Tuesday, 21 May 2024
Kinh Tế

GDP của Trung Quốc 2024, 2025 – GDP bình quân đầu người Trung Quốc 2024

GDP của Trung Quốc có thể tăng trưởng 5,8% trong năm 2023, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và nhiều dự đoán khác được ra. Nếu bạn đang tìm hiểu về GPD của Trung Quốc thì có thể tham khảo các nội dung dưới đây được Infofinance chia sẻ.

GDP là gì?  Có ý nghĩa như thế nào?

GDP là viết tắt của Gross Domestic Product (sản phẩm quốc nội toàn diện), là một chỉ số kinh tế quan trọng để đo lường giá trị tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm).

GDP là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất được sử dụng để đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia và đánh giá tăng trưởng kinh tế của nó trong thời gian. Nó được tính bằng cách cộng tổng giá trị của các mặt hàng và dịch vụ cuối cùng được sản xuất và bán trong quốc gia đó trong một năm, bao gồm cả tiêu dùng, đầu tư, và xuất khẩu. GDP có thể được tính theo ba phương pháp: phương pháp giá trị thị trường (market value method), phương pháp chi tiêu (expenditure method) và phương pháp sản xuất (production method).

Ý nghĩa của GDP

GDP (Gross Domestic Product) là một chỉ số kinh tế quan trọng để đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia và đánh giá tăng trưởng kinh tế trong thời gian. Dưới đây là các ý nghĩa của GDP:

 • Đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia: GDP cho thấy giá trị tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia. Khi GDP của một quốc gia tăng, có thể cho thấy rằng nền kinh tế đang phát triển và mạnh mẽ.
 • So sánh giữa các quốc gia: GDP cho phép so sánh sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia và đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân trong một quốc gia. GDP càng cao thì thường cho thấy mức sống cao hơn.
 • Đánh giá hiệu quả chính sách kinh tế: GDP cũng là một công cụ để đánh giá hiệu quả chính sách kinh tế của một quốc gia. Nếu GDP tăng, có thể cho thấy chính sách kinh tế đang có tác động tích cực lên nền kinh tế.
 • Dự báo tương lai: GDP cũng có thể được sử dụng để dự báo tương lai. Nếu GDP của một quốc gia tăng, thì có thể dự đoán rằng nền kinh tế của quốc gia đó sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, GDP cũng có những hạn chế, như không đo lường được các hoạt động kinh tế phi chính thức như làm việc tự do, hoạt động chính trị xã hội, môi trường sống và giá trị nhân văn của cuộc sống. Do đó, cần có các chỉ số khác để đánh giá toàn diện hơn về sức mạnh và chất lượng kinh tế của một quốc gia.

GDP của Trung Quốc 2022 – 2023

Bảng 1 : Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 

Đơn vị: %
năm 1 quý quý 2 quý 3 quý 4
2017 7,0 7,0 6,9 6,8
2018 6,9 6,9 6,7 6,5
2019 6.3 6,0 5,9 5,8
2020 -6,9 3.1 4.8 6.4
2021 18.7 8.3 5.2 4.3
2022 4.8 0,4 3.9 2.9
Ghi chú: Tốc độ tăng hàng năm là tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bảng 2:   Sơ bộ số liệu hạch toán GDP quý IV và cả năm 2022 

Số tiền tuyệt đối (100 triệu nhân dân tệ) Tăng hàng năm ( % )
Quý IV hàng năm Quý IV hàng năm
GDP 335508 1210207 2.9 3.0
ngành công nghiệp chính 33497 88345 4.0 4.1
công nghiệp phụ 132601 483164 3.4 3,8
Công nghiệp hạng ba 169411 638698 2.3 2.3
Nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản 35057 92582 4.1 4.3
ngành công nghiệp 106845 401644 2,5 3.4
# sản_xuất_ 88897 335215 2.3 2.9
ngành công nghiệp xây dựng 26365 83383 7,0 5,5
Thương mại bán buôn và bán lẻ 31905 114518 0,3 0,9
Ngành vận tải, kho bãi, bưu điện 12792 49674 -3,9 -0,8
Ngành lưu trú và ăn uống 5231 17855 -5,8 -2,3
ngành tài chính 23775 96811 5,9 5.6
địa ốc 18466 73821 -7.2 -5.1
Công nghiệp truyền dẫn thông tin, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin 12108 47934 10,0 9.1
Dịch vụ cho thuê và kinh doanh 11883 39153 5.6 3.4
ngành khác 51082 192831 5,7 3,8

Từ năm 1978 đến nay, kinh tế Trung Quốc đã trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp lớn, với một tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 10% mỗi năm. Điều này đã biến nền kinh tế Trung Quốc từ một nước nghèo trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Vào năm 2020, GDP của Trung Quốc đạt khoảng 14,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, là mức GDP cao nhất trên thế giới sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm 2020 cũng là năm có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất trong 44 năm qua, chỉ đạt 2,3% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Sự suy giảm này đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là ngành sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp kích thích kinh tế để giảm thiểu tác động của đại dịch. Và dự báo năm 2021, GDP Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 7,5 đến 8% .

GDP Trung Quốc
GDP của Trung Quốc

Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc còn đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai. Một số vấn đề đáng chú ý là nợ công và tình trạng phân phối thu nhập không cân bằng. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia khác về các vấn đề như bảo vệ môi trường và thương mại quốc tế.

Tóm lại, GDP của Trung Quốc đã trải qua một sự phát triển nhanh chóng trong những năm qua, nhưng nền kinh tế Trung Quốc còn đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai và cần đưa ra những biện pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề này.

So sánh GDP của Trung Quốc với Mỹ

Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, GDP của Mỹ vẫn cao hơn rất nhiều so với GDP của Trung Quốc.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới năm 2020, GDP của Mỹ đạt khoảng 21,4 nghìn tỷ USD, trong khi GDP của Trung Quốc đạt khoảng 14,3 nghìn tỷ USD. Tức là, GDP của Mỹ lớn hơn khoảng 50% so với GDP của Trung Quốc.

Mặc dù GDP của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phải đối mặt như chính sách tài chính, môi trường kinh doanh và thương mại quốc tế, trong khi Mỹ vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới, với nền công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và khoa học công nghệ phát triển.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang trong quá trình đẩy mạnh các chính sách và cải cách kinh tế để tăng cường sức cạnh tranh với Mỹ và các nước khác trên thế giới. Trung Quốc cũng đang tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, như trí tuệ nhân tạo, blockchain và Internet vạn vật, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tăng cường đòn bẩy kinh tế.

Tóm lại, mặc dù GDP của Trung Quốc đang trong quá trình tăng trưởng, nhưng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với GDP của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đang nỗ lực để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và cải cách để tăng cường đòn bẩy kinh tế của mình.

So sánh GDP của Trung Quốc với các nước Châu Á

Dưới đây là bảng so sánh GDP (năm 2020) của Trung Quốc với một số nước khác tại khu vực Châu Á:

STT Quốc gia GDP (tỷ USD)
1 Trung Quốc 14,3
2 Nhật Bản 4,9
3 Ấn Độ 2,9
4 Hàn Quốc 1,6
5 Indonesia 1,0
6 Saudi Arabia 0,8
7 Thái Lan 0,5
8 Việt Nam 0,3

Như vậy, GDP của Trung Quốc vượt trội hơn rất nhiều so với các nước khác tại khu vực Châu Á. Nhật Bản xếp thứ hai với GDP hơn 4,9 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, GDP của Nhật Bản chỉ bằng khoảng 34% so với GDP của Trung Quốc. Ấn Độ xếp thứ ba với GDP khoảng 2,9 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, GDP của Ấn Độ chỉ bằng khoảng 20% so với GDP của Trung Quốc.

Đáng chú ý, các quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Saudi Arabia, Thái Lan và Việt Nam cũng có GDP đáng kể trong khu vực, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với GDP của Trung Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia này đang phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng phát triển kinh tế trong tương lai.

So sánh GPD của Trung Quốc với các nước Châu Âu

Dưới đây là bảng so sánh GDP (năm 2020) của Trung Quốc với một số nước khác tại khu vực Châu Âu:

STT Quốc gia GDP (tỷ USD)
1 Đức 3,9
2 Vương quốc Anh 2,6
3 Pháp 2,5
4 Ý 1,9
5 Nga 1,5
6 Tây Ban Nha 1,4
7 Hà Lan 0,9
8 Thụy Sĩ 0,7
9 Thụy Điển 0,6
10 Ba Lan 0,5

Như vậy, GDP của Trung Quốc vượt trội hơn nhiều so với các nước khác tại khu vực Châu Âu. Đức xếp thứ hai với GDP hơn 3,9 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, GDP của Đức chỉ bằng khoảng 43% so với GDP của Trung Quốc. Vương quốc Anh, Pháp và Ý đứng sau với GDP lần lượt là 2,6 nghìn tỷ USD, 2,5 nghìn tỷ USD và 1,9 nghìn tỷ USD. GDP của các quốc gia này cũng thấp hơn rất nhiều so với GDP của Trung Quốc.

Nga, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Ba Lan cũng có GDP đáng kể trong khu vực, tuy nhiên, GDP của các quốc gia này vẫn chênh lệch rất lớn so với GDP của Trung Quốc. Tuy nhiên, đáng chú ý là Nga có tiềm năng phát triển kinh tế lớn và là một trong những quốc gia có sản lượng dầu khí lớn nhất thế giới.

So sánh GDP của các nước Châu Mỹ

Dưới đây là bảng so sánh GDP (năm 2020) của Trung Quốc với một số nước khác tại khu vực Châu Mỹ:

STT Quốc gia GDP (tỷ USD)
1 Mỹ 21,4
2 Brazil 2,4
3 Mexico 1,2
4 Canada 1,6
5 Argentina 0,4
6 Colombia 0,3
7 Chile 0,3
8 Peru 0,2
9 Venezuela 0,02
10 Cuba 0,02

Như vậy, GDP của Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với các nước khác tại khu vực Châu Mỹ. Mỹ đứng đầu với GDP hơn 21,4 nghìn tỷ USD, nhưng cũng chỉ bằng khoảng 69% so với GDP của Trung Quốc. Brazil đứng thứ hai với GDP là 2,4 nghìn tỷ USD, tiếp đó là Mexico với 1,2 nghìn tỷ USD và Canada với 1,6 nghìn tỷ USD. GDP của các quốc gia này đều thấp hơn rất nhiều so với GDP của Trung Quốc.

Argentina, Colombia, Chile, Peru, Venezuela và Cuba đều có GDP thấp trong khu vực này. Ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có GDP lớn nhất thế giới và đang trở thành một thế lực kinh tế quan trọng trên thế giới.

Dự báo GDP của Trung Quốc 2023

Dự báo GDP của Trung Quốc trong năm 2023 có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế thế giới, tình hình chính trị, các biến động thị trường tài chính, đầu tư công và sự phát triển của các ngành công nghiệp chính của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số tổ chức dự báo kinh tế đánh giá rằng GDP của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GDP của Trung Quốc có thể tăng trưởng khoảng 5,8% trong năm 2023. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo rằng GDP của Trung Quốc có thể tăng trưởng 5,7% trong năm 2023. Tuy nhiên, các dự báo này đều có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế phát triển kinh tế và tình hình thế giới vào thời điểm đó.

Với những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ và khuyến khích nền kinh tế, cũng như việc tái cấu trúc kinh tế với sự phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thị trường nội địa và các chính sách tiền tệ được điều chỉnh hợp lý, GDP của Trung Quốc trong năm 2023 có thể tiếp tục tăng trưởng với mức độ ổn định.

Tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện nay

Hiện nay, kinh tế Trung Quốc đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 và đã trở lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức và rủi ro cần được giải quyết.

Một số chỉ số kinh tế của Trung Quốc trong năm 2021 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, bao gồm:

 • Tăng trưởng GDP: Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2021 đã vượt qua mức 8%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 6% được đặt ra bởi chính phủ.
 • Xuất khẩu: Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2021, với tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đóng góp rất lớn cho tăng trưởng GDP của Trung Quốc.
 • Tiêu dùng: Mặc dù tiêu dùng chưa hoàn toàn phục hồi, tuy nhiên các chỉ số tiêu dùng như bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, doanh số bán hàng trực tuyến đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021.
 • Đầu tư: Đầu tư công và đầu tư ngoại thương đều tăng trưởng tích cực trong năm 2021.
 • Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt với một số thách thức như:
 • Thâm hụt ngân sách: Trung Quốc đang đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục.
 • Nợ công: Nợ công của Trung Quốc đang tăng lên, với mức độ tăng trưởng cao trong vài năm qua.
 • Thương chiến: Thương chiến giữa Trung Quốc và Mỹ đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu.
 • Nội bộ kinh tế: Nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa trên tiêu dùng nội địa, tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành.

Trên đây là những thông tin về GPD Trung Quốc hiện nay bạn có thể tham khảo qua. Để có thể  hiểu và nắm rõ tình hình phát triển hiện tại của Trung Quốc như thế nào thì mọi người cần theo dõi tin tức, các bản tin kinh tế của Trung thường xuyên.

Post Comment