Monday, 17 Jan 2022
Tin tức

XTB khuyến mãi Tặng 10% vốn Tăng cơ hội đầu tư

XTB khuyến mãi Tặng 10% vốn Tăng cơ hội đầu tư

Khi hàng nạp tiền vào tài khoản sẽ được cộng thêm 10% tiền vốn để giao dịch

 

Các quy định chương trình

 

  • Mức nạp quy định: Từ 500$ trở lên
  • Tiền thưởng được nhận: 10% trên số tiền nạp và thưởng tối đa là 2,000$
  • Khoản Thưởng tiền nạp không thể rút được và sẽ hết hạn sau 3 (ba) tháng kể từ ngày được nhận hoặc khi số dư tài khoản giao dịch giảm xuống dưới mức Thưởng, tùy thuộc vào điều kiện nào xảy ra trước.
  • cách thức tham gia: khách hàng muốn đăng ký tham gia có thể gửi email đến [email protected] với nội dung chấp nhận điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi tặng 10% 

LP: https://vn.xtb.com/xtb-khuyen-mai-tang-them-tien-nap

Xem chi tiết điều kiện và điều khoản