Thursday, 25 Apr 2024
Tin khác Tin tức

Cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 mới mẫu hay nhất 2024

Đối với giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học thì nắm rõ cách ghi sổ chủ nhiệm là rất quan trọng, với cuốn sổ chủ nhiệm giáo viên dùng để đánh giá hay theo dõi học sinh một cách chính xác nhất. Trong bài viết dưới đây của infofinance.vn sẽ chia sẻ cách viết sổ chủ nhiệm lớp 2 mới mọi người cùng tham khảo nhé!

Sổ chủ nhiệm tiểu học lớp 2 là gì?

Sổ chủ nhiệm lớp 2 là loại sổ bắt buộc trong hồ sơ quy định của giáo viên chủ nhiệm tiểu học lớp 2, thông qua cuốn sổ chủ nhiệm đó giáo viên có thể ghi chép lại tổng quan thông tin về lớp học mình đang chủ nhiệm, đồng thời giúp có thể phục vụ cho công tác quản lý chuyên môn của giáo viên chủ nhiệm và các cấp quản lý.

Nội dung của sổ chủ nhiệm lớp 2

Sau đây là một số nội dung theo quy định của sổ chủ nhiệm lớp 2 cần có đó là nhiệm vụ của học sinh, nội quy trường học, cách tổ chức lớp học về (sơ đồ lớp học, ban cán sự lớp, danh sách học sinh theo từng nhóm, từng tổ), những kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm trong năm học, các mục tiêu cần đạt được, thông tin về phụ huynh học sinh và những đánh giá của giáo viên chủ nhiệm về học sinh

Sổ chủ nhiệm lớp 2 có chức năng gì?

Với sổ chủ nhiệm lớp 2 khi được các giáo viên chủ nhiệm lập thì đều có những chức năng thiết thực cho giáo viên. Vậy chức năng cụ thể là gì thì mọi người cùng tham khảo qua nội dung dưới đây

+ Tất cả thông tin của học sinh đều được giáo viên chủ nhiệm quản lý và theo dõi thông qua cuốn sổ chủ nhiệm

+ Đồng thời thông qua số chủ nhiệm đó là cơ sở giúp cho giáo viên chủ nhiệm có thể theo dõi diễn biến cũng như tình hình của lớp học, sau đó sử dụng sổ để báo cáo lên cấp quản lý nhà trường nhanh chóng

+ Vào cuối năm thì giáo viên chủ nhiệm tiểu học sẽ tổng kết và khen thưởng cho học sinh  vào cuối năm, vì vậy khi có sổ chủ nhiệm giáo viên sẽ tổng hợp tài liệu dễ dàng để đánh giá

+ Ngoài ra sổ chủ nhiệm còn là hồ sơ quan trọng để đánh giá năng lực của giáo viên

Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 2 mới hay nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…..

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

SỔ CHỦ NHIỆM

Họ và tên giáo viên: …………………..………………….….

Chủ nhiệm: …………………..………………….………………

Trường Tiểu học: …………………..………………….……..

Huyện – Thành phố: …………………..………………….…

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP….

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

+ Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

+ Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

+ Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

+ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

+ Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

+ Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

+ Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

+ Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

+ Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có các nhiệm vụ sau đây:

+ Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

+ Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

+ Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

Chương V

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh

Học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục, nội quy của nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, người già, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương.

Điều 35. Quyền của học sinh

Được học tập

+ Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

+ Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

+ Học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn chưa được đi học ở nhà trường nếu có nguyện vọng chuyển đến học trong một trường tiểu học thì được hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.

+ Học sinh khuyết tật được học hòa nhập ở một trường tiểu học; được đảm bảo các điều kiện để học tập và rèn luyện; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.

Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.

+ Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

+ Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường.

+ Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội.

+ Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ và báo cáo trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

+ Học sinh có kết quả học tập còn hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ mà vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ chưa hoàn thành của các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, giáo viên báo cáo hiệu trưởng xem xét quyết định lên lớp hoặc ở lại lớp, đồng thời cùng với gia đình quyết định các biện pháp giáo dục phù hợp.

Được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, dân chủ; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân; được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của cá nhân.

Được nhận học bổng và được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 mới

Với mẫu số chủ nhiệm lớp 2 được infofinance.vn chia sẻ bên trên thì mọi người cũng cần tìm hiểu thêm về cách ghi sổ chủ nhiệm hoàn chỉnh sau đây

Cach-ghi-so-chu-nhiem-lop-2-moi
Cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 mới

Mục nhiệm vụ của học sinh

+ Học sinh lớp 2 có quyền lợi, nhiệm vụ gì thì nên nêu rõ trong trang đó

+ Nêu rõ những hành vi và biểu hiện mà học sinh không được phép làm

+ Cần đưa ra hình thức khen thưởng cũng như kỷ luật rõ ràng để học sinh có thể nắm bắt mà phát huy hay thay đổi

+ Những vật dụng phục vụ cho việc học tập của học sinh như sách vở hay vật dụng phải có quy  định rõ ràng

Mục thông tin về học sinh

+ Thông qua giấy khai sinh của từng học sinh để điển họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính học sinh cho chính xác

+ Họ và tên cha mẹ, địa chỉ và số điện thoại, sổ hộ khẩu

+ Trên 3 lĩnh vực chấm điểm là thành viên trong nhóm  và theo dõi kết quả rèn luyện, cùng với đó là danh hiệu kết quả năm trước và những ghi chú

Mục ban cán sự lớp

+ Từng học sinh được phân công chức vụ và nhiệm vụ cụ thể

+ Nhiệm vụ của từng vị trí phải làm gì và chủ nhiệm lớp làm gì

+ Theo từng học kỳ trong năm bán sự lớp phải thay đổi theo từng

+ Nhiệm vụ của các nhóm phải rõ ràng

Mục danh sách học sinh phân chia theo nhóm

+ Nêu rõ tên các học sinh theo nhóm và trưởng nhóm là học sinh nào,và nên thay đổi theo học kỳ

+ Phụ thuộc vào mô hình học tập và phương pháp giảng dạy mà có nhóm chia khác nhau

+ Nắm rõ danh sách đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ và vai trò của hội

+ Giáo viên phải có được danh sách những học sinh có khả năng đặc biệt hay có năng khiếu khác

+ Học sinh tham gia câu  lạc bộ sở thích thì phải có danh sách rõ ràng

+ Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mục kế hoạch năm học

+ Giáo viên chủ nhiệm cần dựa trên cơ sở nào để xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh

+ Cần có số liệu thống kê kết quả rèn luyện của năm học trước của lớp chuẩn bị chủ nhiệm

+ Xác đinh để cả lớp theo dõi và sửa chửa những học sinh đặc biệt

Các mục tiêu cần đạt

+ Trong 3 lĩnh vực như môn học, hoạt động giáo dục, kỹ năng, phẩm chất giáo viên đưa ra số liệu cụ thể cần đạt

+ Các chỉ tiêu khác như vở sạch chữ đẹp, các danh hiệu của lớp, các phong trào, hoạt động giáo  dục và hoạt động ngoại khóa cần nêu ra cụ thể

Mục các biện pháp thực hiện

+ Cần nêu rõ mục tiêu và biện pháp rõ ràng làm thế nào để duy trì tổng số và đạt được nó

+ Về chất lượng giáo dục của các môn học  cũng như hoạt động giáo dục thì phải có mục tiêu rõ ràng, làm như thế nào để đạt được

+ Về khả năng và phẩm chất thì có mục tiêu và cách làm như thế nào

Mục theo dõi các khoản đóng góp

+ Có rất nhiều khoản cần đóng nên giáo viên nên chia ra các cột cho tiện theo dõi để phù hợp với yêu cầu của từng phòng giáo dục

+ Những khoản mà giáo viên chủ nhiệm được thu hay được phép thu hộ theo yêu cầu của cấp trên thì sẽ khác

Mục theo dõi biểu hiện cần khen thưởng và nhắc nhở

+ Từng địa phương sẽ có yêu cầu khác nhau

+ Ghi theo tiến trình thời gian

+ Làm căn cứ để cho tiết giáo dục tập thể hay đánh giá các đợt

Mục theo dõi phụ huynh học sinh

+ Cần có giáo án họp phụ huynh cụ thể và đề ra kế hoạch cụ thể

+ Cần nắm danh sách phụ huynh học sinh đi họp chính xác

+ Phải thiết lập biên bản họp phụ huynh hoàn chỉnh và rõ ràng ở cuối buổi họp

Nội dung bài viết trên mà mọi người vừa tham khảo về cách ghi sổ chủ nhiệm lớp 2 mới, hy vọng với những gì tìm hiểu được thì sẽ giúp các giáo viên chủ nhiệm lớp 2 thuận tiện hơn trong việc quản lý và đánh giá học sinh một cách dê dàng và chính xác nhất

Post Comment