Thursday, 25 Apr 2024
Doanh Nghiệp Kinh Tế

Chỉ số PMI là gì? Viết tắt từ gì? Các Chỉ số PMI Việt Nam ảnh đến thị trường tài chính

Khi phân tích các dữ liệu kinh tế, bạn sẽ thường xuyên thấy chỉ số PMI về sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, không rõ chỉ số PMI là gì? Có ý nghĩa ra sao và tác động như thế nào. Vậy nên để có thể phân tích sự ảnh hưởng của chỉ số PMI trong nền kinh tế, hãy xem qua những thông tin được Infofinance chia sẻ dưới đây.

Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là một chỉ số kinh tế được sử dụng để đo mức độ hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ trong một nền kinh tế cụ thể. Chỉ số PMI đo lường sự thay đổi trong hoạt động sản xuất bằng cách lấy mẫu từ các quản lý mua hàng (purchasing managers) trong các công ty sản xuất và dịch vụ.

Chỉ số PMI được tính bằng cách đánh giá nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm số lượng đơn đặt hàng mới, sản lượng, giá cả, thời gian giao hàng và tình trạng tuyển dụng trong ngành sản xuất và dịch vụ. Chỉ số PMI thường được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế tổng thể và dự báo xu hướng của thị trường tài chính. Chỉ số PMI được tính hàng tháng và được công bố bởi các tổ chức kinh tế và các cơ quan tài chính trên toàn thế giới.

Ý nghĩa của chỉ số PMI

Chỉ số PMI là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia hoặc một khu vực nhất định. Chỉ số PMI thể hiện mức độ hoạt động của các công ty sản xuất và dịch vụ trong một nền kinh tế, do đó cho phép các nhà quản lý kinh doanh, các chuyên gia tài chính và các nhà đầu tư đưa ra những quyết định thông minh về chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro.

Đặc biệt, chỉ số PMI thường được sử dụng để dự báo xu hướng của thị trường tài chính trong tương lai. Nếu chỉ số PMI tăng lên, điều này thường cho thấy rằng sản xuất và dịch vụ đang tăng trưởng, điều này có thể đưa đến tăng trưởng GDP, tăng trưởng việc làm và tăng trưởng lợi nhuận của các công ty. Tuy nhiên, nếu chỉ số PMI giảm đi, điều này thường cho thấy sự suy yếu trong nền kinh tế và có thể đưa đến sụt giảm của thị trường tài chính.

Vì vậy, chỉ số PMI là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý kinh doanh, các chuyên gia tài chính và các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro.

Chỉ số PMI ảnh hưởng như thế nào?

Thị trường chứng khoán

Chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thông qua cách nhà đầu tư đánh giá tình hình kinh tế và triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Khi chỉ số PMI tăng lên, điều này thường cho thấy sự tăng trưởng trong nền kinh tế, tăng sản xuất và doanh số của các doanh nghiệp, và tăng cơ hội đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư có thể tin tưởng hơn vào triển vọng tương lai của thị trường và đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao.

Nếu chỉ số PMI giảm đi, điều này có thể cho thấy sự suy yếu trong nền kinh tế, suy giảm sản xuất và doanh số của các doanh nghiệp, và có thể dẫn đến giảm giá trị của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể tránh đầu tư vào các công ty không ổn định và chuyển đổi sang các khoản đầu tư có tính ổn định hơn, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Ngoài ra, chỉ số PMI cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính. Khi chỉ số PMI tăng lên, điều này thường làm tăng sự lạc quan và sự tin tưởng của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nếu chỉ số PMI giảm đi, điều này có thể dẫn đến sự lo lắng và sợ hãi của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của thị trường chứng khoán. Do đó, tâm lý của nhà đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi của thị trường chứng khoán.

 Tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp

Chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, khi chỉ số PMI tăng, điều này cho thấy sự tăng trưởng trong sản xuất và hoạt động kinh doanh của các công ty. Khi doanh nghiệp thấy rằng nhu cầu của thị trường đang tăng, họ có thể đáp ứng bằng cách tăng sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến tăng doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngược lại, khi chỉ số PMI giảm, điều này có thể cho thấy sự suy giảm hoạt động kinh doanh của các công ty. Điều này có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời cũng có thể dẫn đến giảm doanh số và lợi nhuận.

Ngoài ra, chỉ số PMI cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Khi chỉ số PMI tăng, doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư vào sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, khi chỉ số PMI giảm, doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh chiến lược của mình để đáp ứng với tình hình kinh tế khó khăn hơn.

Chỉ số PMI cũng cung cấp cho các nhà quản lý của doanh nghiệp thông tin về tình hình kinh tế và hoạt động kinh doanh của công ty trong mối quan hệ với nền kinh tế chung. Do đó, chỉ số PMI có thể giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp hơn.

Tóm lại, chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua tác động của nó đến nhu cầu của thị trường và các quyết định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần theo dõi chỉ số PMI để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

  Ảnh hưởng đến thị trường việc làm

Chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến thị trường việc làm thông qua các ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của các công ty. Khi chỉ số PMI tăng, điều này cho thấy sự tăng trưởng trong sản xuất và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, có thể dẫn đến nhu cầu tuyển dụng cao hơn từ các công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất và cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy, chỉ số PMI cao có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Ngược lại, khi chỉ số PMI giảm, điều này có thể cho thấy sự suy giảm hoạt động kinh doanh của các công ty và sản xuất thấp hơn, có thể dẫn đến giảm nhu cầu tuyển dụng hoặc thậm chí là cắt giảm nhân sự. Do đó, chỉ số PMI thấp có thể góp phần vào tăng tỷ lệ thất nghiệp và suy giảm cơ hội việc làm.

Ngoài ra, chỉ số PMI cũng có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực việc làm và các ngành nghề cụ thể. Chẳng hạn, khi chỉ số PMI tăng, các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ liên quan có thể có nhu cầu tuyển dụng tăng lên. Ngược lại, khi chỉ số PMI giảm, các ngành nghề này có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn và có thể giảm cơ hội việc làm.

Tóm lại, chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến thị trường việc làm thông qua tác động của nó đến hoạt động kinh doanh của các công ty và các lĩnh vực kinh tế. Do đó, các nhà quản lý chính sách kinh tế, các nhà hoạch định chiến lược kinh doanh và nhà đầu tư cũng cần theo dõi chỉ số PMI để đưa ra các quyết định phù hợp và hiệu quả.

 Cách tính chỉ số PMI chuẩn

Chỉ số PMI được tính dựa trên khảo sát của các doanh nghiệp về một số chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ của họ. Các chỉ tiêu này thường bao gồm:

 • Sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Đơn đặt hàng mới
 • Tình trạng hàng tồn kho
 • Thời gian giao hàng
 • Giá thành nguyên liệu và thành phẩm
 • Tình trạng việc làm và lương bổng

Dựa trên các câu trả lời được khảo sát, các chỉ số con được tính toán cho từng chỉ tiêu. Sau đó, các chỉ số con này được kết hợp với nhau để tính toán chỉ số PMI tổng thể cho ngành kinh tế.

Cách tính toán chỉ số PMI có thể khác nhau đối với từng tổ chức, nhưng cách tính chung thường là:

 • Khảo sát các doanh nghiệp về các chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ của họ.
 • Tính toán chỉ số con cho từng chỉ tiêu bằng cách sử dụng một công thức cụ thể.
 • Kết hợp các chỉ số con lại với nhau để tính toán chỉ số PMI tổng thể cho ngành kinh tế.

Chỉ số PMI được phân loại theo mức độ phát triển của ngành kinh tế, với mức 50 là điểm phân biệt giữa sự tăng trưởng và suy thoái. Nếu chỉ số PMI lớn hơn 50, đó là dấu hiệu của sự tăng trưởng trong ngành kinh tế, còn nếu chỉ số PMI nhỏ hơn 50, đó là dấu hiệu của sự suy thoái trong ngành kinh tế.

Ví dụ
Giả sử một nhà máy sản xuất quy mô vừa và nhỏ được theo dõi bằng chỉ số PMI với các yếu tố đầu vào là: số lượng đơn đặt hàng, số lượng hàng tồn kho và số lượng nhân viên, và yếu tố đầu ra là sản xuất hàng hóa.

Trong tháng đầu tiên, nhà máy có 150 đơn đặt hàng, 75 đơn hàng tồn kho và 50 nhân viên. Tổng sản lượng hàng hóa sản xuất trong tháng đó là 5000 sản phẩm. Sử dụng công thức tính toán, ta có:

Chỉ số PMI = (150 / 2 + 75 / 2 + 5000) / (50 x 80) x 100 = 57,8

Trong tháng thứ hai, nhà máy có 130 đơn đặt hàng, 60 đơn hàng tồn kho và 55 nhân viên. Tổng sản lượng hàng hóa sản xuất trong tháng đó là 4800 sản phẩm. Sử dụng công thức tính toán, ta có:

Chỉ số PMI = (130 / 2 + 60 / 2 + 4800) / (55 x 80) x 100 = 55,2

Nếu chỉ số PMI của nhà máy giảm từ tháng đầu tiên sang tháng thứ hai, điều đó có thể cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất của nhà máy.

Các chỉ số PMI của Việt Nam

Ở Việt Nam, có hai chỉ số PMI được đánh giá là chính xác và được theo dõi rộng rãi. Chúng là chỉ số PMI sản xuất (Manufacturing PMI) và chỉ số PMI dịch vụ (Services PMI), được tính toán dựa trên sự khảo sát của các nhà quản lý mua hàng (Purchasing Managers’ Index – PMI) từ các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Theo số liệu của IHS Markit, chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam đã giảm từ 51,4 điểm vào tháng 8 năm 2021 xuống 50,4 điểm vào tháng 9 cùng năm, với mức giảm nhẹ nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Chỉ số này cho thấy sự chậm lại trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chỉ số PMI mới nhất
Chỉ số PMI của Việt Nam mới nhất

Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ của Việt Nam đã tăng từ 44,5 điểm vào tháng 8 lên 46,5 điểm vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn dưới mức 50 điểm, cho thấy sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam.

Việc theo dõi và đánh giá các chỉ số PMI của Việt Nam có thể giúp các doanh nghiệp, chính phủ và các nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về tình hình kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Bảng chỉ số PMI của Việt Nam

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của Việt Nam cho tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Chỉ số PMI Ngành Tháng 9/2021 Tháng 8/2021 Tháng 7/2021
Manufacturing PMI Sản xuất 50,4 51,4 45,1
Services PMI Dịch vụ 46,5 44,5 35,6

Như vậy, chỉ số PMI sản xuất giảm từ 51,4 điểm xuống 50,4 điểm trong tháng 9, trong khi chỉ số PMI dịch vụ tăng từ 44,5 điểm lên 46,5 điểm. Cả hai chỉ số đều dưới mức 50 điểm, cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất và dịch vụ của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của Việt Nam cho tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Chỉ số PMI Ngành Tháng 9/2021 Tháng 8/2021 Tháng 7/2021
Manufacturing PMI Sản xuất 50,4 51,4 45,1
Services PMI Dịch vụ 46,5 44,5 35,6

Như vậy, chỉ số PMI sản xuất giảm từ 51,4 điểm xuống 50,4 điểm trong tháng 9, trong khi chỉ số PMI dịch vụ tăng từ 44,5 điểm lên 46,5 điểm. Cả hai chỉ số đều dưới mức 50 điểm, cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất và dịch vụ của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Xem chỉ số PMI ở đâu?

Bạn có thể xem chỉ số PMI của Việt Nam trên nhiều trang web tin tức kinh tế và tài chính trực tuyến. Dưới đây là một số trang web thường được sử dụng để tra cứu chỉ số PMI của Việt Nam:

 • IHS Markit: Đây là công ty đang cung cấp chỉ số PMI cho Việt Nam, do đó, bạn có thể truy cập trang web của công ty này để theo dõi các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Việt Nam.
 • Trading Economics: Trang web này cung cấp các chỉ số PMI của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam.
 • Vietstock: Trang web tin tức tài chính hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp thông tin về các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Việt Nam.
 • VnExpress: Đây là một trong những trang web tin tức hàng đầu của Việt Nam, cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực, bao gồm các chỉ số PMI của Việt Nam.

Bạn có thể truy cập các trang web này để tra cứu và theo dõi chỉ số PMI của Việt Nam một cách nhanh chóng và dễ dàng.

So sánh chỉ số PMI các nước?

Bảng chỉ số PMI các nước châu Á

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của một số nước châu Á trong tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Nước Chỉ số PMI Ngành
Trung Quốc 50.1 Sản xuất
Ấn Độ 56.8 Sản xuất
Nhật Bản 51.2 Sản xuất
Hàn Quốc 47.9 Sản xuất
Đài Loan 47.5 Sản xuất
Việt Nam 50.4 Sản xuất
Singapore 49.3 Sản xuất
Philippines 46.4 Sản xuất
Indonesia 43.7 Sản xuất
Thái Lan 46.7 Sản xuất
Ả Rập Saudi 53.7 Dịch vụ
Ai Cập 48.4 Dịch vụ
Malaysia 45.3 Dịch vụ
Hàn Quốc 52.2 Dịch vụ
Nhật Bản 47.4 Dịch vụ

Lưu ý rằng các chỉ số PMI được tính riêng cho từng ngành kinh tế (sản xuất và dịch vụ), do đó bảng trên chỉ cho chỉ số PMI của mỗi ngành tại từng quốc gia. Ngoài ra, các số liệu chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện tình hình kinh tế trong tháng đó.

Bảng chỉ số PMI các nước Châu Mỹ

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của một số nước châu Mỹ trong tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Nước Chỉ số PMI Ngành
Mỹ 56.0 Sản xuất
Canada 56.0 Sản xuất
Mexico 48.4 Sản xuất
Brazil 53.0 Sản xuất
Argentina 41.7 Sản xuất
Colombia 52.2 Sản xuất
Peru 45.6 Sản xuất
Chile 51.3 Sản xuất
Costa Rica 56.4 Dịch vụ
México 50.7 Dịch vụ
Brazil 48.9 Dịch vụ
Colombia 53.2 Dịch vụ
Argentina 43.9 Dịch vụ
Peru 46.8 Dịch vụ
Chile 52.8 Dịch vụ
Costa Rica 55.3 Dịch vụ

Lưu ý rằng các chỉ số PMI được tính riêng cho từng ngành kinh tế (sản xuất và dịch vụ), do đó bảng trên chỉ cho chỉ số PMI của mỗi ngành tại từng quốc gia. Ngoài ra, các số liệu chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện tình hình kinh tế trong tháng đó.

 Bảng chỉ số PMI các nước Châu Âu

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của một số nước châu Âu trong tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Nước Chỉ số PMI Ngành
Đức 58.2 Sản xuất
Pháp 56.8 Sản xuất
Ý 56.3 Sản xuất
Tây Ban Nha 56.3 Sản xuất
Anh 54.1 Sản xuất
Ireland 57.5 Sản xuất
Hà Lan 61.2 Sản xuất
Ba Lan 54.4 Sản xuất
Đức 60.3 Dịch vụ
Pháp 56.4 Dịch vụ
Ý 52.5 Dịch vụ
Tây Ban Nha 55.2 Dịch vụ
Anh 54.1 Dịch vụ
Ireland 53.3 Dịch vụ
Hà Lan 57.5 Dịch vụ
Ba Lan 55.7 Dịch vụ

Lưu ý rằng các chỉ số PMI được tính riêng cho từng ngành kinh tế (sản xuất và dịch vụ), do đó bảng trên chỉ cho chỉ số PMI của mỗi ngành tại từng quốc gia. Ngoài ra, các số liệu chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện tình hình kinh tế trong tháng đó.

Bảng chỉ số PMI của Mỹ

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của Mỹ trong tháng 9 năm 2021, được công bố bởi IHS Markit:

Ngành Chỉ số PMI
Sản xuất 61.1
Dịch vụ 54.4

Lưu ý rằng các chỉ số PMI được tính riêng cho từng ngành kinh tế (sản xuất và dịch vụ), do đó bảng trên chỉ cho chỉ số PMI của mỗi ngành tại Mỹ. Ngoài ra, các số liệu chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện tình hình kinh tế trong tháng đó.

Bảng chỉ số PMI của Trung Quốc

Dưới đây là bảng chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 9 năm 2021, được công bố bởi Caixin Insight và IHS Markit:

Ngành Chỉ số PMI
Sản xuất 50.1
Dịch vụ 47.2

Lưu ý rằng các chỉ số PMI được tính riêng cho từng ngành kinh tế (sản xuất và dịch vụ), do đó bảng trên chỉ cho chỉ số PMI của mỗi ngành tại Trung Quốc. Ngoài ra, các số liệu chỉ mang tính tham khảo và chỉ thể hiện tình hình kinh tế trong tháng đó.

Trên đây là những giải thích chi tiết về chỉ số PMI là gì giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những chỉ số này. Đây là chỉ số quan trọng, đặc biệt đối với nền kinh tế, với các doanh nghiệp thông qua con số đại diện của PMI về sản xuất và dịch vụ có thể xem xét và nhận định xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Post Comment