Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Giao dịch tài chính

Mọi dữ liệu được tổng hợp nhiều nguồn khác nhau, đội ngũ chúng tôi đã cố gắng hết mức để mang đến nhứng thông tin sớm nhất và chính xác nhất có thể. Các thông tin mang đến không nhằm mục đích kinh doanh hoặc tư vấn cho các nhà đầu tư, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý và các vấn đề khác liên quan.

Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà môi giới, hoặc đại diện tài chính của bạn để đánh giá và đưa ra quyết định giao dịch chuẩn nhất. Infofinance không phải là nhà đầu tư, không phải cố vấn tài chính, không phải nhà môi giới đầu tư giao dịch. Không có bất kỳ dữ liệu chúng tôi xuất bản được xem là tài liệu, đề nghị, thông tin hoặc lời chào mua bán giao dịch.

Do vậy, tiền là bạn nắm giữ và do bạn quyết định giao dịch. Chúng tôi tuyên bố từ chối mọi trách nhiệm về khoản giao dịch và đầu tư của bạn.