Monday, 4 Mar 2024
Bảo hiểm

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì? là ai? quy định và hưởng quyền lợi gì?

Ngày nay việc lựa chọn tham gia bảo hiểm cho bản thân và gia đình được rất nhiều người quan tâm và chú trọng. Nhưng cái vướng đối với rất nhiều người trong chúng ta ở đây là điều luật loằn ngoằn dài tít của hợp đồng, rồi có rất nhiều cụm từ khó hiểu và rất nhiều câu hỏi thắc mắc đặt ra như Người thụ hưởng bảo hiểm là gì? là ai? quy định và hưởng quyền lợi gì? Dưới đây là bài viết ngắn gọn chúng tôi giải thích rỏ cho bạn về vấn đề tham gia bảo hiểm nhé.

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một hoạt động  mà qua đó bạn được có quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm nhờ vào một khoảng đóng phí cho mình hoặc cho người bảo lãnh trong trường hợp xảy ra rủi ro như tai nạn lao động hay chết người. Hợp đồng bảo hiểm được thực hiện trên hình thức tự nguyện và được ký kết dưới sự chấp thuận và đồng ý của các nhân người tham gia.

Khoản trợ cấp khi xảy ra rủi ro này sẽ được một tổ chức trả, tổ chức này hiểu nom na là công ty bảo hiểm mà bạn tham gia ký hợp đồng. Và công ty bảo hiểm này sẽ có trách nhiệm đền bù thiệt hại và chi trả tiền phí đối với tất cả rủi ro theo phương pháp thống kê và ràng buộc của hợp đồng thỏa thuận trước đó.

Hiện nay ở nước ta có 2 hình thức bảo hiểm được áp dụng đó là bảo hiểm bắt buột và bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm bắt buộc : Là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí đóng bảo hiểm, số tiền tối thiểu mà tổ chức hay cá nhân tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm phải thực hiện.

Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựu chọn công ty bảo hiểm thích hợp với mình, lựa chọn các sản phảm bảo hiểm mà mình thấy lợi ích nhất, lựa chọn mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm nhân thọ là gì

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì?

Người thụ hưởng bảo hiểm có thể là cá nhân hay tổ chức nào đó được bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm được ghi rỏ. Người thụ hưởng sẽ được ghi tên trong giấy yêu cầu bảo hiểm và xác nhận thay đổi hợp đồng nếu có.

Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì người thụ hưởng bảo hiểm là người nhận được các lợi ích đền bù thiệt hại rủi ro trong hợp đồng bảo hiểm theo sự chỉ định của người tham gia bảo hiểm và được công nhận trong phạm vi pháp luật cho phép.

Chúng ta cần hiểu rỏ hơn là “Người được bảo hiểm” và “ Người thụ hưởng bảo hiểm”  có thể là hai đối tượng hai người khác nhau nhưng cũng có thể chỉ là một người. Người được bảo hiểm là đối tượng mà các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm hướng đến còn người thụ hưởng sẽ là người được nhận các khoản và quyền lợi đã được nêu ra trong hợp đồng.

Nói chung quy lại thì người thụ hưởng bảo hiểm có thể là bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào, có quan  hệ huyết thống hoặc không có quan hệ huyết thống với người được bảo hiểm chính của hợp đồng. Và người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền đền bù từ công ty bảo hiểm khi người bảo hiểm chính xảy ra rủi ro tai nạn hay tử vong.

Người thụ hưởng bảo hiểm là gì, là ai, quy định và quyền lợi gì?

Quy định đối với người thụ hưởng bảo hiểm?

Người thụ hưởng bảo hiểm không nhất thiết phải là người thân máu mủ ruột thịt với người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Người thụ hưởng bảo hiểm sẽ được bên mua bảo hiểm quy định và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Nếu người thụ hưởng nhỏ hơn 18 tuổi, thì người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ là người nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

Bên mua bảo hiểm có thể thêm hoặc bớt đi người thụ hưởng nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực và không giới hạn số lần tối đa khi thêm hay bớt đi người thụ hưởng.

Nếu xảy tra trường hợp người thụ hưởng phạm tội hình sự thì số tiền đền bù chỉ được chi trả cho những người thụ hưởng còn lại trong hợp đồng.

Người được thụ hưởng cần phải có giấy chứng tử của người được bảo hiểm để chứng minh là người được bảo hiểm đã chết mới nhận được tiền đền bù hợp đồng theo quy định.

Trách nhiệm của người được bảo hiểm?

Như chúng tôi đã giới thiệu ở trên thì người được bảo hiểm là đối tượng chính trong hợp đồng bảo hiểm ví dụ như trong một HĐBH mà người chồng muốn mua cho vợ mình thì người chồng được xem là bên mua bảo hiểm còn người vợ được xem là người được bảo hiểm. Và người được bảo hiểm cần có một số trách nhiệm sau vê hợp đồng bảo hiểm :

Phải kê khai trung thực đầy đủ các khoản mục được ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm. và khi xảy ra sự kiện bảo hiểm như tai nạn thì người được bảo hiểm và người thân của người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hạn chế tổn thất.

Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thông báo cho bên bảo hiểm biết các thiệt hại xảy đến với bản thân.

Phải cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm cho bên công ty bảo hiểm.

Trường hợp nào không được chi trả cho người thụ hưởng bảo hiểm?

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả cho người thụ hưởng bảo hiểm đối với các trường hợp các sự kiện bảo hiểm xảy ra do người được bảo hiểm tự tử hoặc tự gây thương tật cho bản thân như tự cho xe cán tay chân…

Và các doanh nghiệp bảo hiểm cũng không chi trả cho các trường hợp thuộc diện được loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm ghi rỏ như  xảy ra chiến tranh, hoạt động khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ…

Chúng tôi hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho rất nhiều người đang thắc mắc về các vấn đề trong hợp đồng bảo hiểm. Chúc các bạn sẽ có thêm kiến thức để yên tâm hơn khi đã ký hợp đồng bảo hiểm rồi hay đang chần chừ lo ngại thì sẽ định hướng chọn được sản phẩm bảo hiểm tốt nhất cho bản thân và gia đình bạn.

Post Comment