Thursday, 25 Apr 2024
Edu Tin khác Tin tức

Phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet, Mẫu mới nhất mẫu của Bộ GD&ĐT

Việc ghi phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet giúp giáo viên nắm được các tiêu chí, yêu cầu cụ thể của bài dạy một cách nhanh chóng, qua đó có thể đánh giá được tiết dạy. Vậy để nắm rõ các nội dung của phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet, thì mọi người cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của infofinance.vn

Phiếu đánh giá giờ dạy là gì?

Tên gọi khác của phiếu đánh giá giờ dạy đó là phiếu dự giờ, qua đó có thể giúp giáo viên dự giờ có thể đánh giá kỹ năng sư phạm của các thầy cô đang giảng dạy. Ngoài ra khi nhận được những đánh giá đó giúp các giáo viên giảng dạy biết được những điểm mạnh, điểm yếu của mình để khắc phục và nâng cao chất lượng bài dạy lên cao.

Trong phiếu đánh giá giờ dạy này có các tiêu chí khác nhau, sẽ có một mức điểm cụ thể tương ứng với mỗi tiêu chí. Các giáo viên dự giờ sẽ đánh giá giờ dạy của giáo viên giảng dạy qua các tiêu chí đó, sau đó là tổng hợp và cho ra một kết quả chung

Tác dụng của việc ghi phiếu đánh giá giờ dạy

Việc sử dụng phiếu đánh giá giờ dạy giúp nhà trường đánh giá được từng giáo viên một cách toàn diện và đầy đủ nhất. Ngoài ra còn cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, qua đó có thể xác định thành tích học tập.

Thông qua phiếu đánh giá tiết dạy thì các học sinh có thể tự nhận xét, hay tham gia nhận xét, ngoài ra còn có thể tự học, có hứng thú trong việc học, giúp rèn luyện để tiến bộ hơn

Các thông tin cần thiết được tổ chức xã hội nắm một cách chính xác, khách quan và giúp pháy huy nguồn lực xã hội để tham gia đầu tư trong công tác phát triển ngành giáo dục

Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

Tên bài dạy: ……………………………………………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: …………………………………………………

Lớp:………..….………; Tiết:……..; ngày ………………….………..

Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………………………………….

Nội dung Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 1,00
Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh. 2,00
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 2,00
2. Hoạt động của giáo viên Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. 2,00
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện). 2,00
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 2,00
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 1,00
Tổng điểm 20,00

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn đánh giá tiết dạy theo công văn 5512 violet

Với mẫu phiếu đánh giá tiết dạy mà infofinance.vn chia sẻ bên trên thì các giáo viên dự giờ có thể mạnh dạn đưa ra nhận xét cho mỗi giờ dạy của giáo viên giảng dạy. Tuy nhiên mọi người cũng cần nắm cách ghi,cũng như tiêu chí để cho điểm phù hợp nhất. Sau đây  là chia sẻ về cách ghi phiếu đánh giá giờ dạy chuẩn nhất, mọi người cùng tham khảo

Phieu-danh-gia-gio-day-theo-cong-van-5512-violet
Phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet

Đánh giá và cho điểm

Qua các tiêu chí để đánh giá một giờ học trên thì moị người cùng cho điểm như sau: nếu xét bài đạt mức 1 thì mức điểm được đánh giá là khoảng 50 – 65% mức điểm tối đa. Đạt mức 2 thì so với điểm tối đa chỉ đạt khoảng 65 -80 %, chỉ đạt  khoảng 80 – 100 % điểm tối đa nếu bài giảng đạt mức 3

Xếp loại bài dạy

+ Nếu tổng điểm được đánh giá qua từng tiêu chí đạt 18 đến 20 điểm thì được xếp loại giỏi

+ Xếp loại khá nếu tổng điểm được đánh giá cho từng tiêu chí đạt mức 13,5 – 18 điểm

+ Tổng điểm đạt mức 10 đến 13,5 điểm thì được xếp loại trung bình

+ Tổng điểm dưới thang điểm 10 thì bài giảng không đạt yêu cầu

Đánh giá kế hoạch bài dạy

Các giáo viên dự giờ cần xem xét các hoạt động học có được giáo viên giảng dạy đưa vào trong kế hoạch bài dạy không. Những kiến thức mới được trình bày rõ ràng, có câu hỏi cụ thể cho học sinh để có thể dễ tiếp thu bài học hơn. Ngoài ra còn yêu cầu học sinh liên hệ thực tế, bổ sung những thông tin liên quan

Trong kế hoạch bài dạy cần có mục tiêu, nội dung, sản phẩm và cách thức tổ chức thực hiện rõ ràng, qua đó thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

Cần có những thiết bị dạy học và học liệu phù hợp để sử dụng trong kế hoạch bài dạy phải hoàn thành. Ngoài ra các thiết bị cần được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật dạy học.

Trong kế hoạch bài dạy thì các phương án kiểm tra hay đánh giá trong quá trình hoạt động học tập của học sinh được thiết kế rõ ràng, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học.

Đánh giá hoạt đông của giáo viên

+ Giáo viên giảng dạy cần có phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh một cách rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập phải hoàn thành, đảm bảo cho phần lớn học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ phải thực hiện.

+ Luôn theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời qua đó có thể phát hiện được những học sinh, hay nhóm học sinh có yêu cầu được giúp đỡ hoặc có biểu hiện đang gặp khó khăn

+ Giáo viên cần có những biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập có thể hợp tác, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ học tập được giao.

+ Cuối cùng thì giáo viên cần tổng hợp và đưa ra những đánh giá cụ thể về kết quả hoạt động, cùng với đó là quá trình thảo luận của học sinh.

Đánh giá hoạt động của học sinh

Khi nhận được nhiệm vụ được giao thì đối với những học sinh đã tiếp thu đúng nhiệm vụ thì sẽ bắt tay thực hiện ngay. Tuy nhiên có một số học sinh vẫn chưa nhận định hay nắm được nhiệm vụ cụ thể là gì thì giáo viên dự giờ có thể đưa ra đánh giá cụ thể

Trong việc thực hiện nhiệm vụ thì sẽ có một số học sinh có sự hợp tác, hay tích cực, chủ động tuy nhiên cũng có những thành phần học sinh luôn chờ đợi kết quả nhóm hay lúng túng trong việc hoàn thành nhiệm vụ

Có rất nhiều học sinh có tố chất nên luôn hăng hái, tự tin trình bày những ý kiến hay quan điểm riêng của mình. Thế nhưng cũng có một số học sinh chưa sôi nổi về vấn đề thảo luận đó.

Theo nội dung, thời gian hay cách thức trình bày của nhiệm vụ thì có rất nhiều học sinh thực hiên đúng yêu cầu, tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn chưa hoàn thành

Các mẫu phiếu đánh giá giờ dạy mới nhất

Phiếu đánh giá giờ dạy cấp tiểu học theo thông tư 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

(Cấp tiểu học)

Họ và tên người dạy:

Tên bài:                                                                                 Tiết PPCT:

Môn:                                                                                      Tiết:

Thứ:                                                                                       ngày ….. tháng …. năm 2022.

Lớp:                            Trường Tiểu học …..                          Quận/ huyện:                           Tỉnh/ Thành phố:

Họ và tên người cùng dự:

  1. Tiến hành hoạt động dạy và học
Diễn biến bài giảng

(Theo nội dung cần trao đổi)

Nhận xét

(Ưu, nhược điểm)

  1. Nhận xét chung
Các mặt Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm đánh giá Nhận xét
Nội dung (6 điểm) 1. Xác định được vị trí, mục tiêu và kiến thức kĩ năng trọng tâm của bài học 2,5
2. Học sinh đạt được các phẩm chất, năng lực trong bài học 2,0
3. Có tính cập nhật, liên hệ thực tiễn thể hiện tính giáo dục 1,5
Phương pháp (10 điểm) 4. Tổ chức học động học tập linh hoạt sáng tạo và phù hợp để đạt mục tiêu bài học 2,5
5. Các phương tiện dạy học sử dụng hợp lí, hiệu quả 1,0
6. Các nhiệm vụ giao cho học sinh đa dạng, có tính phân hóa cho đối tượng, kích thích sự sáng tạo của học sinh 2,0
7. Học sinh tham gia học tập

– Chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo phù hợp với nhận thức từng đối tượng.

– Có sự tương tác, hợp tác

3,0
8. Học sinh được tạo điều kiện liên hệ những kiến thức đã biết để phát hiện kiến thức mới, rèn luyện kĩ năng, vận dụng vào thực tê. 1,0
9. Phân bố thời gian cho các hoạt động hợp lí. Đảm bảo thời gian quy định. 0,5
Đánh giá (4 điểm) 10. Tổ chức hoạt động đánh giá linh hoạt phù hợp, kết hợp đánh giá của giáo viên và học sinh 1,0
11. Học sinh có cơ hội tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau 1,0
12. Đạt được mục tiêu bài học 2,0
Tổng cộng 20,0
Xếp loại
  1. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm: ….

3.2. Khuyết điểm: ….

Ngày …. tháng …. năm 20…

Người dạy

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu dự giờ THCS violet mới nhất

PHIẾU DỰ GIỜ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Họ và tên giáo viên dạy: …………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

Tên bài (chủ đề):………………………………………………………………………………………..

Môn:……………………………………….tiết……..ngày dạy……………………………………………

Họ và tên người dự:………………………. . Chuyên môn: ………………Đơn vị công tác…………………

Phần ghi nhận:

Hoạt động Thầy/cô và học sinh  Nội dung Nhận xét

Phần cho điểm

Nội dung Tiêu chí Điểm chuẩn Điểm đạt
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học 1. Chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng với mức độ phù hợp 1,5
2. Mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập được thực hiện rõ ràng 1,5
3. Các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh ở mức phù hợp 1,5
4. Các phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh ở mức độ hợp lí 1,5
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh 5. Về phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập ở mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của 2,0
6. Luôn theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 1,5
7. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập khá phù hợp và hiệu quả 1,5
8. Việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh ở mức hiệu quả 2,0
3. Hoạt động của học sinh 9. Việc tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 2,0
10. Các học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập luôn tích cực, chủ động, sáng tạo và hợp tác thực hiện 1,5
11. Trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập về việc tham gia tích cực của học sinh 2,0
12. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 1,5
Tổng cộng 20,0

PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. XẾP LOẠI: ………………………………………………………………………………………….

…………………………, ngày… tháng… năm ….

            Người dạy                                                                                                             Người dự giờ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá giờ dạy cấp THPT

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………………

Môn: ………………….. Tiết ………………. Tiết PPCT ……………. Ngày dạy ……………………

Tên bài học: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp:………………………. Trường: ……………………………………………………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………………………………….. Chuyên môn: …………..

Nội dung hoạt động Tiến trình hoạt động của GV, HS Nhận xét, đánh giá, góp ý

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………………………………………..

Nội dung Mục
T.chí
Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
Tổng điểm 100

……………, ngày…tháng…năm…

Người được đánh giá                                                                                                     Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                    (Ký và ghi rõ hộ tên)

Thông tin mà mọi người vừa tham khảo qua nội dung bài viết trên về phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 violet. Hy vong với những gì tìm hiêu trên giúp các giáo viên dự giờ, giáo viên giảng dạy cũng như học sinh có những nhận định và đánh giá phù hợp nhất. Chúc các bạn thành công!

Post Comment