Tài chính

Net asset value NAV giá trị ròng trong tài chính ngân hàng là gì?

Giá trị tài sản ròng (NAV) hay chính là tài sản thuần được gọi tên tiếng Anh là Net asset value. Vậy cụ thể Net asset value là gì? Ý nghĩa của chỉ số NAV đối với chứng chỉ quỹ, chứng khoán? Tại sao chỉ số NAV lại liên quan mật thiết đến lợi nhuận của nhà đầu tư? Cùng tìm hiểu chi tiết với Infofinance.vn ngay bài viết dưới đây để nắm bắt rõ nhất.

Net asset value là gì?

NAV trong chứng khoán là gì?

Net asset value là định nghĩa về một giá trị tài sản của một thực thể trừ đi giá trị nợ phải trả thường liên quan đến các quỹ tương trợ, cổ phiếu hay quỹ. Được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ mua lại bằng chính tài sản ròng của giá trị đó.

Nó cũng là một trong những “nhân vật quan trọng” liên quan đến các quỹ phòng hộ và đầu tư để đem lại những giá trị các khoản đầu tư cơ bản cho các trade.

Giá trị tài sản ròng thường được sử dụng để xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng trong các quỹ tương hỗ, ETF hoặc chỉ số. Người ta cũng có thể sử dụng giá trị tài sản ròng để xem các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư của họ. Để đầu tư vào bất kỳ tài sản nào đã đề cập ở trên, cần có tài khoản đầu tư.

Giá trị này có thể giống như một số vốn chủ sở hữu giá trị hay giá trị sổ sách trong một doanh nghiệp và tài sản ròng chính là đại diện cho giá trị tổng vốn đầu tư sở hữu được chia cho số lượng cổ phiếu đang trong quá trình lưu hành của các nhà đầu tư.

net-asset-value-la-gi
Net asset value là gì?

NAV chứng chỉ quỹ là gì?

Net asset value chứng chỉ quỹ là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.

Giao dịch mua/bán của nhà đầu tư sẽ được tiến hành trực tiếp với Công ty quản lý quỹ sau khi phát hành lần đầu ra thị trường. Dựa vào giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ (Net asset value – NAV) mà giá giao dịch mua/bán định kỳ của nhà đầu tư sẽ được phân tích và đưa ra con số thích hợp.

Công thức xác định Net Asset value

Một trong những sự chuyển đổi lớn từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần chính là nhằm mục đích xác định được những giá trị là rất quan trọng. Với cách tính tài sản thuần này có thể xác định được nhưng giá trị của doanh nghiệp nắm vai trò quan trọng thúc đẩy công việc có thể giảm được rủi ro thất thoát ngân sách nhà nước.

Một số công thức có thể được tính tài sản cần tham khảo như:

Giá trị thực hay còn gọi là giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp bằng tổng của:

Giá trị thị trường của tài sản (được định giá bằng công thức tính giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp) + tài sản bằng tiền (đây là một sản hiện vật được quy ra tiền mặt) + các khoản thu (các khoản người khác nợ doanh nghiệp) + các khoản chi phí còn dở dang + Giá trị tài sản ký cược, ký với quỹ ngắn hạn và dài hạn + Giá trị TSVH (nếu có) + giá trị lợi thế kinh doanh + giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp ở các doanh nghiệp khác + giá trị quyền sử dụng đất

những khoản nợ phải trả theo thị trường

Tóm lại có thể đưa ra công thức tính giá trị tài sản ròng Net asset value chung nhất, đó là:

NAV = (Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ) / Số lượng chứng khoán phát hành, trong đó: Tổng giá trị tài sản = Tổng giá trị chứng khoán của quĩ tính theo thị giá + tiền mặt.

Ý nghĩa của Net asset value

Tầm quan trọng của chỉ số NAV trong chứng khoán

Thông qua chỉ số NAV giúp cho các nhà đầu tư xem xét và suy nghĩ trước khi quyết định có nên đầu tư cổ phiếu vào hệ thống công ty hay không.

Giả sử như công ty đã phát hành cổ phiếu với mệnh giá 100.000 nhưng NAV là 120.000 thì có thể công ty đó đã có tích lũy vốn để sản xuất từ các nguồn lợi nhuận. Chính vì vậy các nhà đầu tư có thể yên tâm mua cổ phần với mệnh giá 120.000 đồng giá trị của cổ phiếu đúng với giá trị thật trên giấy tờ sổ sách của công ty.

Trường hợp NAV của công ty đang là 120.000 đồng nhưng lợi nhuận rất cao thì nhà đầu tư có thể bỏ số tiền cao hơn NAV để có thể tăng thêm lợi nhuận và khi đầu tư vào sẽ nhanh có lời hơn.

Trường hợp thứ 3 chính là NAV là 120.000 đồng nhưng công ty đang bị lỗ vốn, số vốn đi vay nhiều hơn chỉ số NAV hiện có thì bạn nên suy nghĩ việc đầu tư mua cổ phiếu ở những công ty này. Đây là một quyết định khó khăn và rủi ro nhất, phụ thuộc vào các đánh giá của nhà đầu tư về công ty ở nhiều khía cạnh khác của công ty.

Ảnh hưởng của Net asset value đến quỹ tương hỗ là gì?

Một quỹ hoạt động bằng cách thu tiền từ một số lượng lớn các nhà đầu tư. Sau đó, quỹ này sử dụng số vốn thu được để đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu và chứng khoán tài chính khác phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ.

Mỗi nhà đầu tư nhận được một số lượng cổ phiếu cụ thể tương ứng với số tiền đầu tư của họ và họ có thể tự do bán (mua lại giá trị) cổ phiếu quỹ của mình vào một ngày sau đó và bỏ túi lãi / lỗ.

Vì việc mua và bán (đầu tư và mua lại) cổ phiếu quỹ thường xuyên bắt đầu sau khi quỹ ra mắt, nên cần có cơ chế định giá cổ phiếu của quỹ. Cơ chế định giá này dựa trên NAV. Do đó, khi NAVPS của quỹ tương hỗ cập nhật, giá của nó cũng vậy.

Không giống như cổ phiếu có giá thay đổi theo từng giây trôi qua, quỹ tương hỗ không giao dịch theo thời gian thực. Thay vào đó, các quỹ tương hỗ được định giá dựa trên phương pháp luận cuối ngày dựa trên tài sản và nợ phải trả của họ.

Những đối tượng liên quan đến Net asset value

Tài sản thuần của các công ty

Giá trị ròng trong kinh doanh cũng được gọi là vốn chủ sở hữu (riêng), nó thường dựa trên giá trị của tất cả các tài sản và nợ phải trả theo giá trị mang theo là giá trị được thể hiện trên báo cáo tài chính.

Trong phạm vi các mục trên bảng cân đối không thể hiện giá trị thực (thị trường) của chúng, giá trị ròng cũng sẽ không chính xác. Khi đọc bảng cân đối kế toán, nếu các khoản lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu của cổ đông, giá trị ròng sẽ trở nên âm.

Chỉ số Net asset value trong công thức này không thể hiện giá trị thị trường của một công ty. Một công ty có thể có giá trị hơn (hoặc ít hơn) nếu bán với một mối quan tâm đang diễn ra.

y-nghia-cua-chi-so-nav
Ý nghĩa của chỉ số NAV là gì?

Tài sản thuần của cá nhân

Đối với cá nhân, chỉ số Net asset value hoặc sự giàu có đề cập đến tình hình kinh tế ròng của một cá nhân. Giá trị tài sản của cá nhân trừ đi các khoản nợ, ví dụ điển hình để bạn dễ hình dung nhất chính là tài sản mà một cá nhân sẽ tính vào giá trị ròng của họ. Bao gồm nhà và xe, tiền lương hưu, các khoản đầu tư khác.

Trong đó thì nợ phải trả bao gồm cả nợ có đảm ảo (như thế chấp nhà) và nợ không có bảo đảm (như nợ tiêu dùng, vay tín chấp của các tổ chức tín dụng). Thông thường các tài sản vô hình như bằng cấp giáo dục cũng không được tính vào giá trị ròng, mặc dù các tài sản đó đóng góp tích cực vào tình hình tài chính chung của một người.

Đối với cá nhân đã chết, giá trị ròng có thể được sử dụng cho giá trị tài sản của họ trong di chúc.

Các cá nhân có tài sản thuần đáng kể được liệt kê là các cá nhân có giá trị tài sản cao và các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao.

Tài sản thuần của nhà nước

Bảng cân đối bao gồm tất cả các tài sản và nợ cũng có thể được xây dựng cho các chính phủ. Và chính xác so với nợ chính phủ, Net asset value của chính phủ là thước đo thay thế cho sức mạng tài chính của chính phủ.

Giá trị ròng của một quốc gia được tính bằng tổng giá trị ròng của tất cả các công ty và cá nhân cư trú tại quốc gia này, cộng với giá trị ròng của chính phủ. Đặc biệt đối với Hoa Kỳ, biện pháp này gọi là tình hình tài chính.

Cách tăng giá trị Net asset value

Việc tăng chỉ số NAV sẽ thúc đẩy việc mua vào các cổ phiếu mang tính lợi nhuận cao. Nó bao hàm cho việc hoạt động doanh nghiệp đó đang tốt không. Những giải pháp có thể áp dụng để kéo thị giá NAV tăng lên như:

  • Mua lại những chứng chỉ quỹ trên thị trường như các công ty đã niêm yết mua cổ phiếu trên thị trường.
  • Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 trả mức cổ tức cao hơn 22%.
  • Cuối cùng là hoán đổi toàn bộ hay một phần để mở quỹ khi hai cách đầu không thực hiện được.

Những thông tin trong bài viết về Net asset value là gì, hy vọng đã trang bị cho bạn kiến thức bổ ích. Xét cho cùng, lợi nhuận vẫn luôn được đặt lên hàng đầu khi đầu tư. Thị trường chứng khoán dù mang đến khả năng sinh lời cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nắm vững các kiến thức tiêu biểu về chỉ số NAV giúp bạn tự tin đánh giá khả năng sinh lời trong phi vụ đầu tư của mình.

 

 

 

Post Comment