Monday, 4 Mar 2024
Tin khác Tin tức

Nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên

Việc nhận xét ưu khuyết điểm của đoàn viên được xem là khá quan trọng, bởi qua đó giúp cho đoàn viên nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác cũng như đánh giá cụ thể về quá trình sinh hoạt Đoàn của mình tại đơn vị đang công tác có đạt hay chưa đạt. Để nắm được cách nhận xét phù hợp thì mọi người không nên bỏ lỡ bài viết sau đây của infofinance.vn

Nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên là gì?

Nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên đó chính là bản tự kiểm điểm của Đoàn viên, qua đó mỗi đoàn viên  có thể nêu rõ các thông tin cá nhân , địa chỉ đơn vị mình đang công tác, cùng với đó là những đánh giá cụ thể về quá trình sinh  hoạt đoàn viên tại nơi công tác.  Trong thời gian qua thì các đoàn viên đã có những ưu khuyết điểm gì, ngoài ra trong thời gian tiếp theo có những dự định hay hướng giải quyết ra sao

Tiêu chí nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên

Thông thường nếu bạn đang hoạt động trong đoàn thì sẽ biết được là trong quá trình đi vào hoạt động đều có quy chế riêng để các thành viên của đoàn đi vào khuôn khổ, tạo ra phương hướng đúng đắn cho cơ quan tổ chức, tạo hiệu suất làm việc hiệu quả và đưa cơ quan tổ chức vào kỷ luật thì điều cần thiết là có một cơ quan, một tổ chức hay đoàn thể nào đó

Để vận hành cơ quan tổ chức theo đúng hướng của đoàn thể thì các thành viên của cơ quan tổ chức có nghĩa vụ phải thực hiện theo quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp các thành viên phải viết mẫu nhận xét ưu khuyết điểm của đoàn viên, nếu vi phạm các quy định thì hình thức nhắc nhở mà các cơ quan, tổ chức

Ngoài ra các đoàn viên cũng phải phải hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đoàn cũng như nội quy của tổ chức. Sau đây là một số tiêu chí giúp tổ chức có thể nhận xét ưu khuyết điểm của đoàn viên

Nhiệm vụ được giao hoàn thành một cách xuất sắc

+ Các đoàn viên cần phải chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và của Nhà Nước thì mới có thể được tổ chức đánh giá là nhiệm vụ được giao hoàn thành một cách xuất sắc. Để đủ tiêu chuẩn gia nhập thì các đoàn viên về cơ bản phải thực hiện các chủ trương đó. Ngoài ra các đoàn viên ở cấp cơ sơ cần thực hiện đúng nội quy ở nơi làm việc

+ Cần tham gia mọi hoạt động của Đoàn đó là để thực hiện các chủ trương, ngoài ra trong các phong trào của Đoàn cần hăng hái, năng nổ, hoạt bát, trong các phong trào của chi đoàn và đoàn tổ chức phải luôn đi đầu

+ Phải có thành tích xuất sắc hay hoàn thành nhiệm vụ trong các chương trình rèn luyện của đoàn viên do Đoàn tổ chức

Nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt

+ Các Đoàn viên cần tham gia tất cả các hoạt động của Đoàn (tầm 80%)  thì mới có thể nhận được đánh giá là hoàn thành tốt

+ Các Đoàn viên được đánh giá là hoàn thành tốt trong các hoạt động của Đoàn nếu luôn năng  nổ trong các hoạt động đó

+ Hoàn thành tốt trong các chương trình rèn luyện do Đoàn tổ chức

+ Tại địa phương nơi cư trú Đoàn viên có tham gia các hoạt động của Đoàn

Nhiệm vụ được hoàn thành

+ Những điều cơ bản như hấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nội quy và điều lệ Đoàn thì các Đoàn viên cần thực hiện thì mới có thể nhận xét nhiệm vụ được hoàn thành

+ Các hoạt động của Đoàn thì các đoàn viên có mức hoàn thành được đánh  giá đã tham gia ít nhất 50%

+ Các đoàn viên được đánh giá hoàn thành  nhiệm vụ trong các chương trình rèn luyện do Đoàn tổ chức

Nhan-xet-uu-khuyet-diem-cua-doan-vien
Nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên

Nhiệm vụ không hoàn thành

+ Các nhiệm vụ được nêu trên thì hầu hết các đoàn viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Có nghĩa là tỷ lệ đạt của đoàn viên chỉ đạt dưới 50%. Ngoài ra nhiệm vụ không hoàn thành đối với các chương trình rèn luyện của đoàn viên

+ Trong quá trình hoạt động đoàn viên vi phạm các quy định về nghị quyết và điều lệ Đoàn, đang phải chịu kỷ luật.

Nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN

Kính gửi: ·         BCH Đoàn………..

·         Chi ủy chi bộ ………

Tôi tên là: ………………… Sinh ngày: ……………

Nơi sinh: ………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………….

Dân tộc: ……. Tôn giáo: ………Nghề nghiệp: ……

Trình độ học vấn: ……………………………………

Chức vụ chính quyền đoàn thể: ……………………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………

Tại: …………………………………………………….

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

Ưu điểm.

– Tôi luôn có trách nhiệm chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng

– Về lối sống luôn trong sạch và giản dị và có đạo đức tốt

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Trong chi Đoàn luôn có quan hệ tốt với các đồng chí với bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh. Có tinh thần trách nhiệm cao luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn. Hướng dẫn anh em đồng chí và đồng nghiệp tích cực giúp đỡ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Khuyết điểm

– Trong công tác chỉ đạo Chi đoàn còn chưa linh hoạt và còn nóng nảy, nôn nóng

–  Trong hoạt động của các đoàn viên khi nhận thấy những cái xấu còn chưa kiên quyết đấu tranh nhằm hạn chế những cái chưa đạt được của mình

– Hầu như trong các bản nhận  xét thì có mục phê bình và tự phê bình thì vẫn còn rụt rè chưa tự tin đưa ra lời nhận xét đúng

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày….tháng….năm…

Người viết bản kiểm điểm

Mẫu tự nhận xét ưu khuyết điểm của đoàn viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên:………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………

Qua quá trình quấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân:

– Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và Nhà Nước ta đă chọn. Tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, nội quy quy chế của cơ quan, của chi bộ giao, 6 bài học lý luận chính trị của TW Đoàn… Bản thân luôn chấp hành tốt các nội quy quy chế của cơ quan, chấp hành chủ trương của Đoàn, Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện theo điều lệ đoàn.

– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người tin tưởng quí mến. Tinh thần và kết qủa thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện, tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đoàn viên, Đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chuyên môn. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình… Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3. Về công tác hoạt động phong trào VH-VN-TDTT:

Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào mang tính tập thể mà cơ quan, chi đoàn phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ bản thân, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi đoàn:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần ý thức vì thái độ của bản thân trong việc xây dựng tập thể chi đoàn vững mạnh. Chấp hành, phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, của chi đoàn phân công. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

II. KHUYẾT ĐIỂM:

  • Kết quả thực hiện công việc còn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
  • Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
  • Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.
  • Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. HƯỚNG PHẤN ĐẤU, KHẮC PHỤC CỦA BẢN THÂN:

  • Cố gắng nhiều hơn trong công việc, trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tự giác, học hỏi thêm ở đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn nữa. Bên cạnh đó, tham gia nhiều hơn hoạt động của cơ quan, chi đoàn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
  • Tôi nguyện trung thành với lý tưởng vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn, để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
………., ngày…..tháng…..năm…….
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên

Dưới đây là một số lưu ý đối với các Đoàn viên khi nhận xét ưu khuyết điểm mà infofinance.vn muốn chia sẻ cho mọi người tham khảo

+ Các tập thể hay cá nhân phải hoàn thành việc đánh giá xếp loại chất lượng mới được kiểm điểm. Đối với những cá nhân vắng mặt hay chưa được đánh giá xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá xếp loại trong thời gian sớm nhất

+ Phải hủy bỏ kết quả và xếp loại lại nếu phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại khi đã tập thể cá nhân đã được xếp loại chất lượng

+ Việc đánh giá nhận xét hay xếp loại chất lượng thì phải đánh giá cấp dưới trước, cấp trên sau. Lãnh đạo tập thể quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

+ Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng khi đoàn viên chuyển nơi công tác. Phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi khi đoàn viên có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên

Trên đây là thông tin về việc nhận xét ưu khuyết điểm của Đoàn viên, cùng với đó là mẫu tự nhận xét của Đoàn viên, đồng thời những lưu ý khi nhận xét. Hy vọng với những  thông tin mà mọi người vừa tham khảo trên sẽ giúp các Đoàn viên có thể tự tin nhận xét khi hoạt động trong công tác đoàn tại đơn vị

Post Comment