Monday, 18 Oct 2021
Thị trường cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là gì?

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, nó đại diện và là một phần giá trị của vốn hóa thị trường của 1 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Để nắm rõ hơn các thông tin về khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là gì? Mọi người cần nắm rõ các kiến thức mà Infofinance.vn thông tin dưới đây.

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là gì?

Khối lượng cổ phiếu đăng niêm yết là số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp/ công ty phát hành đăng ký khi thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Đơn vị phát hành phải xác định giá niêm yết cùng với khối lượng niêm yết.

Khối lượng đang niêm yết có thể hiểu là số lượng cổ phiếu của công ty niêm yết mà Sở giao dịch chứng nhận rằng chúng đang lưu hành hợp pháp. Thường bạn sẽ thấy rõ thông tin về khối lượng đanh niêm yết trên sàn chứng khoán của 1 doanh nghiệp là bao nhiêu, bởi nó công khai. Thông qua số lượng  đang niêm yết và số lượng đang lưu hành có thể thấy được tính thanh khoản, giá trị cổ phiếu của 1 doanh nghiệp phát hành nào đó.

Phân biệt khối lượng đang niêm yết với khối lượng đang lưu hành

Bạn sẽ có 2 thông số cần tìm hiểu trên thị trường chứng khoán đối với 1 cổ phiếu, và 2 loại này nhiều người hay nhầm lẫn đó là :

  • Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết
  • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Cần phân biệt rõ, cổ phiếu đang niêm yết là số lượng cổ phiếu được đăng ký niêm yết với sở giao dịch chứng khoán, do bên phía doanh nghiệp phát hành xác định.

Đối với cổ phiếu đang lưu hành thì đây là số lượng cổ phiếu được các nhà đầu tư gồm cá nhân hay tổ chức đang sở hữu và giao dịch. Có nghĩa là khối lượng cổ phiếu đã được mua tư sàn giao dịch, thuộc sở hữu của cá nhân khác chứ không phải là doanh nghiệp phát hành.

Cổ phiếu đang lưu hành = ( Cổ phiếu chưa niêm yết + Cổ phiếu đang niêm yết ) – Cổ phiếu quỹ 

banner-bonus-giao-dich

Trong đó:

  • Cổ phiếu chưa niêm yết là cổ phiếu đã phát hành nhưng không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán : Cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ủy thác…
  • Cổ phiếu quỹ: Là số lượng cổ phiếu được doanh nghiệp phát hành mua lại

Thường thì khối lượng đang niêm yết sẽ lớn hơn số lượng đang lưu hành hoặc một số cổ phiếu có khối lượng đang lưu hành ngang bằng với khối lượng cổ phiếu đang niêm yết.

Co-phieu-dang-niem-yet
Cách tính khối lượng cổ phiếu đang niêm yết

Cách tính khối khối lượng đang niêm yết

Thực ra không phải doanh nghiệp muốn niêm yết bao nhiêu cổ phiếu đều được, mà cần có sự tính toán chính xác và phù hợp đúng với quy định. Việc phát hành quá nhiều cổ phiếu thì làm mất đi giá trị của cổ phiếu giao dịch và giá trị của công ty, còn niêm yết quá ít thì giá cổ phiếu sẽ cao, đôi khi vượt quá xa giá trị của doanh nghiệp khiến nhiều nhà đầu tư không xem trọng cổ phiếu đó.

Vậy nên để xác định số lượng cổ phiếu niêm yết, dựa trên số vốn hóa của doanh nghiệp đăng ký và kèm với giá cổ phiếu, bạn chỉ cần nhân số cổ phiếu đang niêm yết với mức giá đăng ký phát hành sẽ ra được vốn hóa đăng ký ban đầu.

Số lượng cổ phiếu đang niêm yết này sẽ tăng lên qua các thời kỳ, nếu doanh nghiệp muốn phát hành thêm cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán thì trước hết cần tăng nguồn vốn đăng ký của mình lên, số vốn đó phải được kiểm toán và báo cáo rõ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa cổ phiếu đang niêm yết và cổ phiếu lưu hành

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết và khối lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay được xem xét, đánh giá để thẩm định cổ phiếu, dựa vào đó để thấy được tiềm lực tài chính của doanh nghiệp hiện tại, thấy được tâm lý của nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu của 1 doanh nghiệp bất kỳ nào đó.

Ví dụ về mã VIC của tập đoàn Vingroup, hiện có số lượng cổ phiếu niêm yết và lưu hành như sau ( trên cafeF)

Cổ phiếu đăng niêm yết VIC
  1. Cổ phiếu đang niêm yết lớn hơn cổ phiếu lưu hành 

Nếu như cổ phiếu đang niêm yết lớn hơn cổ phiếu đang lưu hành thì có rất nhiều trường hợp xảy ra như  là cổ phiếu không được sự đón nhận của nhiều nhà đầu tư, cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp còn nhiều, nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu đó vẫn rất lớn. Với cổ phiếu cổ phiếu đang niêm yết chênh lệch rất lớn so với cổ phiếu đang lưu hành thì có thể công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Như vậy là để tăng giá trị cổ phiếu của mình trên thị trường, làm đẹp hơn các chỉ số tài chính cổ phiếu.

2. Cổ phiếu đăng niêm yết nhỏ hơn cổ phiếu đang lưu hành 

Nếu trong trường hợp mọi người thấy khối lượng CP niêm yết nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường thì rất có thể là công ty/ doanh nghiệp đó đang có kế hoạch đang phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, nhưng hiện tại chưa hoàn tất thủ tục để niêm yết.

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về khối lượng cổ phiếu lưu hành, đang niêm yết hay cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp nào đó thì nên vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, trong đó có thông tin cổ phiếu đầy đủ và chính xác  nhất. Việc doanh nghiệp tăng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết lên đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó đang cần vốn, họ đang làm kinh doanh tốt thì mới có thể đạt điều kiện niêm yết thêm cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Việc các doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình đề làm cổ phiếu quỹ thì cổ phiếu quỹ đó không được tính vào số lượng cổ phiếu đang niêm yết, tuy nhiên cổ phiếu quỹ sẽ được bán ra lại thị trường và nó sẽ được niêm yết lại theo kế hoạch của doanh nghiệp phát hành.

Với giải thích trên đây về khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là gì? hy vọng giúp mọi người hiểu rõ hơn về những số liệu mà mình tiếp cận trên thị trường chứng khoán khi phân tích và nghiên cứu về mã cổ phiếu bất kỳ nào đó. Nên tìm hiểu thông tin về khối lượng cổ phiếu niêm yết, lưu hành, cổ phiếu quỹ kỹ hơn trong báo cáo tài chính hàng kỳ của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác cao.