng trưởng hay không thì có thể so sánh với năm trước đó hoặc thời gian thống kê trước đó.

Chi-so-grdp-la-gi
Giải thích về GRDP

Chỉ tiêu grdp là gì

Chỉ tiêu GRDP là mục tiêu nhưng con số đặt ra sau khi tổng kết năm cũ cho năm mới sẽ hoàn thành nhanh chóng và tiện lợi nhất. Chỉ tiêu GRDP là chỉ tiêu đặt ra về việc sản xuất sản phẩm và dịch vụ của 1 địa bàn nhất định.

Có 2 loại chỉ tiêu được chú trọng vào nhất đó là chỉ tiêu đặt ra và chỉ tiêu đạt được để hoàn thành chỉ tiêu cần sự lãnh đạo sáng suốt từ trên xuống, từ cán bộ cho đến người dân.

Ý nghĩa GRDP

Với chỉ số mà GRDP đưa ra trong 1 thời gian nhất định đánh giá mặt bằng chung tình trạng kinh tế dựa trên tổng sản phẩm và dịch vụ trong mỗi lĩnh vực trên địa bàn. Do có phạm vi nhỏ nên việc tính toán dễ dàng, đưa ra con số chín xác hơn.

Cung cấp số liệu cho 1 quốc gia, từ những số GRDP mà có thể đưa ra con số toàn cả nước và con số này chính xác hơn bởi do chính mỗi một tỉnh/ thành phố tính toán và thống kê, phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của tỉnh trong một năm.

Đây cũng là con số để so sánh sự phát triển, so sánh sản phẩm và dịch vụ của các tỉnh thành trong cả nước để từ đó có thể từ đó hoạch định các chiến lược, chính sách để phát triển cũng như nắm được điểm mạnh và điểm yếu kinh tế của từng tỉnh/TP. Qua các con số GRDP có thê thấy sự phát triển, thu nhập và nhu cầu của từng tỉnh/tp để đưa ra những chỉ tiêu, phương án tốt nhất để phát uy ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm.

Cách tính tổng sản phẩm trên địa bàn

Phương pháp tính GRDP hiện có 3 cách để tính

Theo phương pháp sản xuất

Công thức tính như sau:

GRDP = VA + T – S

Diễn giải: Tổng sản phẩm trên địa bằng Tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành
kinh tế cộng  thuế sản phẩm trừ  trợ cấp sản phẩm.

Trong đó:

VA: Tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế

T:  Thuế nhập khẩu vào tỉnh/thành phố

S: Trợ cấp sản xuất phát sinh từ các đơn vị thường trú trong tỉnh/thành phố

Theo phương pháp thu nhập

Đây là phương pháp dựa trên mức thu nhập của các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh/ TP. Và các yếu tố của phương pháp này đó là:

  • Thu nhập của người lao động từ sản xuất ( bằng tiền hoặc hiện vật quy ra tiền)
  • Thuế sản xuất (đã trừ phần trợ cấp sản xuất)
  •  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất
  • Thặng dư sản xuất hoặc thu nhập hỗn hợp
Ty-trong-dong-gop-grdp
Tỷ trọng đóng góp GRDP là gì

Công thức tính như sau:

GRDP = I + T + A + S

Trong đó:

I: Thu nhập của người lao động từ sản xuất

T: Thuế sản xuất 

A:  Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất

S: Thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp

Theo phương pháp sử dụng

Công thức tính như sau:

GRDP = C + G + I + (X-M)

Trong đó:

C: Tiêu dùng của hộ gia đình

G: Tổng chi tiêu của chính phủ và nhà nước (tiêu dùng của chính quyền)

I: Đầu tư của các nhà kinh doanh hay tích lũy tài sản

X – M: “xuất khẩu ròng của nên kinh tế, đo bằng tổng giá trị hàng hóa dịch vụ xuất
khẩu (X) – tổng giá trị hàng hóa dịch vụ nhập khẩu (M)

Đánh giá phương pháp tính GRDP

Đây là 3 phương pháp tính trên lý thuyết sách vở ghi lại nên chi mang tín tương đối chứ không thể nào đưa ra một con số tuyệt đối chính xác về GRDP của một tỉnh nào đó. Hiện nay ở Việt Nam chủ yếu là áp dụng chỉ số GDP cho tỉnh/TP vì đơn giản và nhanh chóng nhưng phương pháp này cũng không chính xác hoàn toàn.

Đánh giá phương pháp tính theo thu nhập

Phương pháp này dựa chủ yếu vào thu nhập của người lao động nhưng hiện nay thu nhập của 1 người lao động từ sản xuất rất khó đưa ra con số cố định. Nếu như là thu nhập từ hoạt động sản xuất trong xưởng nhà máy thì có thể tính toán nhưng đối với hoạt động nông nghiệp cá nhân thì rất khó đưa ra con số cố định mà chỉ ước tính. Vậy nên với số ước tính thì bắt buộc các con số tính theo thu nhập cũng chỉ mang tính tương đối.

Đánh giá tính theo phương pháp sản xuất

Đối với sản xuất thì bắt buộc  đáp ứng 4 yêu cầu đó là tổng giá trị tăng thêm của tất cả các nghành, thuế và Khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất, Thặng dư hoặc thu nhập hỗn hợp vậy liệu rằng khi thống kê các con số này sẽ luôn có con số cố định, chính xác nhất. Mỗi một yếu tố tác động vào nhau nên chỉ cần số ở bên này tương đối thì các con số còn lại cũng sẽ tương đối và cuối cũng là tổng thể sẽ mang giá trị tương đối.

Phuong-phap-tinh-grdp
Hướng dẫn tính GRDP

Đánh giá phương pháp tính theo sử dụng 

Với phương pháp sử dụng khi nhìn vào công thức thấy khá nhiều yếu tố cần để có thể tính toán và chủ yếu là nhắm vào chi tiêu nhưng về vấn đề chi tiêu thì có rất nhiều nhưng khi kê khai chỉ có một con số ước tinh. Đằng sau các mức chi tiêu công khai các hộ gia đình, chính quyền doanh nghiệp còn có các khoản chi tiêu ngầm khác nên khi tính được GRDP cũng chỉ mang tính chất tương đối không hoàn toàn chính xác và có thể làm giả số liệu.

GRDP có ảnh hưởng gì đến chỉ số GDP của cả nước

Trước hết nhiều người đang hiểu nhầm là cách tính được GDP cả nước là tổng của các GRDP của các tỉnh lại với nhau. Nhưng thực chất không phải như vậy, cách tính GDP là hoàn toàn độc lập vậy nên GRDP không có ảnh hưởng gì đến tính toán GDP cả. Chỉ tiêu GRDP các tỉnh tính cao không ảnh hưởng đến GDP mà chỉ là các chỉ tiêu GDP bảo đảm độ xác thực, nên các chính sách xây dựng dựa trên chỉ tiêu GDP cũng được bảo đảm tính xác thực, thực tiễn và tính khả thi.

Trên đây là một số thông tin cơ bản giải thích GRDP là gì mà mọi người có thể tìm hiểu để nắm bản chất cơ bản về thuật ngữ này. Bên cạnh đó nắm chắc cách tính GRDP hiện nay mà các địa phương, tỉnh/ TP ở Việt Nam đang áp dụng để tính toán. Đây là những kiến thức mà bất kỳ một sinh viên kinh tế nào cũng nên nắm rõ.

Xem thêm:

Post Comment