Thursday, 8 Jun 2023
Kiến thức Tài chính Thị trường

Công thức và Cách tính vòng quay vốn tín dụng và hệ số dư nợ 2023

  • Vòng quay vốn tín dụng là gì?
  • Công thức tính vòng quay vốn tín dụng?
  • Vòng quay vốn tín dụng để làm gì?

Đây chắc hẳn là thắc mắc của không ít bạn đọc hôm nay hãy cùng infofinace.vn theo dõi bài viết dưới đây giải đáp những thắc mắc trên và thông qua đó là cung cấp những thông tin hữu ích về vòng quay vốn tín dụng và công thức tính vòng quay vốn tín dụng nhé.

Vòng quay vốn tín dụng là gì?

Vòng quay vốn tín dụng – Credit Turnover là một chỉ tiêu quan trọng được các ngân hàng sử dụng để tính toán và đánh giá khả năng các tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chất lượng tín dụng là gì?

Các doanh nghiệp phải vận động trong cơ chế thị trường để có thể tồn tại và phát triển, bên cạnh đó việc tạo ra lợi ra lợi thế cạnh tranh và thích ứng với thị trường người tiêu dùng liên tục thay đổi đòi hỏi các doanh nghiệp cần các biện pháp thiết thực và hữu hiệu để thỏa mãn như cầu của khách hàng.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng được xem như sự đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, thỏa mãn được nhu cầu phù hợp với quy luật phát triển chung trong nền kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển liên tục của các tổ chức tín dụng.

Với các định nghĩa nêu trên, chúng ta có thể hiểu được chất lượng tín dụng cần phải đáp ứng được đánh giá giá trên 3 khía cạnh là ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.

Công thức tính vòng quay vốn tín dụng

Với công thức tính vòng quay vốn tín dụng chúng ta có thể biết được một đồng vốn của ngân hàng được sử dụng cho vay trong năm, chỉ tiêu này càng lớn thì thể hiện nguồn vốn được luân chuyển nhanh và tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau:

  • Vòng quay vốn Tín dụng = Doanh số thu nợ/ dư nợ bình quân (Đơn vị: vòng)
  • Với dư nợ bình quân = ( Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ ) / 2

(Nên xem thêm => Dư Nợ Là Gì)

Số vòng quay vốn tín dụng giúp chúng ta hiểu được khả năng các ngân hàng thu được nợ để có thể tiếp tục cho vay, việc thể sử dụng công thức thể hiện được tốc độ luân chuyển các khoản vay trong nền kinh tế hợp lý hay không.

Trong đó vòng quay tín dụng càng cao thì nguồn vốn càng được sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí tạo ra lợi nhuận lớn trong lưu thông và ngược lại, trên thực tế đây là chỉ một chỉ tiêu sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng.

vong-quay-von-tin-dung-la-gi
Vòng quay vốn tín dụng là gì?

Chưa có một định nghĩa cụ thể nào trên danh nghĩa các văn bản pháp luật hay dưới luật đề cập đến các quy định về chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng, tại các Ngân hàng thương mại hiện nay việc lên kế hoạch và phân tích hoạt động kinh doanh cũng không sử dụng chỉ tiêu vòng quay tín dụng mà thay vào đó người ta tính toán chỉ tiêu dư nợ.

Chỉ tiêu dư nợ là gì?

  • Chỉ tiêu dư nợ = Dư nợ ngắn hạn (hoặc trung, dài hạn) / Tổng dư nợ

Theo chu kỳ, chỉ tiêu dư nợ được chia thành ba loại dựa vào thời hạn cho vay như ngắn, trung và dài hạn để định lượng và xác định cơ cấu tín dụng trong các trường hợp, chỉ tiêu này được ưu tiên sử dụng vì tính hợp lý trong việc xác định biến động tỷ trong dư nợ tín dụng của ngân hàng, tổ chức tín dụng qua các thời kỳ.

Trong đó tỷ trọng chỉ tiêu dư nợ càng cao thì mức độ phát triển tín dụng càng lớn thể hiện sự uy tín trong nghiệp vụ và mối quan hệ tốt với đối tượng khách hàng.

Ứng dụng của vòng quay vốn tín dụng?

Có lẽ khó có thể so sánh đánh giá tác động của chỉ tiêu dư nợ và vòng quay vốn tín dụng và lợi ích chúng mang lại, bởi chúng bắt nguồn từ hai đơn vị kinh doanh doanh tín dụng với kiến thức tài chính, nếu doanh nghiệp nào tạo ra nhiều lợi nhuận hơn thì có vòng quay tín dụng nhiều hơn.

Tuy nhiên trên thực tế thì lợi nhuận lại được tạo ra dựa trên định nghĩa về số dư, mức lãi suất và thời gian vay, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mỗi tổ chức tín dụng đều có 1 đồng tiền vốn như nhau, trong khi ngân hàng A lại áp dụng các chính sách ưu đãi theo quý nên mỗi năm sẽ có thể cho vay 4 đồng, 4 đồng doanh thu nợ, và dư nợ là 1 đồng như vậy số vòng quay tín dụng là 4 vòng.

Tuy nhiên ngân hàng B lại áp dụng chính sách ưu đãi ở kỳ hạn vay 1 năm, nên mỗi năm chỉ cho vay 1 đồng, dư nợ 1 đồng và doanh số cho vay là 1 đồng nên số vòng quay tín dụng là 1.

Nếu ở mức lãi suất cho vay như nhau thì kết quả sẽ cho ra như nhau mặc dù số vòng quay tín dụng có sự chênh lệch lớn, qua đó chúng ta có thể hiểu được, vòng quay tín dụng chỉ phản ánh một khía cạnh nhất định của chính sách tín dụng trong tổ chức.

Nếu vòng quay tín dụng nhiều thì ngân hàng cho vay ngắn hạn, và ngược lại nếu số vòng quay tín dụng ít thì ngân hàng thiên về cho vay trung và dài hạn. Để xét về chênh lệch hiệu quả và so sánh từ góc độ kế toán giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ chúng ta cần phải sử dụng chỉ tiêu dư nợ cuối kì.

Giới thiệu Trang https://animalworld.vn Chuyên chia sẻ kiến thức, những thông tin bạn chưa biết về thế giới động vật như chúng sống ở đâu, đặc điểm ngoại hình, cách nuôi, giá bao nhiêu,…

Vòng quay vốn tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động và sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng vay, cũng như sự phát triển của tổ chức tín dụng. Hy vọng thông qua bài viết infofinance.vn có thể cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn về cách tính vòng quay vốn tín dụng cũng như các thông tin khác, chúc các bạn thành công.

Một số bài viết bạn tham khảo thêm:

Post Comment