Wednesday, 7 Dec 2022
Thị trường chứng khoán Tra cứu thuế

Thuế bán chứng khoán: Thuế bán giao dịch, chuyển nhượng, thu nhập cá nhân tncn

Đối với dịch vụ mua bán chứng khoán thì các  nhà đầu tư muốn có cơ sở để tính toán được việc lời lỗ thực tế như thế nào, thì mọi người cần tìm hiểu về các loại thuế phí khi mua bán chứng khoán. Vậy các loại thuế bán chứng khoán đó là gì thì mọi người có thể điểm qua thông tin mà chúng tôi chia sẻ qua bài viết của infofinance.vn

Thuế bán chứng khoán là gì?

Thuế bán chứng khoán là một phần ý nghĩa từ việc giao dịch chứng khoán, là loại thuế được đánh vào khi giao dịch bán chứng khoán hay cổ phiếu có thể giao dịch khác của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Thuế được đánh vào các chứng khoán  chịu thuế được niêm yết cụ thể bao gồm vốn chủ sở hữu, các công cụ phái sinh, các đơn vị quỹ tương hỗ định hướng vốn cổ phần

Thuế bán  chứng khoán chịu thuế cho giao dịch chứng khoán chịu thuế, và cũng đã quy định về  giá trị giao dịch chứng khoán chịu thuế được yêu cầu thanh toán và người chịu trách nhiệm thanh toán với khoản thuế bán chứng khoán này có nghĩa là  người mua chứng khoán hay  người bán chứng khoán

Quy định thuế bán chứng khoán

Thuế giao dịch chứng khoán quy định thu nhập hoạt động như thuế thu tại nguồn. Thuế bán chứng khoán thu nhập bởi một giao dịch chứng khoán được công nhận hay bởi người được chỉ định trong trường hợp trong mọi quỹ tương hỗ, hay chủ ngân hàng thương mại chính trong trường hợp chào bán lần đầu ra công chúng, sau đó phải trả cho chính phủ theo thỏa  thuận

Nếu đới  tượng không thu được thuế thì vẫn phải trả một số thuế tương đương vào tín dụng của Trung ương trong thời hạn ngày 7 của tháng tiếp theo. Và mọi người nên chú ý là việc không thu hay nộp bất cứ cái gì đã thu được sẽ dẫn đến tiền lãi và pháp luật

Theo quy định người mua sẽ không cần phải trả bất kỳ khoản  thuế nào khi mua  quỹ  tương hỗ định hướng vốn cổ phần. Thông thường việc mua một quỹ định hướng vốn cổ phần cho quỹ tương hỗ – quỹ giao dịch trao đổi thu hút  thuế giao dịch chứng khoán.Và các nhà đầu tư nên chú  ý rằng tỷ lệ này do chính phủ Trung ương quyết định và thuế không được đánh vào bất kỳ giao dịch ngoài thị trường nào

Thuế bán chứng khoán được tính như thế nào?

Thuế bán chứng khoán được điều chỉnh theo đạo luật thuế giao dịch chứng khoán, thuế được đánh vào các khoản chịu thuế được quy định cụ thể như sau

👉 Vốn chủ sở hữu, chứng khoán phái sinh

👉 Các đơn vị của quỹ tương hỗ định hướng vốn cổ phần

Thuế bán chứng khoán được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị đơn vị của chứng khoán đang được giao dịch, và khi tính thuế bán chứng khoán để nạp thuế thì các nhà đầu tư cần chú ý những điểm sau:

 • Thuế bán chứng khoán có thể  thấp tới 0,001% hay cao đến 0,2%
 • Tùy thuộc vào loại chứng khoán được giao dịch và ngoài ra cần nắm rõ bản chất của giao  dịch được thực hiện bởi thuế suất khác nhau
 • Khác về việc mua bán chứng khoán và điều này do chính phủ Trung ương quyết định
 • Tại  thời điểm giao dịch được thực hiện thuế bán chứng khoán được cộng thêm vào giá cổ phiếu và tự động thêm vào giá giao dịch

Chính vào những quy  định và cách tính nạp  thuế giao dịch chứng khoán chặt chẽ như vậy thì rất khó để tránh nộp thuế. Những công ty môi giới hay công ty quản lý  tài sản có thể thu thuế bằng cách khấu thuế bán chứng khoán tại nguồn

Các loại thuế bán chứng khoán

thue-ban-chung-khoan
Thuế bán chứng khoán

Thuế giao dịch chứng khoán

Mức thuế bán cổ phiếu trên thị trường ATHEX là 0,2%, qua đó các nhà khai thác trả cho CSD khoản thuế mà phần mềm này sau đó sẽ trả cho chính phủ. Đối với việc bạn bán cổ phiếu nước ngoài cũng chịu mức thuế là 0,2% tính  trên giá trị  giao dịch. Việc kê khai và nạp thuế thì các nhà đầu tư sẽ có trách nhiệm

Nếu các nhà đầu tư nộp thuế theo hình thức chuyển khoản OTC thì mức  thuế sẽ được nộp theo cùng một mức thuế  suất trong cùng một hoàn cảnh. Mức thuế chuyển khoản OTC được tính như sau:

 • Đối với hình thức chuyển tiền thì mức thuế được tính dựa trên giá trị lớn hơn giữa giá trị được đề cập đến thỏa thuận riêng và giá  đóng cửa của ngày trước khi nộp đơn các tài liệu
 • Những nhà đầu tư nộp thuế đã thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế có liên quan, khi trường hợp chuyển nhượng đến hạn cho tặng, trợ cấp cha mẹ hay thừa kế
 • Thuế được tính theo giá đóng cửa vào ngày giao dịch, được tính dựa trên số tiền thanh toán đối với các giao dịch OTC của  FoP được thực hiện bởi các nhà điều hành chung

Thuế thu nhập khi chuyển nhượng chứng khoán

Theo quy định mới nhất thì  khi chuyển nhượng chứng khoán thì người bán sẽ phải chịu một mức thuế là 0,1% trên số tiền tương ứng lượng chứng khoán  mà người mua không phải bận tâm về khoản thuế này

Khi đóng thuế chuyển nhượng chứng khoán thì các quy định chung liên quan đến thuế cá nhân và doanh nghiệp về nguyên tắc chúng được áp dụng cho thu nhập tạo ra và chi phí phát sinh của các năm tính thuế . Và khi nạp thuế chuyển nhường chứng khoán thì nhà đầu tư cần lưu ý  những điều sau:

 • Thu nhập vốn thu được từ chuyển nhượng vốn chỉ bị đánh  thuế theo lãi suất 15% đới với cá nhân và hoạt đọng kinh doanh mức lãi suất từ chuyển nhượng chứng khoán với điều kiện các hoạt động chứng khoán đó không được phân loại
 • Từ chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Athens thì sẽ đánh mức thuế 20% đới với thu nhập
 • Trường hợp miễn trừ thuế chuyển nhượng chứng khoán từ việc trao đổi trái phiếu doanh nghiệp được Nhà nước bảo lảnh với các chứng khoán còn hiệu lực
 • Các loại thu nhập từ hoạt động kinh doanh của pháp nhân và được đánh thuế theo thuế suất tương ứng

Thuế phân phối tiền mặt

Khi bạn nhận cổ tức tiền mặt thì loại thuế này mời được áp dụng, còn đới với bất kỳ hình thức khác đều không phải chịu khoản thuế này như mua bán cổ phiếu. Dựa vào giá trị cổ tức tiền mặt thực nhận nên mức thuế này được quy định bằng 5% giá  trị đó. Còn 95% còn lại thì công ty cổ phần sẽ thực trả cho cổ đông và 5% số tiền thuế họ sẽ thay mặt cục thuế thu và trả lại

Thuế nhận cổ tức tiền mặt được tính như sau

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất 5%

Và theo quuy định vào thời gian đầu năm thì các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi và thuế phải thông báo và xuất trình các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho người điều hành tài khoản chứng khoán của họ để người điều hành đưa ra chỉ dẫn thích hợp

Thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch chứng khoán

Đối với hoạt động bán chứng khoán thì mức  tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo đó giá bán chứng khoán sẽ xác định mức thu nhập tính thuế, tuy nhiên không tính phần giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng

Thời gian tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được quy định như sau

🐧 Thời điểm tính thuế đới với  chứng khoán niêm yết là khi trung tâm giao dịch chứng khoán hay sở giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện

🐧 Đối với các trường hợp chứng khoán khác thì  thời điểm tính  thuế chứng khoán chính là thời điểm chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực, nếu không có hợp đồng thì thời điểm  đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán

Các loại thuế khác không thường xuyên

Ngoài những loại thuế trên thì hiện nay  vẫn còn rất nhiều loại thuế khác nhưng đới với các trường  hợp này không thường xuyên xuất hiện nên vấn đề về thuế cũng ít được đề cập đến. Sau đây là các loại thuế khác như

 • Thuế liên quan đến trường hợp cho nhận hay thừa kế chứng khoán
 • Thuế bán công khai
 • Thuế phí khi khách hàng ứng tiền trước khi bán chứng khoán
 •  Thuế giao dịch ngoài sàn giao dịch

Trốn thuế bán chứng khoán có vi phạm pháp luật không?

Trốn thuế bán chứng khoán có vi phạm pháp luật không

Như mọi người cũng đã biết thì thuế  chính là mức phí mà các doanh nghiệp các nhà đầu tư phải nộp theo quy định của nhà nước. Vì vậy nếu trốn thuế chính là hành vi xâm phạm chính sách thuế của Nhà Nước đồng nghĩa với việc chủ thể không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đây là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến quản lý kinh tế của Nhà Nước

Đới với các hành vi trốn thuế của các nhà giao dịch chứng khoán thì sẽ bị xử lý  hình sự, ở mức đơn giản thì mức phạt sẽ là  tiền, còn đối với những trường hợp nghiêm trọng thì sẽ chịu hình phạt thân thể theo pháp luật

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ về thuế bán chứng khoán các nhà đầu tư cần nắm rõ để thuận tiện cho mình trong quá trình giao dịch chứng khoán và sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư mới bắt đầu vào quá trình đầu tư chứng khoán hiệu quả thu lợi nhuận cao

Xem thêm: