Wednesday, 22 May 2024
Đầu Tư Thị trường Thị trường chứng khoán Tin tức

Hợp đồng giao dịch tương lai

Hợp đồng giao dịch tương lai là một cam kết hợp pháp để mua hoặc bán một hàng hóa cụ thể, một chứng khoán ở một giá trị các bên quy định trước, vào thời gian cụ thể trong tương lai. Hợp đồng giao dịch tương lai được đặt chuẩn theo số lượng và chất lượng để thuận tiện cho việc mua bán, trao đổi trong tương lai.  

Hợp đồng giao dịch tương lai có ngày hết hạn, nếu không có thời gian hết hạn thì đó là CFD (hợp đồng chênh lệch). Vậy cfd là gì? Là người mua và người bán giao dịch ký quỹ mà không cần có tài sản. Hai bên đều tự quyết về biến động giá và chấp nhận việc trao đổi có sự khác biệt về giá. 

Sử dụng hợp đồng tương lai 

Hợp đồng tương lai được sử dụng do hai loại người tham gia thị trường:  

  • Hedger (phòng vệ giá): là người bán hay mua tài sản phòng ngừa rủi ro hay bảo đảm giá trị của hàng hóa được bán hay mua. Họ dùng hợp đồng tương lai để bảo đảm rằng họ có người mua và giá thuận lợi, phòng ngừa mọi thay đổi trong thị trường.   
  • Speculator (đầu cơ): nhiều giá cả hàng hóa giao động theo một mô hình có thể dự đoán, tạo lợi nhuận cho giao dịch tương lai, ngay cả khi không thấy lời trước mắt. Người giao dịch hay quản lý quỹ dùng tương lai để đánh cược giá cả của tài sản cơ sở.  

Cách vận hành hợp đồng tương lai 

Một nhà sản xuất dầu đặt kế hoạch bán một triệu thùng trong năm sau. Giá hiện tại là $50/thùng. Phía sản xuất có thể bán dầu vào năm sau với giá hiện tại của ngày hôm nay.  

Do tính bốc hơi của giá dầu, giá dầu vào thời điểm hiện tại có thể giao khác với giá bây giờ. Nếu nhà sản xuất nghĩ giá sẽ cao hơn vào năm sau, họ sẽ chọn giải pháp không chốt giá ngay bây giờ. Còn nếu giá $50 là tốt thì họ sẽ chốt giá trong hợp đồng tương lai. 

Các loại hợp đồng tương lai 

  • Hợp đồng nông nghiệp: gồm vải, sữa, cà phê, đường và gia cầm 
  • Hợp đồng năng lượng: gồm dầu thô, gas tự nhiên 
  • Hơp đồng kim loại: như vàng, sắt, đồng 
  • Hợp đồng tiền tệ: liên quan đến biến động tỷ giá ngoại tệ  
  • Hợp đồng tài chính: liên quan đến chứng khoán, chỉ số của chứng khoán 

Tóm lại, hợp đồng giao dịch tương lai mở ra không gian cho nhà đầu tư chấp nhận rủi ro. Yêu cầu về ký quỹ đối với hàng hóa, tiền tệ chạy tốt trong thị trường tương lai. Tính tham khảo cao, định giá dễ, ngừa dao động giá cả. Tuy nhiên, hợp đồng này không kiểm soát được sự cố tương lai như thiên tai, thời tiết bất ngờ, vấn đề chính trị ảnh hưởng đển cung và cầu.  

Chưa hết, động lưc càng cao tạo dao động trong tương lai. Và cuối cùng, ngày hết hạn càng đến gần thì hàng hóa càng bớt hấp dẫn. 

Post Comment