Monday, 8 Aug 2022
Thị trường chứng khoán

Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán HSC 2022: cơ sở & phái sinh

Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán HSC mới nhất, đây là bảng phí giao dịch được quy định dành cho tất cả các khách hàng khi giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh tại công ty. Xem các loại phí khi bạn giao dịch cần phải trả chi tiết trong bài chia sẻ dưới đây của InFofinance.

Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở HSC

Phí giao dịch chứng khoán

Dịch vụ  Mức Phí
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
 1. Dưới 100 triệu đồng  0,35%
 2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng  0,30%
 3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng  0,25%
 4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng  0,20%
 5. Từ 1 tỷ đồng trở lên  0,15%
Trái phiếu  0,1%

Ví dụ: Bạn giao dịch chứng khoán trên sàn HSC với khối lượng 200 triệu đồng. Và mức phí phải chịu là 0,230%. Như vậy khi bạn đặt lệnh mua với số lượng tiền là 200 triệu đồng thì mức phí phải chịu là 600 nghìn đồng.

Phí lưu ký chứng khoán

Dịch vụ Mức Phí
1. Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết nhưng chưa được lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN. Miễn phí
2. Lưu ký chứng khoán trong tài khoản 0,27 đồng / cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng
3. Phí lưu ký trái phiếu Chính phủ 0.18 đồng / trái phiếu / tháng.
– Tối đa 2,000,000đ/1 mã trái phiếu/ tháng
4. Phí lưu ký trái phiếu doanh nghiệp 0.14 đồng/công cụ nợ/ tháng.
– Tối đa 1,400,000đ / trái phiếu / tháng
5. Chuyển khoản chứng khoán 0.3 đồng / chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán
– Tối đa không quá 300,000 đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán.
– Tối thiểu 50,000 đồng/ 1 bộ hồ sơ

 Ví dụ: Bạn có 200 cổ phiếu đang được lưu ký trong tài khoản chứng khoán. Thì  phải trả 0,27 đồng/ cổ phiếu/ tháng. Cụ thể là 1 tháng mọi người phải trả 54.000đ.

Phí thanh toán

Đối với phí thanh toán thì có 2 loại được tính phí:

  • Phí chuyển tiền: Phí này do ngân hàng thực hiện, mọi người tra cứu phí chuyển tiền chứng khoán nơi mình mở tài khoản ngân hàng.
  • Thanh toán cổ tức: Miễn phí

Phí các dịch vụ khác

Bên cạnh các mức phí trên thì mọi người còn phải thực hiện trả các phí khác khi giao dịch chứng khoán trên thị trường cơ sở.

Dịch vụ Mức Phí
1. Sao kê chi tiết giao dịch
1.1 Trong vòng 12 tháng tính đến tháng hiện tại Miễn phí
1.2 Trước 12 tháng tính đến tháng hiện tại 10,000 đồng/tháng trên mỗi loại sao kê
2. Xác nhận số dư tài khoản 
2.1 Một bản xác nhận 50,000 đồng/bản xác nhận
2.2 Từ hai bản xác nhận trở lên 10,000 đồng/bản sao tiếp theo
3. Yêu cầu gửi sao kê về địa chỉ liên lạc đã đăng ký với HSC 10,000 đồng/lần
4. Yêu cầu sao lục chứng từ
 4.1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 50,000 đồng/chứng từ
 4.2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 100,000 đồng/chứng từ
5. Xác nhận phong tỏa / giải tỏa cổ phiếu cầm cố / repo 100,000 đồng/bản xác nhận
5.1 Dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm Phí dịch vụ: 500,000 đồng/bản xác nhận
6. Chuyển quyền sở hữu
6.1 Chuyển Quyền sở hữu chứng khoán Tặng cho, thừa kế chứng khoán Phí dịch vụ = Phí HSC thu  + Phí VSD thu

a. Phí HSC thu:
+ Trường hợp thừa kế: miễn phí
+ Trường hợp HSC: 0.15% giá trị chuyển quyền sở hữu

b. Phí VSD thu:
+ 0.1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
+ 0.005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu ( trừ mục đích thừa kế hoặc tặng cho)

6.5 Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai Phí dịch vụ = Phí HSC thu  + Phí VSD thu (Quy định theo từng thời kỳ) trong đó:
a. Phí HSC thu:
+ Đối với bên chào mua: Phí theo thỏa thuận
+ Hỗ trợ thủ tục cho bên bán:  0.15% giá trị chuyển quyền sở hữu b. Phí VSD thu: 0.03% giá trị chuyển quyền sở hữu

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh HSC

Đối với chứng khoán phái sinh thì mọi người sẽ  phải chịu các khoản phí sau đây:

Dịch vụ Mức phí
Phí giao dịch HĐTL chỉ số Giao dịch đóng mở

 

4.000đ/ HĐ
Đáo hạn hợp đồng
Phí giao dịch HĐTL trái phiếu CP 20.000đ/HĐ
Nộp/rút/chuyển khoản tiền quỹ Nạp/ rút tiền ký quỹ Miễn phí
Chuyển khoản Theo biểu phí ngân hàng
Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán HĐTL chỉ số 2.500đ/HĐ
HĐTL Trái phiếu 4.000đ/HĐ
Phí trả cho Trung Tâm Lưu Ký Phí quản lý vị thế 2,550 đồng / hợp đồng  / 1 ngày
2. Phí quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% x Lũy kế số dư ký quỹ / tháng

Phí chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ thay đổi tùy vào từng chương trình cũng như chính sách của công ty chứng khoán HSC.

Phí giao dịch chứng khoán HSC được thu khi nào?

Mọi người thắc mắc phí giao dịch hay các loại phí khác được thu khi nào? Thu cuối tháng hay trong ngày? Thực ra tùy loại phí mọi  người giao dịch là gì, bởi mỗi loại phí sẽ được quy định cụ thể.

Ví dụ: Phí giao dịch chứng khoán là phí khi bạn đặt lệnh đóng mở giao dịch của mình. Phí này được tính khi lệnh khớp thị trường và thành công. Ngay sau khi hoàn thành thì phí sẽ được trừ.

Nhưng nếu là phí quản lý tài khoản tài sản ký quỹ thì sẽ thu theo tháng, nó được thu vào ngày đầu tiên của tháng hoặc vào ngày cuối cùng của tháng.

Vậy nên mọi người cần theo dõi trên tin nhắn của mình, sẽ có thông báo trừ phí. Nếu bị trừ khoản phí nào đó vô lý thì liên hệ đến hotline (84 28) 38 293 826 hoặc  (84 28) 38 233 298 để tìm hiểu chi tiết hơn.

Cách trả phí giao dịch chứng khoán HSC

Việc trả phí giao dịch này mọi người hoàn toàn đơn giản bởi có rất nhiều cách thức để trả phí và đa phần thì bên công ty chứng khoán sẽ tính phí trừ vào tài khoản chứng khoán của mọi người. Khi bạn giao dịch thì nếu như tài khoản chứng khoán chỉ đủ số lượng giao dịch không có đủ tiền phí thì giao dịch đó sẽ không thực hiện được.

Cong-ty-chung-khoan-HSC
Công ty chứng khoán HSC

Vậy nên muốn giao dịch tiếp bắt buộc phải chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán. Mọi người có thể chuyển tiền bằng cách chuyển  khoản trên Mobile banking hoặc Internet Banking, hoặc nạp tiền mặt vào tài khoản chứng khoán tại quầy giao dịch.

Cách giao dịch chứng khoán với chi phí thấp nhất

Để có thể giao dịch với mức phí thấp, bởi hiện nay công ty HSC có mức phí giao dịch cũng khá cao thì mọi người cần chú ý những vấn đề sau:

  • Giao dịch online: Bạn nên tải ứng dụng giao dịch về điện thoại và tiến hành giao dịch sẽ có lợi hơn so với giao dịch các kênh khác.  Hoặc có thể giao dịch chứng khoán trên website trực tuyến.
  • Không nên lựa chọn giao dịch có sự hướng dẫn hay quản lý tài khoản của chuyên viên: Thực ra nếu bạn theo sự hướng dẫn của chuyên viên môi giới thì rất khó để có thể trưởng thành trong đầu tư, cũng có khả năng không đạt lợi nhuận.
  • Hạn chế việc đặt lệnh: Bản thân người đầu tư cần quyết đoán, không nên lưỡng lự lo ngại  hoặc sợ bỏ mất cơ hội nên cứ bán kiểu dần dần để quan sát thêm thị trường. Bạn nên xác định đâu là mức nên cắt lỗ đâu là thời điểm nên chốt lời, không nên. Nhiều người cứ đặt lênh liên tục, khi nghe có sự biến động nào đó, có thể là tin đồn… Vậy hãy quyết đoán hơn trong các quyết định của mình.
  • Lướt sóng tùy cổ phiếu, tùy thời điểm: Với những ai mới đầu tư, chưa có kinh nghiệm thì việc giao dich lướt sóng là cực kỳ mạo hiểm. Bởi  khi bạn lướt sóng đồng nghĩa là bạn đặt cực kỳ nhiều lần trong thời gian ngắn liên tiếp, như vậy khoản phí bạn trả cực kỳ cao. Chưa kể còn lỗ hay lãi thì chưa thể biết được.
  • Theo dõi các chương trình ưu đãi phí của công ty: Mỗi một công ty chứng khoán, vào các thời điểm lễ hay dịp kỷ niệm nào đó họ thường có những ưu đãi về phí giao dịch, vậy nên bạn có nhu cầu  giao dịch phí thấp thì thực hiện vào thời gian đó.

Trên đây là bảng biểu phí  giao dịch chứng khoán HSC mới nhất mọi người có thể tham khảo và sử dụng khi cần thiết. Và nhớ những vấn đề lưu ý khi giao dịch để tránh được khoản phí lớn, bởi nếu bạn giao dịch quá nhiều thì mức phí mình chịu cũng rất là cao, đôi khi còn cao hơn cả tiền lời.

 Tìm hiểu thêm: 

  1. Công ty chứng khoán Yuanta có tốt không 
  2. Phí giao dịch chứng khoán VnDirect
  3. Biểu phí giao dịch chứng khoán SSI