Thursday, 23 Mar 2023
Tin tức Tra cứu

Danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất 2023 – Thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu

Nếu mọi người đang tìm kiếm danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất thì hãy đọc bài viết dưới đây của Info Finance. Các thông tin đã được cập nhật đến thời điểm hiện tại và có kết quả chính xác. Ngoài ra, các thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu và các bước thực hiện cũng được hướng dẫn chi tiết để mọi người tất toán thành công.

Danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất

Dưới đây là danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất đã được cập nhật đến thời điểm hiện tại, mọi người có thể tra cứu trong bảng sau:

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Kết quả hồ sơ
1 Bùi Đình Lục 17/11/1977 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
2 Bùi Mạnh Tuyên 16/09/1988 Hồ sơ đủ
3 Bùi Thanh Hoan 21/08/1993 Hồ sơ đủ
4 Bùi Văn Thùy 25/09/1980 Hồ sơ đủ
5 CHU THANH LAN 01/07/1986 Hồ sơ đủ
6 Dương Chí Tâm 01/01/1990 Hồ sơ đủ
7 Dương Văn Thuận 05/02/1985 Hồ sơ đủ
8 Đào Tiến Trung 29/11/1981 Hồ sơ đủ
9 Đào Xuân Lực 27/03/1988 Hồ sơ đủ
10 Đặng Bá Hòa 24/09/1991 Hồ sơ đủ
11 Đặng Văn Cường 05/04/1988 Hồ sơ đủ
12 Đậu Văn Sơn 17/12/1991 Hồ sơ đủ
13 Đinh Văn Thiên 01/02/1984 Bổ sung bản dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú
14 Đoàn Bá Phi 07/05/1985 Hồ sơ đủ
15 Đoàn Minh Lống 10/10/1991 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
16 Đoàn Văn Sáng 30/12/1987 Hồ sơ đủ
17 Đoàn Văn Vinh 03/05/1989 Hồ sơ đủ
18 Đỗ Đức Hiếu 08/07/1998 Hồ sơ đủ
19 Đỗ Đức Hoàng Thao 06/09/1984 Hồ sơ đủ
20 Giang Văn Toàn 15/02/1977 Hồ sơ đủ
21 Hà Văn Huynh 19/12/1986 Hồ sơ đủ
22 Hoaàng Văn Thắng 13/11/1988 Hồ sơ đủ
23 Hoàng Dương 10/09/1992 Hồ sơ đủ
24 Hoàng Hoa Thắng 03/05/1978 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
25 Hoàng Thị Duyên 05/05/1990 Hồ sơ đủ
26 Hoàng Thị Phượng 12/03/1990 Hồ sơ đủ
27 Hoàng Văn Quang 20/10/1985 Hồ sơ đủ
28 Hồ Sỹ Thuyên 16/02/1989 Hồ sơ đủ
29 Huỳnh Sĩ Lâm 20/09/1988 Hồ sơ đủ
30 Lê Chí Huy 11/12/1989 Hồ sơ đủ
31 Lê Khắc Long 05/05/1989 Hồ sơ đủ
32 Lê Văn Minh 26/09/1992 Hồ sơ đủ
33 Lê Văn Tiển 10/03/1988 Hồ sơ đủ
34 Lê Văn Xuân 15/11/1980 Hồ sơ đủ
35 Lê Xuân Đại 02/01/1986 Hồ sơ đủ
36 Lưu Xuân Thưởng 28/07/1987 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
37 Mai Văn Luận 01/01/1989 Hồ sơ đủ
38 Ngô Văn Thịnh 04/09/1982 Hồ sơ đủ
39 Ngô Văn Tráng 28/08/1986 Hồ sơ đủ
40 Nguyễn Dũng Em 10/08/1991 Hồ sơ đủ
41 Nguyễn Duy Đan 02/05/1991 Hồ sơ đủ
42 Nguyễn Duy Phương 22/08/1988 Hồ sơ đủ
43 Nguyễn Đăng Tuấn 08/01/1973 Hồ sơ đủ
44 Nguyễn Đình Ý 16/08/1989 Hồ sơ đủ
45 Nguyễn Đức Thịnh 19/09/1989 Hồ sơ đủ
46 Nguyễn Hà Thu 01/12/1990 Hồ sơ đủ
47 Nguyễn Hoa Lư 10/08/1988 Hồ sơ đủ
48 Nguyễn Khắc Được 26/06/1998 Hồ sơ đủ
49 Nguyễn Minh Đăng 09/10/1987 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
50 Nguyễn Ngọc Ánh 03/08/1989 Bổ sung hộ chiếu gốc
51 Nguyễn Tiến Dưỡng 19/08/1982 Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn
52 Nguyễn Thái Sơn 23/10/1983 Hồ sơ đủ
53 Nguyễn Thăng Phương 04/01/1991 Hồ sơ đủ
54 Nguyễn Thế Hiệp 10/10/1992 Hồ sơ đủ
55 Nguyễn Thế Huy 15/10/1975 Hồ sơ đủ
56 Nguyễn Thị Hóa 16/08/1984 Hồ sơ đủ
57 Nguyễn Thị Hồng Yến 18/06/1984 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
58 Nguyễn Thị Nguyệt 04/09/1992 Hồ sơ đủ
59 Nguyễn Thị Thanh Bình 26/10/1992 Bổ sung bản photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu
60 Nguyễn Thị Vân Anh 27/11/1991 Hồ sơ đủ
61 Nguyễn Thọ Trí 15/03/1990 Bổ sung hộ chiếu gốc
62 Nguyễn Thu Thủy 06/11/1985 Bổ sung bản photo chứng thực đủ hộ chiếu mới
63 Nguyễn Trọng Đại 15/03/1982 Hồ sơ đủ
64 Nguyễn Trọng Tráng 23/11/1990 Hồ sơ đủ
65 Nguyễn Trường Sơn 28/08/1989 Hồ sơ đủ
66 Nguyễn Trường Sơn 24/09/1996 Hồ sơ đủ
67 Nguyễn Văn Biên 04/12/1990 Bổ sung bản photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu
68 Nguyễn Văn Dân 05/02/1982 Hồ sơ đủ
69 Nguyễn Văn Dũng 11/12/1990 Hồ sơ đủ
70 Nguyễn Văn Điện 15/01/1990 Hồ sơ đủ
71 Nguyễn Văn Hải 03/06/1986 Hồ sơ đủ
72 Nguyễn Văn Hinh 19/11/1985 Bổ sung bản dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú
73 Nguyễn Văn Hưng 03/04/1989 Hồ sơ đủ
74 Nguyễn Văn Khiêm 03/04/1986 Hồ sơ đủ
75 Nguyễn Văn Mạnh 05/07/1998 Hồ sơ đủ
76 Nguyễn Văn Mỉnh 04/01/1983 Hồ sơ đủ
77 Nguyễn Văn Tuấn 06/08/1984 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc
78 Nguyễn Văn Tuấn 15/06/1993 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước
79 Nguyễn Văn Thắng 05/12/1985 Hồ sơ đủ
80 Nguyễn Văn Thọ 11/09/1989 Hồ sơ đủ
81 Nguyễn Việt Hung 29/07/1990 Hồ sơ đủ
82 Nguyễn Xuân Tài 05/08/1988 Hồ sơ đủ
83 Ong Thế Quyết 17/10/1981 Hồ sơ đủ
84 Phạm Đức Đăng 01/04/1991 Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc
85 Phạm Trung Thanh 1988-06-24 Hồ sơ đủ
86 Phạm Văn Bắc 17/06/1990 Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 và photo chứng thực đủ hộ chiếu
87 Phạm Văn Quân 26/09/1989 Hồ sơ đủ
88 Tạ Thị Ngân 19/07/1993 Hồ sơ đủ
89 Tăng Đức Hiếu 27/09/1985 Hồ sơ đủ
90 Tống Xuân Tuyền 25/10/1990 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
91 Trần Anh Tuấn 16/07/1984 Hồ sơ đủ
92 Trần Hà Trung 18/07/1985 Bổ sung photo chứng thực đủ dấu trong hộ chiếu
93 Trần Minh Công 22/02/1982 Hồ sơ đủ
94 Trần Thanh Tùng 02/11/1989 Hồ sơ đủ
95 Trần Văn Đức 24/02/1989 Hồ sơ đủ
96 Trần Văn Hoàng 05/09/1993 Hồ sơ đủ
97 Trần Văn Hùng 06/03/1991 Hồ sơ đủ
98 Trần Văn Thắng 10/02/1988 Hồ sơ đủ
99 Trần Văn Thuật 23/06/1984 Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn
100 Trương Văn Phi 10/09/1989 Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước
101 Trương Văn Thương 29/03/1988 Hồ sơ đủ
102 Võ Văn Nhật 18/12/1987 Hồ sơ đủ
103 VÕ VĂN TOÀN 23/01/1992 Hồ sơ đủ
104 Vũ Mạnh Trường 05/04/1980 Hồ sơ đủ
105 Vũ Văn Tuấn 22/07/1992 Hồ sơ đủ
106 Vũ Văn Thuận 23/12/1986 Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

Lưu ý:

+ Những NLĐ thiếu bản photo công chứng hộ chiếu tất cả các trang nhưng đã nộp bản gốc vào bộ hồ sơ, vui lòng chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc về địa chỉ gia đình qua đường bưu điện

+ Những NLĐ thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, vui lòng chờ Trung tâm gửi bản gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình

+ Những NLĐ có hồ sơ bị thiếu cần bổ sung bằng cách gửi giấy tờ qua đường bưu điện về Trung tâm Lao động ngoài nước. Bên ngoài phong bì ghi rõ thông tin theo cú pháp “Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ”

+ Sau khi Trung tâm Lao động ngoài nước kiểm tra và thanh lý hợp đồng, mọi người sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn điện thoại. Sau đó liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội để nhận lại tiền ký quỹ

Thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu

Đối với người lao động chưa xuất cảnh

Thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu này được áp dụng cho các trường hợp bị huỷ hợp đồng, bị từ chối visa, lý do cá nhân, sức khoẻ không đạt yêu cầu…

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn xin rút tiền ký quỹ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

+ Bản gốc của giấy xác nhận ký quỹ

+ 3 bản của hợp đồng đưa người lao động đến Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

+ Đối với người lao động đã nộp hồ sơ tuyển dụng qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì cũng sẽ nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ 100 triệu tại địa điểm này

+ Đối với người lao động tái nhập cảnh (bao gồm lao động mẫu mực và lao động CBT): nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ 100 triệu trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước

danh-sach-rut-tien-ky-quy-moi-nhat-2022-3
Danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất

Đối với người lao động đã xuất cảnh

Áp dụng cho các trường hợp người lao động về nước đúng hạn, trước hạn hoặc chuyển đổi tư cách lưu trú. Thủ tục cũng như các bước thực hiện sẽ phức tạp hơn so với người lao động chưa xuất cảnh và sẽ được infofinance.vn hướng dẫn ngay sau đây.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn xin rút tiền ký quỹ

+ Phiếu khai báo thông tin (truy cập vào liên kết sau để tải mẫu: http://colab.gov.vn/tin-tuc/1070/PHIEU-KHAI-BAO-THONG-TIN.aspx)

+ Hộ chiếu bản gốc

+ Hộ chiếu bản photocopy (tất cả các trang) có công chứng

+ Giấy xác nhận kế hoạch về nước (bằng tiếng Hàn: 출국예정사실확인서) được cấp bởi Trung tâm việc làm tại Hàn Quốc (고용센터)

+ Hợp đồng đưa người lao động đến Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS

+ Các minh chứng về việc chuyển đổi hình thức lưu trú (đối với những NLĐ chuyển đổi từ visa E9 sang visa lưu trú dài hạn)

+ Các minh chứng về việc không cư trú và làm viêc bất hợp pháp tại Hàn Quốc (Áp dụng cho những NLĐ bị cưỡng chế về nước vì vi phạm pháp luật)

Lưu ý: Việc hoàn trả tiền ký quỹ chỉ được tiến hành sau khi NLĐ đã về nước (áp dụng cho những người chuyển sang Visa G1)

danh-sach-rut-tien-ky-quy-moi-nhat-2022-2
Danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Mọi người cần tiến hành nộp hồ sơ tại Hàn Quốc và tại Việt Nam. Với những trường hợp khác nhau thì cách nộp và địa điểm nộp cũng có sự khác biệt. Cụ thể như sau:

Tại Hàn Quốc:

+ Đối với người lao động về nước: gửi phiếu “Phiếu xác nhận kế hoạch về nước” và “Phiếu khai báo thông tin” đến Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Có thể gửi theo địa chỉ email [email protected] hoặc số fax: 02 – 393 – 6888.

– Đối với NLĐ chuyển đổi hình thức lưu trú: nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc (vui lòng mang theo bản gốc để đối chiếu).

Hoặc gửi bản sao có công chứng của các cơ quan có thẩm quyền và gửi theo đường bưu điện về địa chỉ 서울 서대문구 충정로3가 222, 골든브릿지빌딩 8층 베트남EPS근로자 관리사무소

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khai báo chuyển đổi tư cách lưu trú (truy cập vào đường link để tải mẫu: http://colab.gov.vn/tin-tuc/692/DON-KHAI-BAO-THAY-DOI-TU-CACH-LUU-TRU.aspx)

+ CMND và hộ chiếu người nước ngoài, giấy đăng ký kết hôn của vợ/chồng (áp dụng cho các trường hợp chuyển sang visa F6)

+ Ngoài ra, có thể được yêu cầu thêm các minh chứng về việc chuyển đổi hình thức lưu trú đối với các loại visa khác

danh-sach-rut-tien-ky-quy-moi-nhat-2022-1
Thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu

Tại Việt Nam

+ Đối với người lao động đã nộp hồ sơ tuyển dụng qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội: nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ 100 triệu tại Sở

+ Đối với người lao động tái nhập cảnh (bao gồm lao động mẫu mực và lao động CBT): nộp hồ sơ rút tiền ký quỹ 100 triệu trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước

Lưu ý:

Nếu người lao động thay đổi tư cách cư trú nhưng không thể đến trực tiếp Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn tất thủ tục và tất toán kỹ quỹ thì có thể uỷ quyền cho người thân nhận lại tiền. Các thủ tục uỷ quyền sẽ được ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn.

Trên đây là danh sách rút tiền ký quỹ mới nhất và các thủ tục rút tiền ký quỹ 100 triệu đã được Info Finance hướng dẫn, hy vọng các thông tin được cung cấp hữu ích với mọi người. Hồ sơ và thủ tục cần được chuẩn bị kỹ càng, đúng yêu cầu thì quá trình mới được diễn ra nhanh chóng và trơn tru.

Tham khảo thêm:

Post Comment

You cannot copy content of this page