Tuesday, 5 Dec 2023
DigiBank Lãi suất Thông Tin Tiết Kiệm

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB hàng hải 2023 mới nhất hôm nay

Ngân hàng MSB là một trong những cái tên đứng đầu về lãi suất tiền gửi cao nhất nhì trên thị trường hiện nay. Vậy để tìm hiểu xem hiện nay lãi suất tiết kiệm ngân hàng MSB có cao như vậy không, có nên gửi không mọi người cập nhật nhanh thông tin sau của Infofinance.vn

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB 

Lãi suất tiết kiệm VNĐ 

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất cáo nhất Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Ong Vàng Măng Non HĐ tiền gửi
1 tháng 3,85 3,75 3,65 3,85
2 tháng 3,85 3,75 3,75 3,85
3 tháng 3.85 3,75 3,75 3,85 3,85 3,85
4 tháng 3.85 3,75 3,75 3,85 3,85 3,85
5 tháng 3,85 3,75 3,75 3,85 3,85 3,85
6 tháng 5,40 5,20 5,15 5,20 5,20 5,25
7 tháng 5,40 5,20 5,15 5,20 5,20 5,25
8 tháng 5,40 5,20 5,15 5,20 5,20 5,25
9 tháng 5,60 5,40 5,15 5,20 5,20 5,25
10 tháng 5,60 5,40 5,35 5,30 5,30 5,45
11 tháng 5,90 5,70 5,35 5,30 5,30 5,45
12 tháng 5,90 5,70 5,65 5,60 5,60 5,75
13 tháng 5,90 5,70 5,65 5,60 5,60 5.75
15 tháng 5,90 5,70 5,65 5,70 5,70 5,75
18 tháng 5,90 5,70 5,65 5,70 5,70 5,75
24 tháng 5,90 5,70 5,65 5,70 5,70 5,75
36 tháng 5,90 5,70 5,65 5,70 5,70 5,75
4 -15 năm 5,70

Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ 

Đơn vị: %

Kỳ hạn EUR GBP CAD AUD JPY SGD USD
1 tháng 0,20 0,15 0,30 1,50 0,15 0,15 0%
2 tháng 0,30 0,15 0,40 1,60 0,15 0,15 0%
3 tháng 0,40 0,20 0,50 1,70 0,20 0,20 0%
6 tháng 0,40 0,20 0,50 1,70 0,20 0,20 0%
12 tháng 0,40 0,20 0,50 1,70 0,20 0,20 0%

Lưu ý: đối vớ tài khoản tiền gửi USD thì có kỳ hạn 1 – 36 tháng, áp dụng lãi suất 0% với tất cả các kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi online 

Kỳ hạn Lãi suát cao nhất Định kỳ sinh lời Trả lãi ngay Ong vàng
1 tháng 4,15% 4.05% 3,95%
2 tháng 4,15% 4.05% 4,05% 3,85%
3 tháng 4,15% 4.05% 4,05% 3,85%
4 tháng 4,15% 4.05% 4,05% 3,85%
5 tháng 4,15% 4.05% 4,05% 3,85%
6 tháng 5,70% 5,70% 5.65% 5,20%
7 tháng 5,70% 5,70% 5.65% 5,20%
8 tháng 5,70% 5,70% 5.65% 5,20%
9 tháng 5,70% 5,70% 5.65% 5,20%
10 tháng 6,40% 5,90% 5.85% 5,30%
11 tháng 6,40% 5,90% 5.85% 5,30%
12 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,60%
13 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,60%
15 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,70%
18 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,70%
24 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,70%
36 tháng 6,40% 6,20% 6,15% 5,70%

Lãi suất tiền gửi thanh toán 

Gói combo TK / Số dư M-money M1 M-Premier Plus/ M-Premier M- Business Gold M-Business Platium Kim Phát TK thường TK VIP
Dưới 100 triệu VND 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 0,5%
Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VND 0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,5%
Từ 500 triệu VND trở lên 0% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5% 0,1% 0,5%

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi Lộc Bảo Phát 

Kỳ hạn gửi Lãi suất tối thiểu (%) Hệ số nhân tính lãi suất liên kết
Không kỳ hạn 0,25
6 tháng 6.8 1,5
12 tháng 7,3 2
18 tháng 7,7 2,5

Lưu ý: Lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo, lãi suất sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và chính sách của ngân hàng MSB.

Sản phẩm tiền gửi tiết ngân hàng MSB 

Một số gói tiết kiệm hiện nay của ngân hàng MSB mọi người có thể tham khảo lựa chọn.

Gói tiết kiệm tích lũy M-Savings

Thông tin sản phẩm:

 • Kỳ hạn: 3-13,15,18, 24,36 tháng, 4-15 năm
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ
 • Lãi suất: thay đổi theo quy định của MSB trong từng thời kỳ
 • Loại tiền gửi: VND/USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 200.000 VND/10 USD
 • Rút trước hạn: được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn
 • Có chương trình ưu đãi tặng lãi suất

Tiết kiệm lãi suất cao nhất 

Thông tin về sản phẩm :

 • Kỳ hạn linh hoạt: 1 -13, 15, 18, 24, 36 tháng
 • Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ
 • Loại tiền gửi: VND/USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30 USD
 • Rút trước hạn: Được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn từ ngân hàng

Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc Phát 

Thông tin sản phẩm:

☑️ Kỳ hạn phát hành: 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

☑️ Phương thức trả lãi: Cuối kỳ

☑️ Loại tiền huy động: VND
☑️ Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND
☑️ Rút trước hạn: Khách hàng không được rút trước hạn

☑️ Tái tục: Tự động tái tục

Tiết kiệm Măng Non 

Thông tin sản phẩm:

 • Kỳ hạn: 3-13,15,18, 24,36 tháng, 4-15 năm
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ
 • Lãi suất: thay đổi theo quy định của MSB trong từng thời kỳ
 • Loại tiền gửi: VND/USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 200.000 VND/10 USD
 • Rút trước hạn: Được rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn

Tiết kiệm định kỳ sinh lời 

Thông tin sản phẩm:

☑️ Kỳ hạn linh hoạt: 2-13, 15, 18, 24, 36 tháng

☑️  Phương thức lĩnh lãi: định kỳ hàng tháng, cuối kỳ

☑️  Loại tiền gửi: VND, USD.

☑️  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30 USD

☑️ Đáo hạn: Tự động tái tục nếu đến hạn khách hàng không tất toán

☑️ Rút trước hạn: Được phép rút trước hạn

Ngan-hang-msb-la-ngan-hang-gi
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Martime Bank hiện nay

 Tiết kiệm Ong Vàng 

Thông tin sản phẩm:

 • Kỳ hạn: 3-13,15,18, 24, 36 tháng
 • Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ
 • Lãi suất: thay đổi theo quy định của MSB trong từng thời kỳ
 • Loại tiền gửi: VND/USD
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND/ 100 USD
 • Định kỳ gửi góp: Gửi nhiều lần trong kỳ hạn gửi và ngày gửi cuối cùng phải trước ngày đến hạn 1 tháng, số tiền gửi góp không quy định
 • Rút trước hạn: Được phép rút trước hạn

Tiết kiệm tiền lãi trả ngay 

Thông tin sản phẩm:

☑️ Kỳ hạn linh hoạt: 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

☑️  Phương thức lĩnh lãi: trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.

☑️  Loại tiền gửi: VND/USD.

☑️  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000VNĐ/30USD

☑️ Đáo hạn: Tự động đáo hạn khi đến hạn không tất toán

☑️ Rút trước hạn: Được rút trước hạn

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến 

Thông tin sản phẩm:

 • Mở online nhanh chóng linh hoạt với lãi suất cao hơn tại quầy 0,5%
 • Hỗ trợ với gói sản phẩm: Lãi suất cao nhất, định kỳ sinh lời, lãi trả ngay, Ong Vàng
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Rút trước hạn: Được rút trước hạn
 • Quản lý tài khoản : Sao kê tài khoản/ Internet Bankin và Mobile Banking MSSB
 • Bảo mật tốt, công nghệ an ninh mạng hàng đầu thế giới

Tiết kiệm Phú – An – Thuận 

Thông tin sản phẩm:

☑️  Kỳ hạn: Không có kỳ hạn

☑️  Phương thức trả lãi: Trả vào cuối tháng và chuyển vào tài khoản( nếu có)

☑️  Loại tiền gửi: VNĐ hoặc USD

☑️  Số tiền gửi tối thiêu: 500.000 VNĐ, đối USD là 300 USD

☑️  Được rút tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác của mình

☑️  Chuyển tiền tự động từ tài khoản sang tài khoản tiết kiệm theo định kỳ hoặc khi số tiền trên tài khoản thanh toán vượt mức trần.

 Tiết kiệm ngoại tệ 

 • Kỳ hạn: 1, 3, 6,8, 12 tháng
 • Loại tiền gửi: EUR, AUD, CAD, SGD, GBP,JPY
 • Phương thức nhận lãi: Nhận cuối kỳ
 • Tiền gửi tối thiểu: 5.000 (EUR, AUD, CAD, SGD, GBP) còn đối với tiền Nhật thì 500.000 JPY
 • Đáo hạn: Tự động đáo hạn cả gốc và lãi nếu đến hạn không tất toán
 • Rút trước hạn: Được phép rút tiền trước hạn
 • Để đăng ký mở tài khoản tiết kiệm mọi người chọn:

  • Đến chi nhánh ngân hàng MSB gần nhất
  • Đăng ký trực tuyến trên website: msb.com.vn

  Các sản phẩm gửi tiết kiệm mà ngân hàng MSB cung cấp cho khách hàng nếu xét trên thị trường hiện nay thì có nhiều sản phẩm hơn, linh hoạt và lãi suất đem lại cũng khá ca, mọi người có thể cân nhắc lựa chọn.

  Trên đây là cập nhật mới nhất lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MSB, tuy nhiên lãi suất này sẽ thay đổi nhanh chóng theo thời kỳ và từng chính sách của ngân hàng Hàng Hải Việt Nam.

  Post Comment